SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

Đến năm 2025, TPHCM có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

 Thứ Hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024

Đến năm 2025, TPHCM có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2025 theo Nghị quyết 19/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đó, UBND TP đề nghị đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phân loại là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì tiếp tục duy trì hoặc giảm tối thiểu đến mức tự đảm bảo chi thường xuyên trong trường hợp tình hình tài chính có biến động không thể đảm bảo được chi đầu tư.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phân loại là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên thì tiếp tục duy trì và phấn đấu để đạt mức tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đối với sở, ban, ngành có tỉ lệ đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trên tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc đến năm 2021 đạt dưới 15% thì đến năm 2025 phải đạt được tỉ lệ tối thiểu là 17%.

Đối với quận, huyện có tỉ lệ đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trên tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc đến năm 2021 đạt trên 10% thì tiếp tục đẩy mạnh tự chủ tài chính để đạt được tỉ lệ tối thiểu là 20% trong năm 2025.

TP Thủ Đức và các quận, huyện có tỉ lệ đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trên tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc đến năm 2021 đạt dưới 10% thì tiếp tục đẩy mạnh tự chủ tài chính để đạt được tỷ lệ tối thiểu là 17% trong năm 2025.

Ngoài ra, đẩy mạnh tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có khả năng xã hội hóa cao.

TP cũng đưa ra các giải pháp, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hiệu quả, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước (NSNN), qua đó tăng dần mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị. 

Đồng thời, nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện cơ sở pháp lý của từng ngành, lĩnh vực để thực hiện và đẩy mạnh việc đấu thầu, đặt hàng thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quy định. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp nhận đặt hàng của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy. Phát huy tối đa công suất và hiệu quả sử dụng tài sản, khai thác các nguồn lực từ tài sản theo đúng quy định của pháp luật để tăng khả năng tài chính.

UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập nghiêm túc thực hiện việc đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm cho UBND TP (thông qua Sở Tài chính) trước ngày 10/12 và báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2022-2025 trước ngày 10/12/2025.

M.Hiệp


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates