SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

Quy mô ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM năm học 2022-2023:

 Thực trạng Quy mô ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023:

STT

NỘI DUNG

Số trường, điểm trường

Số lớp

Học sinh

Giáo viên

Phòng học

1

Công lập

1.369

36.344

1.425.403

60.536

34.765

2

Ngoài công lập

1.801

13.448

257.692

28.760

14.633

Tổng cộng

3.170

49.792

1.683.095

89.296

49.398

Quỹ đất cho giáo dục đã thực hiện:

Cấp học

Quỹ đất giáo dục đã thực hiện đến tháng 12/2022 (m2)

Tổng cộng

Đất thuộc quy hoạch

Đất ngoài quy hoạch

Mầm non

2.309.727

1.472.737

836.991

Tiểu học

3.201.128

2.736.039

465.089

THCS

2.640.768

2.308.143

332.625

THPT

2.063.764

1.865.046

198.718

Tổng cộng

10.215.387

8.381.965

1.833.423

2. Đánh giá các kết quả đạt được

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã phát triển về cả về quy mô và chất lượng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, dân sinh, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

2.1. Quy mô phát triển

Toàn Thành phố có 1.617.436 học sinh và 77.409 giáo viên với quy mô trường, lớp như sau:

STT

Ngành học, bậc học

Tổng số trường

Trường chuẩn 
quốc gia

Tổng cộng

Công lập

Ngoài công lập

Số lượng

Tỷ lệ (%)

 

Toàn ngành

2.310

1.350

960

343

14,85

1

Mầm non

1.305

968

837

199

15,25

2

Tiểu học

516

490

26

72

13,95

3

THCS

286

279

7

46

16,08

4

THPT

203

113

90

26

12,81

Thành phố hiện có 57 cơ sở giáo dục đang thực hiện đề án trường tiên tiến hội nhập quốc tế (25 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 12 trường THCS, 03 trường THPT), 1.791 cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) (05 trung tâm GDTX; 22 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); 04 trường có phân hiệu GDTX; 724 trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (NNTH); 94 đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, 512 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, 17 văn phòng đại diện, 26 trường mầm non và trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài; 310 trung tâm học tập cộng đồng).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates