SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

Đại học sai gon Mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến?

 TP. Hồ Chí Minh: Mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến?

Cho hỏi lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non được tổ chức như thế nào? Câu hỏi của chị Diểm đến từ Hồ Chí Minh.

mluc.png

Nội dung chính

  • Mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022 theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến?
  • Đối tượng được tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022?
  • Nội dung và thời gian bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022?
  • Hình thức đăng ký bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022?

Mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022 theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến?

Theo Tải về, việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non nhằm mục đích:

Cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiên thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ đề quản lý, chỉ đạo, tồ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu câu vị trí việc làm; đáp úng yêu cầu phát triển giáo dục mâm non và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

Đồng thời, phát triền năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, cán bộ quản Ịý của cơ sở giáo dục mâm non, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và dào tạo.

Căn cứ theo tiểu mục 3, tiểu mục 4 Mục III Kế hoạch 3234/KH-SGDĐT năm 2022:

* Hình thức khóa học:

Bồi dưỡng theo hình thức kết hơp trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến https://taphuan.csdl.edu.vn.

* Kết quả khóa học:

Học viên tham dự và hoàn thành chương trình học theo quy định sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học (do Trường Đại học Sài Gòn cấp).

boi-duong-thuong-xuyen.jpg

TP. Hồ Chí Minh: Mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến? (Hình từ Internet)

Đối tượng được tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022?

Căn cứ theo quy định tại Tải về, đối tượng được bồi dưỡng năm 2022 bao gồm:

- Cán bộ quản lý (hiệu trưỏng, phó lứệu trưởng);

- Giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trổ; nhóm trẻ, lớp mầu giáo, lớp mầm non độc lập.

Như vậy, 02 đối tượng trên là đối tượng được tham gia bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022.

Nội dung và thời gian bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022?

* Về học phí: 1.600.000 đồng/học viên (theo tiểu mục 1 Mục IV Kế hoạch 3234/KH-SGDĐT năm 2022)

* Về thời gian bồi dưỡng: từ ngày 12/9/2022 đến hết tháng 12/2022.

* Về nội dung bồi dưỡng:

- Nội dung bồi dưỡng thưỡng xuyên của giáo viên:

noi-dung-boi-duong-thuong-xuyen.jpg

- Nội dung bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý:

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm 2022.

Hình thức đăng ký bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022?

Theo quy định tại Mục V Kế hoạch 3234/KH-SGDĐT năm 2022, đăng ký bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2022 được thực hiện như sau:

* Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

- Lập danh sách giáo viên mầm non tham gia bồi dưỡng thường xuyên năm 2022 theo biểu mẫu đính kèm và gửi văn bản về Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2022 (người nhận: Lê Thị Lệ Nga), gửi kèm tập tin theo địa chỉ email: ltlnga.sgddt@tphcm.gov.vn; đồng thời gừi tập tin về địa chí email của Trường Đại học Sài Gòn: p_taichuc@sgu.edu.vn để kịp thời tổng hợp danh sách và phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tồ chức lớp đúng kế hoạch đề ra.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quan lý và giáo viên mầm non năm 2022 gửi về sỏ' Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu. Xây dựng và chiết xuất báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo hệ thống TEMIS.

* Các trường mầm non trực thuộc sở:

- Lập danh sách giáo viên mầm non của đon vị tham gia bồi dưỡng thường xuyên năm 2022 theo biểu mẫu đính kèm và gửi văn bản về Phòng Tổ chức cán bộ - sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19 tháng 9 năm 2022 (người nhận: Lê Thị Lệ Nga), gửi kèm tập tin theo địa chỉ email: ltlnga.sgddt@tphcm.gov; đồng thời gửi tập tin về địa chi email của Trưòng Đại học Sài Gòn: p_taichuc@sgu.edu.vn để kịp thời tồng hợp danh sách và tổ chức lớp đúng theo hoạch đề ra.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quán lý và giáo viên mầm non năm 2022, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates