SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

Nâng cao năng lực giáo viên đáp ứng yêu cầu mớiNgày cập nhật : 23/04/Cử tri thành phố Hải Phòng cho rằng, để nâng cao chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Song một nhân tố có vai trò quyết định trực tiếp là đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Cử tri đề nghị có giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhà giáo đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trước những yêu cầu đổi mới giáo dục, trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu mới, cụ thể:

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, triển khai các đề án đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 89/2019/QĐ-TTg ngày 18/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”  ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 8/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đề án này đã và đang được Bộ GD&ĐT cùng các địa phương triển khai theo đúng lộ trình, từng bước chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành các chương trình bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông để đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm làm căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của đội ngũ giáo viên đối với yêu cầu phát triển giáo dục.

Bộ GD&ĐT đồng thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Như Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy Tin học và Công nghệ ở tiểu học, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý ở THCS; quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo GD&TĐ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates