SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

Chính phủ miễn thuế thu nhập cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở TPHCM

(Dân trí) - Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TPHCM được miễn thuế thu nhập với khoản thu nhập này, theo quy định của Chính phủ.

Nghị định số 11 của Chính phủ vừa ban hành quy định rõ việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn .

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ quyết định với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (doanh nghiệp) có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn, sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này.

Chính phủ miễn thuế thu nhập cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở TPHCM - 1

Doanh nghiệp khởi nghiệp về đổi mới sáng tạo trên địa bàn TPHCM sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (Ảnh: Hải Long).

Các doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế phải đáp ứng quy định của HĐND TPHCM về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian miễn thuế là 5 năm, tính từ thời điểm mà doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TPHCM và trong thời gian Nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM có hiệu lực.

Sau khi Nghị quyết 98 hết hiệu lực thi hành mà thời gian miễn thuế chưa kết thúc, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc thời gian miễn thuế.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian miễn hoặc thuộc diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện hưởng miễn khác, sẽ được lựa chọn hình thức hưởng miễn thuế.

Trong thời gian Nghị quyết 98 có hiệu lực thi hành, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM cũng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này.

Với thuế thu nhập cá nhân, nghị định của Chính phủ"cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM được miễn thuế thu nhập cá nhân với khoản thu nhập này". Thời gian áp dụng song song với thời gian Nghị quyết 98 có hiệu lực thi hành.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM, theo nghị định của Chính phủ, phải đáp ứng quy định của HĐND TPHCM về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại khoản này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Theo nghị định của Chính phủ, trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản, phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn và kê khai với cơ quan thuế thực hiện theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật về quản lý thuế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates