SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Đổi mới mô hình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới

 

Ngày 9/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị chuẩn bị triển khai tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là đại diện 63 Sở GD&ĐT; lãnh đạo các trường Đại học Sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia chương trình ETEP (chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông); lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục có liên quan của Bộ GDĐT.

Quang cảnh Hội nghị

Cần sự đồng lòng, đồng thuận

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, chương trình GDPT mới đã được Bộ ban hành từ năm 2018, để chương trình thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra cuộc cách mạng trong đổi mới giáo dục, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ Bộ, ngành, các Sở GDĐT, các trường đại học và toàn hệ thống chính trị. “Nếu chúng ta đồng lòng, đồng thuận, có kế hoạch và triển khai thực hiện một cách khoa học, phù hợp, thì nhất định sẽ thành công” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, nhân tố quyết định thành công của chương trình GDPT mới là đội ngũ giáo viên. Do đó, phải tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ này nắm chắc chương trình phổ thông, biết đổi mới tư duy dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Cho rằng, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chuẩn bị cho chương trình GDPT mới sẽ khác và khó khăn hơn những lần trước, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các đơn vị có liên quan nhận thức đầy đủ, quan tâm sát sao tới công việc quan trọng này.

“Mỗi người được phân công nhiệm vụ phải thấy rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm cao trong thực hiện và xây dựng kế hoạch làm việc khách quan, khoa học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo lên Bộ để có những tư vấn, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời” - Thứ trưởng lưu ý.

Cơ chế phối hợp giữa Bộ GDĐT, Sở GDĐT 63 tỉnh thành, các trường đại học Sư phạm/học viện Quản lý giáo dục cần chặt chẽ, thống nhất, nhuần nhuyễn, phân rõ người trách nhiệm đứng đầu. Theo đó, lãnh đạo các trường Đại học chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng GDĐT về công tác bồi dưỡng. Nhưng muốn làm tốt điều này thì phải Sở phối hợp phải làm tốt công tác điều động giáo viên tham gia tập huấn. Lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND địa phương về việc chất lượng giáo viên được bồi dưỡng.

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của từng địa phương do trường đại học phụ trách phối hợp Sở GDĐT thống nhất xây dựng, báo cáo Bộ và triển khai thực hiện phù hợp. Bộ GDĐT sẽ thành lập ban điều hành, giám sát việc bồi dưỡng giáo viên ở các địa phương để nắm bắt, giám sát thực tế công tác tổ chức thực hiện.

Đề cao vai trò “tự bồi dưỡng” của giáo viên

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc bồi dưỡng giáo viên lần này không chỉ là bồi dưỡng để thay chương trình GDPT, SGK mới mà còn kết hợp với bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực người thầy theo chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng mà Bộ đã ban hành.

“Quan điểm của Bộ GDĐT là giao cho các trường Đại học Sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục trực tiếp tham gia bồi dưỡng dưới sự phối hợp, hỗ trợ của các Sở GD&ĐT, các nhà trường phổ thông và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị

Đây là lần đầu tiên trường sư phạm tham gia, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác này. Trước đây, việc bồi dưỡng giáo viên các cấp do vụ chuyên môn của Bộ GDĐT thực hiện. Sự thay đổi này và cơ chế kết hợp giữa trường sư phạm với Sở GDĐT, dưới sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, nhằm tạo ra sự thống nhất, bài bản trong đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, khắc phục được hạn chế của cách làm trước đây.

Một khác biệt nữa trong cách thức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tới đây là kết hợp trực tiếp và qua mạng. Cách làm này phần nào sẽ khắc phục được nhược điểm “suy giảm chất lượng” sau mỗi đợt giáo viên F1 tập huấn cho F2 rồi F2 tập huấn lại cho F3 của mô hình bồi dưỡng trực tiếp vẫn áp dụng trước nay.

Với các video trao đổi gốc, học liệu gốc về chương trình tổng thể, chương trình môn học, nguyên lý, mục tiêu, yêu cầu cần đạt… của chương trình GDPT mới, được đưa lên mạng, tất cả các giáo viên đều có thể tiếp cận để nghiên cứu, học tập. Trước khi tham dự bồi dưỡng trực tiếp, các giáo viên đều phải nghiên cứu trước các tài liệu này để nắm được các vấn cơ bản của chương trình GDPT mới. Những học liệu trên sẽ tồn tại trên hệ thống online, giúp giáo viên đọc, học, nghiên cứu nhiều lần. Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến cũng có diễn đàn để giáo viên khi thấy khúc mắc, khó khăn có thể trao đổi ngay với giảng viên chủ chốt, giáo viên cốt cán.  

Việc bồi dưỡng giáo viên trước đây chủ yếu theo cách truyền thụ kiến thức với một số nội dung có sẵn và giáo viên cũng muốn được mang cái có sẵn đó về giảng dạy cho học sinh. Kiểu cầm tay chỉ việc như thế rất dễ dàng cho giáo viên và người đi bồi dưỡng. Nhưng ở chương trình GDPT mới, nhận thức và cách thức bồi dưỡng đã thay đổi.

“Phải biến quá trình được bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói. Theo đó, giáo viên phải chủ động, năng động tìm hiểu, nắm bắt nội dung, yêu cầu, mục tiêu cần đạt… của chương trình GDPT mới, chương trình các môn học. Chương trình mới được thiết kế theo hướng mở để giáo viên được chủ động, sáng tạo trong cách giảng dạy của mình.

Việc đổi mới nhận thức, thái độ, thói quen, cách làm… trong bồi dưỡng giáo viên lần này là một thách thức, cần sự cố gắng của tất cả các bên liên quan. Các trường đại học phải cố gắng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên xuất sắc để biên soạn, viết ra những tài liệu hướng dẫn/tập huấn giáo viên tốt và trực tiếp tham gia bồi dưỡng giáo viên. Những người đi bồi dưỡng giáo viên cần đổi mới phương thức truyền đạt.

Sẽ phê bình những địa phương bồi dưỡng kém chất lượng

Để việc bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả, công tác quản lý quản trị được Thứ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu phải chuyên nghiệp, từ cách xây dựng tài liệu cho đến chất lượng kiểm tra đánh giá theo dõi. Các trường đại học, Sở GDĐT phải thực hiện tốt việc quản trị nhân sự, quản trị tài chính, xây dựng tài liệu… để tổ chức tập huấn cho giáo viên. Giáo viên tập huấn xong phải được kiểm tra, đánh giá chất lượng để cấp chứng nhận. Những đơn vị, trường đại học, Sở GDĐT nào tham gia không nghiêm túc, kém chất lượng trong công tác bồi dưỡng giáo viên, Bộ GDĐT sẽ có văn bản phê bình.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cần đảm bảo tiến độ về thời gian để đáp ứng lộ trình triển khai của chương trình GDPT mới. Năm học 2020-2021 tới sẽ áp dụng chương trình mới cho tất cả học sinh lớp 1, năm học 2021-2022 sẽ áp dụng cho lớp 2, lớp 6, năm học 2022-2023 cho lớp 3,7,10 và cuốn chiếu đến năm học 2024-2025 tất cả các cấp học, lớp học sẽ triển khai chương trình GDPT mới.

“Bộ GD&ĐT đã đưa ra mốc thời gian, đề nghị các trường đại học phối hợp với các Sở GD&ĐT thống nhất xây dựng kế hoạch chi tiết việc bồi dưỡng giáo viên cho địa phương và thực hiện đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Trung ương Đoàn tìm kiếm sáng kiến đổi mới giáo dục

 

5 công trình, sáng kiến xuất sắc trong chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 100 triệu đồng.

Chiều qua, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo thông tin về chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020.

Tiếp nối thành công của những mùa trước, năm nay, chương trình tiếp tục tìm kiếm các công trình, sáng kiến thuộc ba nhóm nội dung là đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Ban tổ chức cũng cho biết, các công trình, sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, theo ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, năm nay do diễn biến của dịch Covid-19, bên cạnh ba nhóm nội dung trên, chương trình mong muốn khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả có phương pháp giảng dạy trực tuyến, học từ xa.

Trung ương Đoàn tìm kiếm sáng kiến đổi mới giáo dục

Ban tổ chức họp báo thông tin về chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020

Thời gian nhận hồ sơ diễn ra từ ngày 5/6 – 30/9 và được bình chọn hàng tháng tại website: https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn.

Thời gian chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo (tối đa 15 công trình, sáng kiến) từ ngày 31/10 đến ngày 6/11. Dự kiến, vòng chung khảo và trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 14/11.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho tối đa 15 công trình, sáng kiến được vào vòng chung kết, trong đó 5 công trình, sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng/công trình, sáng kiến.

Các công trình còn lại lọt vào vòng chung kết sẽ được trao giải thưởng “Cống hiến” với tiền thưởng là 10 triệu đồng/giải.

Cũng tại cuộc họp báo, với mong muốn hiện thực hóa các ý tưởng, đưa các công trình vào ứng dụng thực tiễn, ban tổ chức chương trình quyết định lựa chọn và hỗ trợ cho 2 công trình, sáng kiến đạt giải năm 2019 với kinh phí 20 triệu đồng.

Đó là hai công trình: "Nghiên cứu thiết kế chế tạo Mô đun đánh lỗi thiết bị đào tạo điều khiển từ xa" của nhóm tác giả Nguyễn Trung Kiên, Trần Hoài Nam và công trình Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị dạy học môn toán dành cho học sinh khiếm thị trong môi trường giáo dục hòa nhập của tác giả Nguyễn Sỹ Nam.

Trường Giang

Tìm kiếm các công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục.

 

TTO - Bước sang năm thứ 5, chương trình 'Tri thức trẻ vì giáo dục' tiếp tục tìm kiếm các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tìm kiếm các công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục và đào tạo - Ảnh 1.

Họp báo chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2020 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 5-6, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và đào tạo, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình "Tri thức trẻ và giáo dục" năm 2020.

Tiếp nối thành công của những mùa trước, năm nay chương trình tiếp tục tìm kiếm các công trình, sáng kiến thuộc ba nhóm nội dung: đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. 

Các công trình, sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội.

Tìm kiếm các công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục và đào tạo - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy, bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: NAM TRẦN

Tại buổi họp báo, anh Bùi Quang Huy - bí thư Trung ương Đoàn - thông tin năm nay do diễn biến của dịch COVID-19, bên cạnh ba nhóm nội dung trên, chương trình mong muốn khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả có phương pháp giảng dạy trực tuyến, học từ xa.

Tròn 5 năm tổ chức chương trình, ban tổ chức sẽ tổ chức tổng kết chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" giai đoạn 2016-2020. Đồng thời phối hợp tổ chức chương trình "Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2020 dành cho các đơn vị báo chí.

Thời gian nhận hồ sơ gửi về đến hết ngày 30-9 và được bình chọn hàng tháng tại website: https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn .

Thời gian chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo (tối đa 15 công trình, sáng kiến): từ ngày 31-10 đến ngày 6-11. Dự kiến vòng chung khảo và trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 14-11.

Các tác giả có thể gửi hồ sơ dạng file tới địa chỉ email trithuctrevigiaoduc@gmail.com, gồm các tài liệu bắt buộc: bản đăng ký theo mẫu của chương trình; bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4); bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có); 1 ảnh chân dung bán thân.

Tìm kiếm các công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục và đào tạo - Ảnh 3.

Ông Doãn Hồng Hà - phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và đào tạo - chia sẻ phía Bộ GD-ĐT sẵn sàng ủng hộ những công trình, sáng kiến có ý nghĩa, có giá trị thiết thực - Ảnh: NAM TRẦN

Tại buổi phát động, ban tổ chức quyết định lựa chọn hỗ trợ cho hai công trình, sáng kiến đoạt giải của chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019 với mong muốn hiện thực hóa các ý tưởng, đưa các công trình vào ứng dụng thực tiễn.

Đó là hai công trình: "Nghiên cứu thiết kế chế tạo môđun đánh lỗi thiết bị đào tạo điều khiển từ xa" (nhóm tác giả Nguyễn Trung Kiên, Trần Hoài Nam) và công trình "Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị dạy học môn toán dành cho học sinh khiếm thị trong môi trường giáo dục hòa nhập" của tác giả Nguyễn Sỹ Nam.

Tìm kiếm các công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục và đào tạo - Ảnh 4.

Trao hỗ trợ cho hai công trình, sáng kiến đoạt giải của chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019

Tìm kiếm 15 công trình, sáng kiến lọt vào chung kết

Năm nay, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng tối đa cho 15 công trình, sáng kiến lọt vào vòng chung kết. Trong đó, trao tặng tối đa 5 công trình, sáng kiến xuất sắc nhất với giải thưởng 100 triệu đồng/công trình, sáng kiến, kèm bằng khen của Trung ương Đoàn, của Bộ Giáo dục và đào tạo và kỷ niệm chương "Tuổi trẻ sáng tạo".

Các công trình còn lại lọt vào vòng chung kết sẽ được trao giải thưởng "Cống hiến" với tiền thưởng 10 triệu đồng/giải, kèm bằng khen của Trung ương Đoàn, của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, trao các giải thưởng phụ: hồ sơ bình chọn cao nhất mỗi tháng nhận tiền thưởng 2 triệu đồng; giải tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, đoàn trường có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi về nhận 5 triệu đồng.

Giải báo chí "Hành trình tri thức trẻ vì giáo dục"

Điểm mới của chương trình năm nay là phát động giải báo chí "Hành trình tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2020.

Chương trình tìm kiếm các tác phẩm báo chí có nội dung về tác giả hoặc công trình, sáng kiến đạt chất lượng cao tham gia chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2020, được đăng tải từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-10.

Tác phẩm dự thi gửi về email: hanhtrinhtrithuctrevigiaoduc@gmail.com (đối với Báo nói (Phát thanh); Báo hình (Truyền hình), Báo điện tử hoặc gửi bằng thư qua địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với Báo in). Ngoài bìa thư hoặc trên email ghi rõ nội dung: Tác phẩm tham dự Giải báo chí TTTVGD 2020.

Ban tổ chức sẽ trao tối đa 5 giải chung cuộc tương đương với 5 công trình, sáng kiến đạt giải. Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời trao 15 giải khuyến khích, tương đương 15 công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo.

Kết nối để cùng phát huy tri thứcKết nối để cùng phát huy tri thức

TTO - Trong số 5 giải nhất của chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2019 có chuyện đôi bạn thân cách xa nhau nửa vòng Trái đất cùng nghiên cứu một đề tài, chuyện hai thầy trò cùng nhau nghiên cứu đề tài hữu ích cho ngay địa phương mình.

HÀ THANH - NAM TRẦN

Học đàn không khó khi có Chordana Play

 


Nếu bạn hay cũng chính là các bậc phụ huynh đang tìm kiếm một phương pháp để giúp con em mình học đàn một cách dễ dàng thì Chordana Play - ứng dụng học đàn miễn phí kết nối trực tiếp với đàn keyboard – là phương pháp ngon-bổ-rẻ rất dễ sử dụng cho các em mới bắt đầu làm quen với nhạc cụ.

 

HƯỚNG DẪN TRỰC QUAN GIÚP VIỆC HỌC ĐÀN DỄ DÀNG VÀ THÚ VỊ.

Bạn lo ngại khi sử dụng các phần mềm ứng dụng bằng tiếng Anh không thân thiện với trẻ em, đừng lo lắng với Chordana Play hoàn toàn bằng tiếng Việt sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn thân thiện khi sử dụng. Ứng dụng cung cấp cho người chơi 60 bài hát để lựa chọn và thực hành. Khi bài hát được phát, bản nhạc sẽ tự động cuộn theo và bạn sẽ có được một hình dung rõ ràng là ngón tay của bạn nên đặt ở đâu trên bàn phím để chơi đoạn nhạc tiếp theo.

Học đàn không khó khi có Chordana Play

Thư viện bài hát tích hợp sẵn trong ứng dụng.

Người chơi có 3 tùy chọn hiển thị hướng dẫn: sheet nhạc, bàn phím ảo, sheet nhạc và bàn phím ảo. Khi sử dụng chế độ có bàn phím mô phỏng, các lời nhắc màu vàng xuất hiện trên bàn phím cho phép bạn có thể chơi đúng được nhịp điệu của bài hát cũng như các nốt. Những hướng dẫn trực quan trên màn hình thiết bị sẽ giúp bé dễ dàng hơn khi lần đầu tiếp xúc với keyboard và tạo hứng thú khi tập luyện. Đối với các bé có theo học tại những trung tâm âm nhạc, Chordana cũng sẽ là một công cụ hữu ích để các các bé có thể tập luyện tại nhà, việc luyện tập tại nhà có thể khó khăn cho bé khi không có người hướng dẫn, tuy nhiên với Chordana Play bé hoàn toàn có thể tự tập những bài hát có sẵn trong ứng dụng và kết hợp được những gì mình đã học được, các bật phụ huynh không giỏi về âm nhạc cũng có thể hỗ trợ giúp bé nhờ vào hiển thị trực quan dễ hiểu của Chordana.

Học đàn không khó khi có Chordana Play 1

Chordana Play cung cấp các tùy chọn hướng dẫn thể hiện trên màn hình cùng với các lựa chọn âm sắc, bài hát.

Người chơi mới chưa có khả năng phối hợp hai tay cùng một lúc còn có thể lựa chọn tập tay trái hoặc tay phải riêng, để tập trung luyện tập kĩ năng cho từng tay. Những phím tay trái - thông thường là những hợp âm cơ bản, nền tảng của một bài hát - được thể hiện bằng màu cam, những phím tay phải dùng để chơi giai điệu được thể hiện bằng màu xanh. Ngoài ra bạn ứng dụng còn cung cấp tùy chọn thể hiện ngón tay nào sẽ sử dụng khi chơi nốt nào, tránh tình trạng sai ngón ở những người mới sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này. Chức năng A-B cho phép chọn một đoạn nhạc bất kì trong bài hát để tua đi tui lại, giúp người chơi có thể tập trung vào việc thành thạo một khúc nhạc khó.

Học đàn không khó khi có Chordana Play 2

Vị trí đặt tay trái và tay phải được thể hiện trực quan trên màn hình ứng dụng.

KHẢ NĂNG KẾT NỐI VỚI ĐÀN KEYBOARD CASIO.

Ứng dụng có thể dùng kết nối với các cây keyboard của Casio thông qua chức năng App Function - chức năng mới trên những mẫu keyboard LK-265, LK-266, CTK-2500,CTK-2550, CTK-3500... Kết nối vô cùng đơn giản thông qua cổng Audio In trên những mẫu đàn Casio và cổng tai nghe trên thiết bị thông minh, cáp kết nối sẽ được tặng kèm khi mua những mẫu keyboard có hỗ trợ ứng dụng Chordana Play.

Học đàn không khó khi có Chordana Play 3

Màn hình tùy chọn thể hiện tay trái, tay phải và cả hai tay cùng khả năng lựa chọn nhịp và tông phù hợp.

Khi được kết nối với cây đàn, ứng dụng cho người chơi khả năng chơi những bài hát trong ứng dụng trên cây đàn keyboard hay tải những bài hát trên ứng dụng vào cây keyboard để sử dụng chức năng 3 bước tự học bất cứ lúc nào mà không cần kết nối với thiết bị thông minh. Cây đàn khi được kết nối với ứng dụng sẽ hiển thị nốt nhạc trên màn hình LCD khi bài hát được phát trên ứng dụng, đặc biệt đối với dòng đàn phím sáng LK, khi nốt nhạc hiển thị trên màn hình ứng dụng như thế nào thì phìm tương ứng trên đàn sẽ sáng lên theo (mẫu đàn LK-265, LK-266). Dòng Casio LK khi kết hợp cùng Chordana sẽ là một sự kết hợp tuyệt hảo giúp việc học của người mới làm quen với cây đàn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Học đàn không khó khi có Chordana Play 4

Ứng dụng cho phép kết nối với những cây đàn keyboard Casio tương thích.


Với những thiết bị thông minh có màn hình lớn như tablet, người chơi có thể tập chơi trực tiếp trên bàn phím ảo của ứng dụng tại mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên với những thiết bị nhỏ, nó vẫn là phương pháp để bạn có thể thấy được hợp âm và nốt nhạc đi chung với nhau như thế nào một cách trực quan khi kết nối với đàn keyboard Casio. Chordana Play là phương pháp cung cấp cho người dùng khả năng học đàn một cách dễ dàng nhất, phù hợp cho những ai mới bắt đầu làm quen với đàn keyboard.

Bạn có thể tải ứng dụng miễn phí cho hệ điều hành iOS và Android tại:

Hệ điều hành IOS: Chordana Play

Hệ điều hành Android: Chordana Play

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Các website học piano tốt trên thế giới.

 

30 WEBSITE HỌC ĐÀN PIANO TỐT NHẤT THẾ GIỚI

30/10/2019 2897

30 website học đàn piano giảng dạy từ cơ bản đến nâng cao, có những website có phí có những website người dùng phải trả phí. Các nhà soạn nhạc chúng ta biết đến ngày nay có thể biểu diễn rất lôi cuốn với piano cổ điển. Piano acoustic được mệnh danh là một trong những nhạc cụ nổi bật nhất trong thời đại của chúng ta.


học đàn piano

Âm nhạc cổ điển kết hợp với piano phù hợp với bất kỳ sự kiện hay bối cảnh nào dù nó ra đời từ thế kỷ 18. Giai điệu đặc biệt của piano có sức hút kỳ lạ trong một dàn nhạc. Vì vậy, không bất ngờ khi rất nhiều người muốn học chơi đàn piano cổ điển.

Việc trở thành một nghệ sĩ piano nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Có rất nhiều website trực tuyến có các giáo viên cung cấp các bài giảng về piano cổ điển. Những bài học trực tuyến này được hàng trăm người sử dụng để học và cải thiện kỹ năng chơi của họ. May mắn là, những bài học piano cổ điển rất linh hoạt và hầu hết phù hợp với tất cả mọi người.

Các trang web sau đây cung cấp các bài học piano cổ điển trực tuyến miễn phí hoặc phải trả phí rất hữu ích.


  1. Artistworks - Các bài học Piano Classic trực tuyến cùng Christie Peery

Các bài học piano cổ điển ở artistworks rất đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. Sau khi đăng ký khóa học, học viên được nhận quyền truy cập hàng trăm tài liệu học tập trực tuyến.

Các bài học ở dạng video với các tùy chọn. Học viên có thể ghi âm các bài tập của họ và đăng nó lên để nhận được đánh giá mang tính chuyên môn từ người hướng dẫn. Những video này cũng được sử dụng như tài liệu học tập cho các thành viên khác.

Các bài học trực tuyến được thiết kế cho người mới bắt đầu, trung cấp và các lớp nâng cao. Ngoài ra còn có các lớp lý thuyết âm nhạc nhằm dạy học viên cách đọc nhạc. Các lớp cao cấp được học cùng giáo viên  trực tuyến hàng tháng, kèm tài liệu thưởng VIP khác.

Các bài học piano cổ điển trực tuyến trên artistworks được tổ chức bởi Christie Peery Scousen. Cô là một nghệ sĩ piano và giáo viên chuyên nghiệp. Năm 13 tuổi, cô là người giành chiến thắng trong cuộc thi Piano quốc tế.

Scousen đã có nhiều kinh nghiệm với tư cách là một nghệ sĩ độc tấu với các dàn nhạc giao hưởng quốc tế. Với sự giúp đỡ của cô, nhiều học viên trên trang web đã có thể đạt được ước mơ trở thành nghệ sĩ piano. Các đánh giá trên trang web cũng đáng chú ý; chúng tiết lộ một tiến trình có mục tiêu và thực tế để học cách chơi piano cổ điển.

2) Udemy

Udemy là một học viện trực tuyến nơi học viên có thể nhận được các bài học piano cổ điển ngắn hoặc dài hạn. Trên trang web, có các khóa học được thực hiện trước bởi các nghệ sĩ piano có kinh nghiệm. Các khóa học này bao gồm các boot camps để dạy mọi người những điều cơ bản và các khóa học mở rộng gồm các lĩnh vực chuyên sâu hơn cho những người cần những bài học nâng cao.

Có rất nhiều bài tập khác nhau. Bạn có thể tìm thấy các bản piano cổ điển trực tuyến cho người mới bắt đầu và những bài học cho người chơi ở mức độ cao hơn. Những nghệ sĩ piano có kinh nghiệm cũng có thể tìm thấy những video hướng dẫn để cải thiện kỹ năng của họ.

Các bài học trực tuyến kéo dài từ 30 phút đến 2 giờ tùy thuộc vào trình độ của người học. Khi tham gia vào khóa học, học viên có thể truy cập vào các bài giảng được thực hiện trước đó. Các giáo viên sẵn sàng giúp học viên cải thiện khả năng ứng tấu piano, học các giai điệu phổ biến, hiểu các nốt nhạc và lý thuyết âm nhạc.

Trang web cũng dễ sử dụng. Các khóa học được từ 1 đến 5 để học viên mới quyết định chương trình nào phù hợp nhất. Các học viên cũng có thể chọn các khóa học dựa trên nhu cầu cụ thể của họ.

Một số bài học nhằm mục tiêu giúp các học viên cải thiện tiết mục, lý thuyết âm nhạc hoặc kỹ thuật sáng tác. Trang web này cũng cam kết hoàn lại tiền trong 30 ngày cho những học viên không hài lòng sau khi tham gia khóa học.

3) Lynda.com

Trên trang web này, học viên có thể truy cập vào các danh mục học piano cổ điển khác nhau: cho người mới bắt đầu, trung cấp hoặc khóa học nâng cao. Các bài học kéo dài trong khoảng 30 phút, chủ yếu được chia thành các phần ngắn bao quát toàn bộ khóa học.

Các bài học piano cổ điển bao gồm các môn học như lý thuyết âm nhạc, biểu diễn trực tiếp, kỹ thuật âm thanh cùng các môn khác. Có một khóa học dạy học viên cách ngồi và định vị tay, thực hành hòa âm hai tay, thực hành các danh mục tác phẩm từ các nhà soạn nhạc nổi tiếng, đọc bản nhạc, v.v.

Nhiều người hướng dẫn trên trang web này đã thiết kế các bài học piano cổ điển trực tuyến của họ để giúp các học viên học theo tiến độ của riêng họ. Các kỹ thuật chuyên môn tập trung giúp các học viên thực hành và chơi tốt hơn trong các bài học piano của họ.

Các giảng viên trên trang web đều có bằng cấp, kinh nghiệm và có thể đáp ứng nhu cầu của học viên. Các học viên ghi âm lại bài học của mình để người hướng dẫn xem và đánh giá.Trang web có chất lượng cao, và bài học rất đa dạng để giúp học viên tìm học chi tiết về piano cổ điển trực tuyến.

Cân nhắc: 

4) Fiverr

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều màn trình diễn trên Fiverr. Các bài giảng chủ yếu được trình bày dưới dạng các bài học video. Ngoài ra còn có các bài học riêng trực tuyến được thực hiện qua Skype hoặc Facetime.

Trên trang web, học viên có thể chọn và những bài hướng dẫn phù hợp nhất cho mục tiêu của họ. Có đủ bài học từ cấp độ thấp đến cao.

Các lĩnh vực khác như học hợp âm, ngẫu hứng và cách chơi các bài hát được bao gồm trong các bài học. Các giảng viên chỉ định thời lượng của mỗi khóa học và các lĩnh vực sẽ được dạy trong mỗi bài học.

Các giảng viên trên Fiverr được đánh giá dựa trên thang điểm năm sao. Phản hồi này được cung cấp bởi các học viên chọn người nào hướng dẫn tốt nhất với mình.

Việc học cũng có thể liên tục. Sau những bài học đầu tiên, học viên tiếp tục mua các khóa học khác để học các kỹ năng mới, nâng cấp dần từ các bài học trung cấp đến nâng cao. Các bài học piano trực tuyến trên trang web có giá cả khá phải chăng, và các bài học được lên lịch để cho phép học viên học theo tiến độ của họ.

Trang web cũng giúp tìm những người hướng dẫn quan tâm đến việc giúp đỡ những người chưa bao giờ chơi piano cổ điển trước đây để học những điều cơ bản. Thông tin này được chỉ định trong phần mô tả biểu diễn, trong khi những người khác có thể chỉ định bài học của họ chỉ dành cho người chơi có kinh nghiệm, những người cần cải thiện kỹ thuật của họ.

5) Liberty Park Music

Trên trang web này, khi tham gia học, học viên được cung cấp tài khoản và lịch học riêng. Các bài học trực tuyến chủ yếu được cung cấp dưới dạng video hướng dẫn để hướng dẫn các thành viên thông qua khóa học.

Các hướng dẫn trên trang web này được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu. Gói này bao gồm hơn bốn mươi bài học piano cổ điển trực tuyến kéo dài trong thời gian 10 giờ, Chia thành các phần khác nhau giúp người đọc chủ động thời gian học.

Các thành viên xem các video hướng dẫn để học các kỹ thuật như thumb crossing, chuyển âm, dexterity và các kỹ năng khác giúp họ đạt được sự hài hòa và tăng nhịp độ trong quá trình luyện tập.

Các mô-đun trên trang web này đã được thiết kế để bao gồm các bài học piano cổ điển cơ bản và nâng cao. Các giảng viên và học viên có thể app chat trò chuyện trực tiếp trên trang web.

Giáo viên cho lời khuyên và gợi ý quan trọng để cải thiện kỹ năng của họ với tư cách là nghệ sĩ piano: hướng dẫn tư thế trong khi ngồi và chơi piano, đọc nhạc, tìm hiểu về âm giai và các nốt

6) HOFFMAN - Learn Piano Online

Các bài học piano cổ điển trên trang web này rất đơn giản và ngắn gọn. Chúng được thiết kế cho cả người lớn và trẻ em, những muốn trở thành nghệ sĩ piano. Giáo trình thiết kế tập trung, dễ dàng theo dõi các bài học piano và luyện tập thường xuyên.

Các bài học được phát triển dựa trên các nguyên tắc sau. Ngoài ra, phạm vi bao gồm hiểu lý thuyết âm nhạc, chơi bằng tai, ngẫu hứng, thành thạo các kỹ thuật và bài hát.

Những bài học đầu tiên được cung cấp miễn phí sau khi đăng ký trên trang web cho các bài học piano cổ điển trực tuyến. Sau đó, học viên có quyền truy cập vào nội dung hấp dẫn như trò chơi, tài liệu thực hành, bản nhạc để học các nốt nhạc và âm giai, cũng như nghe các bài hát để hỗ trợ thực hành.

Trang web này thuộc sở hữu của Joseph Hoffman. Ông gọi nó là học viện Hoffman, nơi ngay cả trẻ em cũng có thể học cách chơi piano cổ điển. Hoffman có bằng Thạc sĩ về âm nhạc và có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy âm nhạc.

Phương pháp của ông rất đơn giản và được thiết kế chuyên nghiệp để giúp mọi người đạt được ước mơ trở thành nghệ sĩ piano. Các video hướng dẫn có chất lượng cao. Học viên cũng có thể tận dụng dịch vụ cao cấp cung cấp các phần tương tác video trực tiếp nơi học viên có thể tìm hiểu thêm về việc chơi piano cổ điển.

7) I Play the Piano

Các bài học piano cổ điển trực tuyến trên trang web này được thiết kế cho học viên ở mọi cấp độ học tập. Các bài học trực tuyến cho người mới bắt đầu với những điều cơ bản bao gồm cách ngồi và định vị tay trong khi chơi piano cổ điển.

Ngoài ra, những người học trung cấp và cao cấp được tiếp xúc với các mẹo và gợi ý để giúp họ học các kỹ thuật tốt hơn được sử dụng cho các nghệ sĩ piano nổi tiếng. Các khóa học được thực hiện để giúp học viên học cách chơi piano cổ điển theo tiến độ của riêng họ. Các bài học bao gồm hiểu bản nhạc, nghe các bản thu âm được tạo sẵn, cũng có thể được tải xuống cho mục đích thực hành.

Có bảy giáo sư âm nhạc có kinh nghiệm trên trang web này. Bao gồm cả giảng viên nam và nữ đã chơi trong các buổi hòa nhạc ở Hoa Kỳ và Châu Âu. 

Tiểu sử của họ đã được công bố để cung cấp cho học viên một ý tưởng về loại kiến ​​thức có thể có được bằng cách tham gia khóa học. Có hơn một trăm bản ghi video và âm thanh đã được các giáo viên giải thích để hướng dẫn tất cả học viên.

Những phần ghi âm này đã được xác định để giúp học viên dễ dàng hiểu tài liệu cho người mới bắt đầu và các cấp độ khác. Những tài liệu học tập này luôn có sẵn, học viên có thể học một cách thuận tiện.

8) Playground Sessions

Các bài học trên trang web này cung cấp một cách thú vị và thiết thực để tìm hiểu cách chơi piano cổ điển. Hướng dẫn đơn giản giúp học viên có thể học và phát bài hát đầu tiên trong vòng năm phút.

Playground Sessions được sáng lập bởi Quincy Jones, một nghệ sĩ dương cầm đã thắng giải Grammy. Các bài học piano cổ điển trực tuyến bắt đầu từ những điều cơ bản tới các cấp độ nâng cao.

Học viên có thể học cách chơi các bài hát nổi tiếng của Beatles, Beethoven, Adele và nhiều người khác. Các bài học tập trung vào đào tạo thực tế để giúp học viên thành thạo cách đọc nhạc, ứng biến và hiểu các hợp âm.

Trang web có phần mềm trực tuyến phát hiện khi bạn chơi đúng nốt nhạc. Phần mềm hiển thị trên màn hình máy tính chuyển sang màu xanh lá cây khi chơi đúng nốt, nhưng nó chuyển sang màu đỏ khi chơi lỗi. Trang web này rất dễ sử dụng và mọi người đều có thể học.

Đã có những đứa trẻ bảy tuổi bắt đầu với những điều cơ bản và học cách chơi piano cổ điển. Học viên có thể học từ xa bằng máy tính hoặc thiết bị di động. Giáo viên âm nhạc cũng có thể sử dụng trang web này để dạy học viên của mình trong các lớp học.

9) Piano Marvel

Piano Marvel là một trang web trả phí hàng tháng, nơi trẻ em và người lớn có thể học cách chơi piano cổ điển. Trang web cung cấp hàng trăm tài liệu và công cụ học tập bao gồm các video hướng dẫn và các tệp âm thanh để hỗ trợ học viên.

Chương trình học tương tác nhằm mục đích dạy những học viên chưa bao giờ chơi piano cổ điển trước đây. Nó cũng bao gồm các mẹo và kỹ thuật để giúp học viên tăng tốc độ khi chơi piano. Khóa học trên trang này phù hợp với những người dự định luyện tập với piano acoustic, bàn phím số hoặc bộ điều khiển MIDI.

Thư viện nhạc trên trang web được cập nhật hàng ngày cho học viên nhiều tùy chọn hơn. Học cách chơi piano cổ điển qua online bằng máy tính xách tay hoặc thiết bị di động. Tài khoản miễn phí cho phép người dùng truy cập vào các tài liệu học tập cơ bản trên trang web.

Tư cách thành viên VIP cho phép người dùng truy cập vào nội dung cao cấp, video chất lượng cao, toàn bộ thư viện nhạc và các trò chơi sáng tạo để giúp trẻ học nhanh hơn. Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng sẽ chỉ được yêu cầu đăng nhập bất cứ lúc nào để bắt đầu hoặc tiếp tục bài học. Trang web rất dễ sử dụng và là nguồn đáng tin cậy của các bài học piano cổ điển trực tuyến.

10) Piano with Willie

Gói thành viên được cung cấp trên trang web này cấp cho người dùng quyền truy cập vào một loạt các tài liệu học tập. Những công cụ này đã được điều chỉnh theo các cấp độ khác nhau của các bài học piano cổ điển. Các bài giảng bao gồm các tính năng thực tiễn và lý thuyết giúp người học có thêm kinh nghiệm trong khi học từ xa.

Chế độ thành viên được mở cho tất cả mọi người. Sau khi đăng ký trên trang web, các thành viên có thể chọn các tài liệu phù hợp nhất họ cần từ thư viện. Trong khóa học, các thành viên phản hồi về sự tiến bộ của họ. Điều này được thực hiện thông qua các tập tin video cho thấy người hướng dẫn giải thích những sai lầm và cách cải thiện có thể đạt được.

Trang web được sở hữu và điều hành bởi Willie Myette. Các bài học bao gồm các yếu tố cần thiết để chơi piano cổ điển cũng như lời khuyên để cải thiện chơi và thực hành. Những chương trình học riêng cho cá nhân được thiết kế khi thành viên VIP

Các chương trình học tập được cập nhật thường xuyên với các công cụ và tính năng mới để hỗ trợ học viên thực hành nhiều hơn mỗi ngày. Các video cũng có chất lượng cao để giúp học viên hiểu các bài học. Trang web có thiết kế tốt và học viên có quyền truy cập vào hỗ trợ khách hàng để cải thiện bài học của họ.

11) Flowkey Online Piano Lessons

Các bài học trực tuyến trên trang web này được điều chỉnh theo các cấp độ khác nhau cho tất cả các nghệ sĩ piano. Các bài học đã được thiết kế để học viên có thể bắt đầu chơi các bàt hát trên piano cổ điển trong vòng vài phút.

Trên trang web, chương trình học bao gồm các khía cạnh như cách ngồi và đặt tay trong khi chơi đàn. Các bài học khác dạy học viên cách sử dụng tay trái và tay phải một cách độc lập, cải thiện sự tập trung và tốc độ, cách đọc bản nhạc và chơi thể loại âm nhạc khác nhau. Các bài học trực tuyến có tính tương tác cao; chúng được tổ chức dưới dạng video hướng dẫn trực tuyến và tệp âm thanh.

Trên trang web này, học viên có thể tiếp cận các giáo viên nổi tiếng, người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm nghệ sĩ piano. Họ cung cấp một phương pháp học tập tương tác để giúp học viên hiểu và tập trung trong khi thực hành.

Các bài học trực tuyến được thiết kế cho người mới bắt đầu và những người khác có thể đã có kinh nghiệm với piano. Việc tải xuống có thể được thiết lập trong vòng vài phút và những bài học đầu tiên là miễn phí. Những bài học giới thiệu này giúp học viên hiểu những điều cơ bản khi chơi piano cổ điển.

Có bài học miễn phí trên trang web. Tất cả người truy cập có cơ hội để giành được phiếu quà tặng; các bài học cao cấp cho học viên truy cập vào nhiều nội dung học tập hơn trên trang web. Trang web hữu ích và các tính năng đều dễ sử dụng đối với tất cả những người mong muốn trở thành nghệ sĩ piano

12) Piano keys

Các bài học piano cổ điển trực tuyến trên trang web này đã được chuẩn bị theo từng bước đơn giản. Bằng cách tuân theo cấu trúc này, học viên được hướng dẫn thông qua các mô-đun cần thiết  khác nhau để trở thành nghệ sĩ piano giỏi hơn.

Các bài học trực tuyến ở dạng video hướng dẫn. Các bài học video được làm mới thường xuyên để đảm bảo không có tệp bị hỏng. Học viên có thể xem những video này, học và thực hành các bài học piano từ xa.

Sau khi học những điều cơ bản, học viên có thể có quyền truy cập vào hàng trăm bài hát cùng với những bài hát họ có thể thực hành trong khi học cách chơi nhanh hơn. Tham gia vào các lớp học này là không có rủi ro. Tất cả các học viên được cung cấp một bảo đảm hoàn lại tiền nếu họ không nhận được kết quả mong muốn vào cuối chương trình.

Người hướng dẫn chính trên trang web này là Bonnie Morales. Bonnie muốn giữ cho tất cả các học viên tham gia bằng cách cung cấp một nền tảng học tập dễ dàng và hữu ích. Là thành viên, tất cả học viên được tiếp cận với năm bài học thực tế và lý thuyết hàng tuần, bài học được ghi lại trước, một cộng đồng trực tuyến để tương tác, chia sẻ kiến ​​thức và hỗ trợ trực tuyến đáng tin cậy cho tất cả học viên.

13) Piano in 21 days

Trang web này dành cho tất cả những ai cần chương trình học nhanh nhất để trở thành nghệ sĩ piano. Các bài học đơn giản được tạo ra để hướng dẫn người mới bắt đầu về cách bắt đầu chơi các bài hát trong một vài tuần.

Thời lượng của bài học là linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của người học. Ngoài ra, những người đã có thể chơi piano đều được chào đón để học các kỹ năng mới hoặc làm mới kiến ​​thức trước đây của họ về piano cổ điển.

Các bài học chủ yếu là thực tế với việc học lý thuyết rất tối thiểu. Trên trang web, học viên tìm thấy một đề cương khóa học giúp họ đặt ra các mục tiêu có thể đạt được, thực hành thường xuyên và phát triển các kỹ năng của họ.

Trang web của nghệ sĩ piano nổi tiếng Jacques Hopkins. Ông mở khóa học năm ngày miễn phí cho tất cả những ai muốn trải nghiệm các bài học giới thiệu trước khi cam kết tham gia vào chương trình hoàn chỉnh

Trong khi học các bài học, người tham gia có thể hiểu được điểm mạnh của họ và tập trung vào việc cải thiện điểm yếu trong khi luyện tập với piano cổ điển. Các bài học được cải thiện giúp người học loại bỏ nỗi sợ hãi hoặc lo lắng ban đầu mà mọi người có thể cảm thấy khi bắt đầu trải nghiệm học tập mới.

14) Learn Piano In Thirty Days

Các bài học piano trực tuyến trong trong ba mươi ngày. Bí quyết rất đơn giản. Các bài học được chia thành các bài học từng bước đơn giản, dạy cho người tham gia những điều cơ bản và quy trình đơn giản như hướng dẫn tư thế, học hợp âm và cách đọc nhạc. Những người tham gia sau đó được hướng dẫn về cách bắt đầu chơi các bài hát yêu thích của họ.

Các bài học cũng phù hợp cho những người chưa bao giờ chơi piano trước đây. Mỗi bài học được đơn giản hóa. Công cụ hỗ trợ trực tuyến có sẵn cho tất cả người tham gia có thể được sử dụng để liên lạc trực tiếp với người hướng dẫn.

Lý do những bài học này hoạt động rất tốt có thể được quy cho định hướng thực tế của các bài học. Bằng cách làm cho quá trình học tập vui vẻ và thú vị, người tham gia sẽ ít căng thẳng và nhầm lẫn.

Tất cả người dùng của trang web này có quyền truy cập vào hàng trăm bài học và các tài liệu học tập khác ở các định dạng khác nhau. Những bài học này có thể được nhận qua máy tính hoặc thiết bị di động tương thích.

Sau các bài học, người tham gia có thể tiếp tục cách chơi đàn piano cổ điển ngay cả khi không sử dụng bản nhạc. Có hàng trăm bài hát để chơi; trang web cũng có một cộng đồng trực tuyến tích cực nơi người tham gia có thể tương tác và chia sẻ kiến ​​thức.

15) Online pianist

Trang web online pianist cung cấp cho khán giả cơ hội để làm chủ piano cổ điển. Trên trang web, chương trình học tập đã được thiết kế linh hoạt và dễ áp ​​dụng.

Trang web này phù hợp cho những người bận rộn, cần một chương trình cá nhân để giúp họ trở thành nghệ sĩ piano. Các bài học trên trang web tương thích với nhiều loại thiết bị di động và máy tính xách tay. Sau khi tải xuống, người học được hướng dẫn hoàn thành đăng ký cho phép truy cập vào hàng ngàn tài liệu học tập trực tuyến.

Các giáo viên trên trang web này đã thêm các tính năng thú vị vào các bài học trực tuyến để giúp người học có một thời gian học tuyệt vời. Có nhiều bài hát mà người học sẽ quen thuộc; những bài hát này là để thực hành sau khi học những điều cơ bản về chơi piano cổ điển.

Cũng có những bài học đơn giản cho trẻ em mong muốn trở thành nghệ sĩ piano. Những bài học này kéo dài trong vài phút mỗi ngày; giúp trẻ có thời gian để luyện tập hàng ngày. Mọi người cũng có thể chọn học bằng chương trình piano ảo, nó rất chi tiết và khá dễ dàng.

Đọc tiếp: Những lời khuyên về việc học Piano cho trẻ

16) Piano lessons học piano miễn phí

Các bài học piano trên trang web này là miễn phí. Mọi người mong muốn trở thành một nghệ sĩ piano miễn phí có thể sử dụng những bài học này. Các tài liệu học tập được đăng trên trang web bao gồm những điều cơ bản và bài học piano nâng cao để hướng dẫn cho người mới bắt đầu và nghệ sĩ piano trung cấp. Đây là một trang web phát triển tốt, điều hướng qua các trang khá dễ dàng.

Khách truy cập có thể tìm thấy các bài học trực tuyến được chuẩn bị đặc biệt cho người mới bắt đầu và các bài học nâng cao. Một số bài học quan trọng trên trang web bao gồm các bài tập tốc độ ngón tay, học hợp âm, đọc nhạc, hướng dẫn tư thế, chơi piano bằng tai và viết nhạc.

Trang web được ra mắt vào năm 2009. Kể từ khi ra mắt, các giảng viên đã cải thiện cơ sở dữ liệu để bao gồm kiến ​​thức đào tạo quan trọng. Trang web này cũng sẽ hữu ích cho những nghệ sĩ piano có kinh nghiệm, những người cần nhiều tài liệu hơn để tăng kiến ​​thức và kỹ thuật.

Trang web này cung cấp một số bản cover cho các bài hát phổ biến có thể được sử dụng để thực hành bởi tất cả các học viên. Ngoài ra còn có các bài viết đầy thông tin hữu ích về các lĩnh vực quan trọng giúp học viên hiểu các khía cạnh khác nhau của việc chơi đàn piano cổ điển.

17) Zebra Keys

Các bài học cổ điển trực tuyến trên trang web Zebra Keys đã được phát triển cho những người từ mười ba tuổi trở lên. Khách truy cập vào trang web được cung cấp những bài học thú vị và đơn giản để hướng dẫn họ trở thành nghệ sĩ piano. Có rất nhiều tài liệu học tập miễn phí và hơn năm mươi bài học miễn phí để bắt đầu trên trang web.

Một trong những mô-đun phổ biến để tìm hiểu cách sử dụng bản nhạc sẽ được cung cấp miễn phí. Sau khi thành thạo kỹ thuật này, học viên có thể có các bản nhạc trắng để soạn các bài hát của họ. Ngoài ra, học viên còn được dạy cách định vị tay, tư thế ngồi đúng trong khi chơi đàn piano và chơi bằng tay.

Các tài liệu học tập trên trang này về cơ bản là các tệp video và tệp PDF. Vào cuối các bài học, các học viên ​​sẽ dễ dàng chơi cùng với các bài hát và thường xuyên luyện tập với piano cổ điển.

Trang web này có một kênh YouTube. Tại đây, nhiều video hướng dẫn đã được tải lên để hướng dẫn học viên trực tuyến. Zebra Keys cũng tổ chức các cuộc thi cho học viên của mình liên quan đến chơi piano.

Nội dung trên trang web này là miễn phí. Đây là một trang web tốt để tìm hiểu thông tin quan trọng như mẫu phím, tên của các phím, hợp âm, thời lượng nốt và các thông tin quan trọng khác. Các video được giải thích kỹ và dễ làm theo. Đây là một trang web tốt; nó cũng thường xuyên được cập nhật để cung cấp cho tất cả người dùng thông tin tốt nhất.

18) The Bernachon Method

Trước khi trả phí hàng tháng trên trang web này, bạn có thể thử các bài học piano cổ điển trực tuyến miễn phí. Các bài học được trình bày dưới dạng video được ghi lại trước đó có các giảng viên trình bày và giải thích các bài học.

Có các video hướng dẫn cho người mới bắt đầu và các bài học tiếp theo để giúp họ cải thiện kỹ thuật sau khi học những điều cơ bản. Các tùy chọn đăng ký trên trang web là trên cơ sở hàng năm hoặc chỉ trong ba tháng.

Giáo viên trên trang web này là những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm. Các bài học bao gồm các lĩnh vực quan trọng như định vị tay, học hợp âm, sử dụng nhạc, sử dụng bàn đạp và nghiên cứu các nhà soạn nhạc cổ điển như Beethoven, Handel và Mozart và những người khác.

Trang web được thiết kế rất hay. Nó đã xác định các tính năng để giúp khách truy cập khám phá các chương trình trực tuyến. Ngoài ra còn có các video mẫu phát ở chế độ HD. Các bài học trực tuyến được trình bày dưới dạng các khóa học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Một bài học được bắt đầu sau khi nó được chọn.

Video hướng dẫn bắt đầu cho thấy phạm vi của bài học và tiến hành theo cách dần dần để làm cho học viên dễ hiểu. Sau khi trả tiền đăng ký hàng tháng, học viên được cấp quyền truy cập không giới hạn vào toàn bộ thư viện trên trang web.

19) Piano Video Lessons

Các bài học piano cổ điển trực tuyến trên trang web này bắt đầu với khóa học miễn phí. Gói này bao gồm phần giới thiệu những điều cơ bản cho những người chưa bao giờ chơi piano cổ điển trước đây. Các bài học dành cho người trẻ và người lớn tuổi.

Cấu trúc học tập đã được cải thiện để giúp người lớn tuổi dễ dàng học theo tốc độ của họ hơn. Trên trang web, các video hướng dẫn được đồng bộ với nhau. Bằng cách này, học viên được hướng dẫn qua các bài học để đảm bảo họ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Có hơn một trăm năm mươi video miễn phí trên trang web. Chúng bao gồm các video hướng dẫn về đọc nhạc, cách chơi cùng các bài hát và tìm hiểu về các hợp âm.

Để bắt đầu, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản. Khi hoàn thành, chi tiết đăng nhập của bạn sẽ được tạo và gửi. Với thông tin này, bạn có thể đăng nhập để bắt đầu học cách chơi piano cổ điển.

Bài học của bạn bắt đầu từ cấp độ mới bắt đầu hoặc trung cấp theo các tệp video được chỉ định trên trang web. Có các phiên Skype miễn phí hàng tháng được tạo đặc biệt cho những người giành được giải thưởng bốc thăm sau bài học. Mọi người đều có thể tham gia bốc thăm. Ngoài ra, học viên có thể quyên góp để nhận những bài học miễn phí này qua Skype.

20) Learnfield Online Classical Piano Lessons

Trang web sáng tạo này là nền tảng được sử dụng để lưu trữ Skoove, một ứng dụng trực tuyến. Skoove được sử dụng để dạy các bài học piano cổ điển theo cách mọi người có thể bắt đầu học ở mọi cấp độ. Trên trang web, liên kết tải xuống cho các thiết bị iOS được giới thiệu.

Với Skoove, học viên có cơ hội học những điều cơ bản và cải thiện kỹ thuật của họ. Sử dụng các ứng dụng cho phép bạn truy cập hỗ trợ trực tuyến từ các nghệ sĩ piano có kinh nghiệm, các mẹo và gợi ý để chơi nhanh hơn, tốt hơn, phản hồi về hiệu suất và truy cập vào nhiều bài hát để thực hành.

Cấu trúc học tập trên trang web được thiết kế đầy tính tương tác và vui vẻ. Ứng dụng Skoove tương thích với các thiết bị di động và máy tính xách tay. Trong chương trình, học viên được cấp quyền truy cập vào hơn ba trăm bài hát có thể được sử dụng để thực hành.

Ở cấp độ trung cấp, học viên có thể bắt đầu sáng tác các bài hát của họ hoặc thực hành với các bài hát trên trang web. Các bài hát của các ngôi sao như Adele, Coldplay và những người khác đã được tải lên trên trang web.

Kiệt tác cổ điển từ Beethoven, Handel, và những người khác cũng đã được cung cấp để thực hành. Các mô-đun học tập cũng dạy ngẫu hứng với piano cổ điển. Người hướng dẫn chính trên trang này là Christian Li; ông là một giảng viên piano tại Đại học Âm nhạc Berkeley. Trang web cũng có các blog cung cấp thông tin hữu ích cho mọi khách truy cập.

21) Piano Nanny

Piano nanny là một trong những trang web nơi mọi người có thể học cách trở thành nghệ sĩ piano miễn phí. Trang web có bố cục tiêu chuẩn. Nó có các bài học piano cổ điển trực tuyến ở cấp độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Có hàng trăm bài học trực tuyến trên trang web này. Những bài học này được chia thành các loại khác nhau để giúp học viên bắt đầu ở cấp độ phù hợp. Các bài học kéo dài khoảng 35 phút mỗi bài.

Học viên có thể sắp xếp thời gian để học các bài học hàng ngày, và duy trì trong nhiều tuần hoặc hơn một tháng tùy thuộc vào khóa học. Tuy nhiên, nó thuận tiện vì các bài học tiến triển theo tốc độ của người học.

Để đảm bảo mỗi học viên đều trở thành một nghệ sĩ piano thành thạo, các bài học trực tuyến đã được sắp xếp theo thứ tự tuần tự từng bước. Để bắt đầu bài học, học viên chỉ cần nhấp vào ‘Lesson one.’

Các bài học piano cổ điển trực tuyến trên trang web này đã được chuẩn bị bởi Clinton S. Clark. Ông là một nhà soạn nhạc phim từng đoạt giải thưởng. Clark đã công bố một số tác phẩm của mình trên trang web miễn phí. Ông hỗ trợ các bài học trực tuyến miễn phí để giúp những người mong muốn trở thành nghệ sĩ piano đạt được ước mơ của họ.

Các bài học được giải thích rõ ràng để giúp học viên tự học cách chơi piano cổ điển. Các clip âm thanh trên trang web có chất lượng cao. Điều này giúp học viên dễ dàng lắng nghe và hiểu các bài học.

22) Plern Piano

Trang web này cung cấp các bài học piano cổ điển trực tuyến miễn phí và có phí. Mọi người có thể bắt đầu bài học của họ ở tất cả các cấp. Các hướng dẫn trên trang web cũng đã được cải tiến để giúp những người chưa bao giờ chơi piano cổ điển dễ dàng trước khi bắt đầu học đúng cách.

Các bài học trực tuyến bao gồm các lĩnh vực như đọc, sử dụng bản nhạc miễn phí và những điều cơ bản để sáng tác các bài hát trên piano. Ngoài ra còn có các bài hát đã được tải lên để giúp người dùng luyện tập chơi ở các tốc độ khác nhau.

Các bài học khác có sẵn trên trang web bao gồm các hướng dẫn về cách đọc ngữ điệu trên bản nhạc và tạo các bài hát nguyên bản. Trang web có các công cụ chỉnh sửa sáng tạo để nâng cao trải nghiệm trực tuyến của người dùng.

Tất cả các công cụ và tính năng trên trang web đều miễn phí cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, nội dung hữu ích hơn chỉ có thể truy cập đối với người dùng đã đăng ký. Những tài liệu này dành cho những người muốn có được những bài học nâng cao sau khi học những điều cơ bản về đàn piano cổ điển.

Truy cập vào các tài liệu này rất dễ dàng vì không cần tải xuống; nội dung được lưu trữ từ xa trên các máy chủ. Trang web được cập nhật thường xuyên với các bài hát mới ngoài hàng ngàn bài hát trong thư viện đã được tải lên để thực hành.

23) Erika Gingery Online Piano Lessons

Các bài học piano cổ điển được cung cấp trên trang web này được tạo ra cho học viên nhỏ tuổi ở trường trung học và người lớn tuổi. Các bài học có thể được thực hiện từ xa thông qua Skype. Tất cả những gì được yêu cầu là internet nhanh, webcam, piano để luyện tập và kiểm tra âm thanh phù hợp.

Bài kiểm tra âm thanh được thực hiện để đảm bảo học viên có thể học mà không gặp bất kỳ cản trở nào từ nhà của họ. Các bài học kéo dài khoảng 30 đến 60 phút tùy theo cấp độ hoặc thực hành tại thời điểm đó.

Để xác định cấu trúc học tập tốt nhất cho khóa học trực tuyến, học viên có thể liên hệ với người hướng dẫn để được tư vấn và hướng dẫn. Các bài học trực tuyến bao gồm lý thuyết âm nhạc và phương pháp tiếp cận thực tế để trở thành một nghệ sĩ piano giỏi hơn. Học viên được dạy cách phát triển các tiết mục cổ điển của mình từ nền tảng phù hợp.

Trang web này được sở hữu và quản lý bởi Erika Gingery, một giáo viên và nghệ sĩ piano cổ điển được đào tạo bài bản. Kinh nghiệm của cô với piano cổ điển kéo dài 19 năm, trong thời gian đó cô có bằng đại học và thạc sĩ âm nhạc.

Erika cung cấp các hướng dẫn piano cổ điển chuyên nghiệp cho các học viên từ khắp nơi trên thế giới. Cô ấy cố gắng thiết kế các bài học của mình vui vẻ và dễ làm theo. Các buổi thực hành cũng được tổ chức tốt để giúp học viên áp dụng kiến ​​thức lý thuyết đúng cách.

24) Pianu

Pianu là một nền tảng trực tuyến sáng tạo cung cấp một chương trình tương ứng với bàn phím vật lý khi kết nối với máy tính. Chương trình học tương tác cho phép tất cả người dùng đạt được ước mơ trở thành nghệ sĩ piano trong khi sử dụng bàn phím MIDI.

Trước khi truy cập chương trình này, người dùng được yêu cầu đăng ký. Sau khi hoàn thành hồ sơ, người dùng được cấp quyền truy cập. Pianu cung cấp một bài học trực tuyến có hướng dẫn phù hợp cho người mới bắt đầu và nghệ sĩ piano trung cấp. Ngoài ra còn có một số bài hát phổ biến được tải lên trên trang web. Những bài hát này được sử dụng để thực hành sau khi học các bài học giới thiệu cho người mới bắt đầu.

Các buổi học đầy niềm vui và có tính tương tác cao. Người dùng có quyền truy cập vào một thư viện rộng lớn, hoàn hảo để phát triển một tiết mục cổ điển. Sau khi đăng ký, các công cụ trên Pianu có sẵn bất cứ lúc nào để thực hành và để tìm hiểu thêm các kỹ thuật piano cổ điển.

Trang web này cũng miễn phí để sử dụng trong các lớp học, nơi giáo viên cần cung cấp cho học viên một nền tảng tốt hơn để tìm hiểu cách chơi piano cổ điển.

25) Musiah

Trên là trang web Musiah. Đây là phần mềm dựa trên AI đầy tính sáng tạo được thiết kế để dạy mọi người cách chơi đàn piano. Các bài học trực tuyến bắt đầu với gói giới thiệu miễn phí để khai sáng cho người dùng về phần mềm. Các bài học trực tuyến được thiết kế có tính tương tác và độ hấp dẫn cao.

Các bài học trực tuyến được phân loại hợp lý. Có kế hoạch phù hợp cho trẻ em và người lớn tuổi muốn bắt đầu như người mới tập chơi hoặc học các bài học nâng cao. Musiah bao quát các lĩnh vực chính của piano cổ điển.

Nó bao gồm học lý thuyết âm nhạc, đọc các nốt nhạc, học âm giai và hợp âm, chơi piano bằng tai, và rèn luyện trí nhớ và cải thiện màn biểu diễn. Nó rất dễ dàng để sử dụng; Phần mềm Musiah tương thích với bàn phím di động MIDI có thể kết nối với máy tính để bàn, iPad hoặc máy tính xách tay.

Phần mềm được phát minh bởi giáo viên âm nhạc nổi tiếng Brendan Hogan. Đây là giáo viên âm nhạc trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Các đánh giá trang web là tích cực. Musiah đã được sử dụng bởi hơn 80.000 học viên trên toàn cầu.

Phản hồi nhận được trong khi sử dụng chương trình giúp người dùng nắm vững các khía cạnh khi chơi đàn piano như nốt nhạc, thời gian và thời lượng thích hợp. Các bài học hướng dẫn giúp người dùng tìm hiểu và tăng tốc độ của họ để phù hợp với các bài hát họ đang thực hành. Trang web rất dễ sử dụng và tương tác cao. Đánh giá từ các học viên trước đây cho thấy họ có trải nghiệm thú vị và hài lòng với phần mềm Musiah

26) Lesson Face

Đây là một trong những nguồn trực tuyến phổ biến để tìm giáo viên dạy đàn piano. Trên trang web, có hơn 60 hồ sơ của các giáo viên âm nhạc được cung cấp để giúp mọi người đạt được ước mơ trở thành nghệ sĩ piano.

Có các phạm vi bài học khác nhau. Một số giáo viên cung cấp các khóa học chỉ dành cho người học trung cấp trong khi những giáo viên khác sẵn sàng dạy những người mới bắt đầu chưa bao giờ chơi piano. Các bài học kéo dài khoảng ba mươi phút.

Mỗi khóa học được chia với số lượng bài học cần thiết để bao quát toàn bộ chương trình học. Trên trang web, bài học có thể được đặt trực tiếp. Ngoài ra, một số giáo viên cung cấp các bài học thử nghiệm để đưa ra một bài học giới thiệu giúp người mua quyết định liệu khóa học có đáp ứng nhu cầu của họ hay không.

Có rất nhiều giáo viên trên trang web này. Khách truy cập có thể đưa ra quyết định dựa trên đánh giá của giáo viên trên trang web. Các hồ sơ giáo viên cũng chỉ ra những lợi ích của bài giảng của họ. Thật dễ dàng để tìm thấy các giáo viên cung cấp đào tạo cơ bản và nâng cao để bao quát các khía cạnh thiết yếu của các bài học piano cổ điển. Các bài giảng cũng chủ yếu là các tập tin video được ghi lại trước.

27) Take Lessons

Đây là một trong những trang web cung cấp các bài học cổ điển trực tuyến linh hoạt. Số lượng giáo viên âm nhạc trên trang web đã tăng lên trong những năm qua. Bây giờ học viên có thể chọn từ hơn năm mươi giáo viên trên trang web.

Các giáo viên cung cấp các bài học cổ điển trực tuyến kéo dài trung bình ba mươi phút. Các khóa học được đóng gói để đáp ứng nhu cầu của học viên. Có thể mua các bài học bao gồm các bài học dành cho người mới bắt đầu học đàn piano cổ điển. Bài học nâng cao cũng có sẵn cho những học viên đang tìm kiếm cơ hội để cải thiện kỹ năng của họ.

Một trong những yêu cầu để bắt đầu là đăng ký trên trang web. Sau đó, có thể tìm giáo viên âm nhạc cung cấp các bài học phù hợp nhất trên trang web. Sau mỗi bài học, học viên được khuyến khích thực hành thường xuyên nhất có thể để cải thiện kỹ năng của họ.

Các bài học hầu hết được trình bày dưới dạng tệp video, tệp âm thanh và tệp PDF bao gồm các khía cạnh lý thuyết của các khóa học. Trang web này thân thiện với người dùng và các đánh giá từ các học viên trước đây rất tuyệt vời.

28) Preply

Trên trang web này, học viên có thể thực hiện các tìm kiếm tùy chỉnh để tìm giáo viên âm nhạc phù hợp nhất. Trong vài phút, kết quả tìm kiếm có thể trình bày thông tin về giáo viên âm nhạc có sẵn để dạy các bài học piano cổ điển phù hợp ngân sách của học viên.

Các giáo viên trên trang web này đã được kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả người dùng nhận được giá trị xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra. Các bài học có thể bắt đầu ở cấp độ người mới bắt đầu hoặc cấp độ trung cấp cho các học viên có kinh nghiệm hơn.

Trước khi mua bài học, học viên có thể đọc hồ sơ giáo viên để đảm bảo các bài học được cung cấp đáp ứng nhu cầu của học viên. Các bài học thường được tải lên dưới dạng tệp video được gửi qua email. Một số giáo viên cung cấp các bài học riêng được tổ chức thông qua các trang web phát video trực tuyến.

Preply là một nguồn trực tuyến thường được sử dụng để tìm giáo viên âm nhạc giỏi. Học viên có thể định vị giáo viên âm nhạc nói ngôn ngữ ưa thích của họ để làm cho quá trình học tập dễ dàng hơn.

Trên hồ sơ, các giáo viên âm nhạc cho biết tất cả các ngôn ngữ họ có thể nói trôi chảy nếu họ là người  nói song ngữ. Học viên cũng được cung cấp cơ hội để đặt các bài học thử nghiệm. Những bài học này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về khóa học và những gì các học viên sẽ học nếu họ chọn mua gói hoàn chỉnh.

Các giáo viên cũng đã được đánh giá bởi các học viên trước đây; xem các xếp hạng này có thể tăng sự tin cậy hơn khi giáo viên có đánh giá tích cực.

29) Play With A Pro

Các giảng viên piano cổ điển trực tuyến trên trang web này là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Họ sẵn sàng chia sẻ kiến ​​thức, mẹo và thủ thuật của họ với các học viên từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiều người trong số các giảng viên đã được đào tạo trong các trường đại học có uy tín, trong khi những người khác có nhiều kinh nghiệm chơi tại các buổi hòa nhạc nổi tiếng. Các bài học trên trang web này chủ yếu dành cho các nghệ sĩ piano trung cấp đang chuẩn bị cho buổi thử giọng hoặc kiểm tra.

Tuy nhiên, một số giáo viên đưa ra quy định cho người mới bắt đầu học từ các bậc thầy. Các giáo viên âm nhạc tập hợp từ khắp nơi trên thế giới. Có các giáo viên từ Châu Á, Hoa Kỳ, Úc và các khu vực khác của Châu Âu. Do đó, học viên có thể mua bài học từ các giáo viên đến từ nước họ để giúp việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn.

Hiện tại có mười bảy giáo viên piano cổ điển trên trang web này. Các bài giảng đều được kiểm tra chất lượng đảm bảo rằng các bài học mà họ cung cấp cho người dùng sau khi mua có ích cho người học. Đánh giá về các giáo viên khác nhau; đây có thể là một yếu tố quyết định khi đưa ra lựa chọn trong số các giáo viên có sẵn trên trang web.

Các bài học được trình bày dưới dạng tệp video chất lượng cao có thể được tải lên và nghiên cứu. Một số giáo viên cung cấp thêm các tài liệu học tập mà họ đã tích lũy qua nhiều năm.

30) Classical Piano Teachers

Đây là một trang web dành cho tất cả những người đam mê muốn học cách chơi piano cổ điển. Các bài học trực tuyến trên trang web này đã được thiết kế cho người lớn và trẻ em. Để bắt đầu, học viên sẽ hoàn thành một mẫu đơn ngắn cho biết họ là người mới bắt đầu hay nghệ sĩ piano trung cấp và các thông tin khác như địa chỉ, email và thông tin liên lạc.

Các bài học trực tuyến đã được tạo ra dựa trên một định dạng sáng tạo, đầy thách thức và thú vị để khuyến khích học viên cảm thấy thoải mái và tự tin khi học. Các khóa học bắt đầu với lý thuyết âm nhạc bao gồm lịch sử của âm nhạc cổ điển và nhiều thông tin hơn về hợp âm, nốt, cách hình thành một tiết mục và các thông tin hữu ích khác.

Sau đó, học viên được giới thiệu các nhạc cụ để bắt đầu thực hành các nốt, và các kỹ thuật piano cổ điển khác.

Trên trang web, các giáo viên truyền tải một cách hài hước và có phương pháp tương tác để thu hút các học viên trong suốt khóa học. Những bài học này cũng phù hợp cho những học viên đang chuẩn bị cho buổi thử giọng hoặc kỳ t

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates