Chiều ngày 6/12, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Giáo dục mầm non cho ý kiến về dự thảo Chương trình Giáo dục mầm non. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Giáo dục mầm non: Chương trình Giáo dục mầm non 2009 đã triển khai được 14 năm, có nhiều ưu điểm về tính mở, về nội dung, sự liên thông với chương trình phổ thông… Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn trong nước, khu vực và quốc tế, Chương trình Giáo dục mầm non hiện hành còn bộc lộ bất cập, chưa bắt kịp yêu cầu về phát triển phẩm chất, năng lực của người học trong bối cảnh đổi mới.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non để cung cấp một công cụ quốc gia cho chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của trẻ em, vừa làm cơ sở để huy động sự tham gia tích cực của gia đình, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng vào chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non.

 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chủ trì phiên họp. Ảnh: TH.

Chương trình Giáo dục mầm non mới cần khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non hiện hành, huy động mạnh mẽ hơn nguồn lực của cộng đồng, cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ, tối đa hóa quyền lợi được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục, phù hợp với sự phát triển riêng biệt của mỗi trẻ em, tạo ra những thay đổi căn bản, toàn diện. Chương trình cũng góp phần làm thay đổi nhận thức về trách nhiệm của xã hội đối với giáo dục trẻ em trước sáu tuổi, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp giáo dục.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, góp ý về các nội dung liên quan đến các vấn đề như: nội dung chương trình, điều kiện đảm bảo để thực hiện, tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ, chính sách, chế độ cho đội ngũ giáo viên mầm non, khung thời gian thực hiện chương trình…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Để xây dựng được Chương trình Giáo dục mầm non là một việc làm công phu, vất vả và tâm huyết, đặc biệt là xây dựng với cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới và đáp ứng những yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Thứ trưởng cũng lưu ý, việc xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non mới, sửa đổi toàn diện theo hướng tiếp cận phát triển năng lực cá nhân, liên thông với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 phải đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Chính vì vậy, phải có cách nhìn nhận, xem xét phát triển năng lực cá thể phù hợp nhất.

Đối với các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục trong phiên họp, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập chương trình tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện dự thảo Chương trình trước khi thẩm định và đưa vào Đề án đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non./.

Vy Anh