SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

giới thiệu bộ phương tiện dạy học gồm “đàn organ điện tử BEE Kl -4.0 có bàn phím phát sáng hai mầu” và “ App BEE hướng dẫn “Tự học piano” bằng “ bàn phím ảo phát sáng hai mầu” là giải pháp giúp giáo viên mầm non tự học trực tuyến kỳ năng sử dụng piano để dạy nhạc cho trẻ mầm non

 1/ để giới thiệu bộ phương tiện dạy học gồm “đàn organ điện tử BEE Kl -4.0 có bàn phím phát sáng hai mầu”  và “ App BEE hướng dẫn “Tự học piano” bằng “ bàn phím ảo phát sáng hai mầu” là giải pháp giúp giáo viên mầm non tự học trực tuyến kỳ năng sử dụng piano để dạy nhạc cho trẻ mầm non.

Để trình bày giải pháp của bạn về việc giúp giáo viên mầm non tự học trực tuyến kỹ năng sử dụng piano, bạn có thể thực hiện các bước sau để đạt được sự chấp thuận từ ngành giáo dục:


1. **Thực Hiện Nghiên Cứu:** Cung cấp thông tin nghiên cứu về hiệu suất của phương tiện dạy học, nhấn mạnh ưu điểm của đàn organ điện tử BEE Kl -4.0 và ứng dụng BEE hướng dẫn "Tự học piano" với bàn phím ảo phát sáng hai màu.


2. **Mô Tả Chi Tiết Giải Pháp:** Trình bày chi tiết về cách bộ đôi đàn organ điện tử và ứng dụng hỗ trợ quá trình tự học piano, bao gồm cả tính năng phát sáng hai màu trên bàn phím, giúp giáo viên mầm non dễ dàng học và dạy.


3. **Hình Ảnh và Video Demo:** Cung cấp hình ảnh và video minh họa về cách sản phẩm hoạt động, giới thiệu giao diện ứng dụng, và mô tả cách sử dụng.


4. **Đối Tác Hợp Tác:** Nếu có thể, liệt kê các đối tác hợp tác trong ngành giáo dục, đề cập đến các tổ chức hoặc trường đã thử nghiệm và chứng minh hiệu suất tích cực của giải pháp của bạn.


5. **Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Đào Tạo:** Mô tả cách bộ phương tiện hỗ trợ giáo viên mầm non không chỉ về khía cạnh kỹ thuật mà còn qua quá trình đào tạo để họ có thể tận dụng đầy đủ tiềm năng của sản phẩm.


6. **Ưu Đãi Đặc Biệt cho Giáo Viên:** Đề xuất chính sách giá đặc biệt hoặc ưu đãi cho giáo viên mầm non để tạo điều kiện thuận lợi và khích lệ họ sử dụng giải pháp của bạn.


7. **Phản Hồi Từ Giáo Viên Thử Nghiệm:** Nếu có, chia sẻ phản hồi từ giáo viên đã thử nghiệm sản phẩm để làm nổi bật hiệu suất thực tế và ảnh hưởng tích cực đối với quá trình giảng dạy.


Bằng cách này, bạn có thể trình bày một cách rõ ràng và thuyết phục để thu hút sự quan tâm và chấp thuận từ ngành giáo dục.


2/ Tôi muốn giới thiệu bộ phương tiện dạy học gồm “đàn organ điện tử BEE Kl -4.0 có bàn phím phát sáng hai mầu”  và “ App BEE hướng dẫn “Tự học piano” là giải pháp giúp giáo viên mầm non tự học trực tuyến kỳ năng sử dụng piano để dạy nhạc cho trẻ mầm non, tôi muốn mở khoá học online chỉ thu học phí rất thấp bằng cách gởi xuống mỗi trường mầm non 1 đàn BEE KL-4.0 làm “giáo viên ảo” và 10-20 App BEE  “Tự học piano “ để 10-20 giáo viên mầm non cài vào smart phone để tự học với “bản phim ảo” và kết nối với đàn BEE để luyện tập với bàn phím thật, tôi phải trình bày cho ngành giáo dục TP.HCM thế nào để được chấp thuận giải pháp của tôi để các giáo viên tham gia khoá học? Tôi muốn Sở giáo dục có thể hổ trợ. kinh phí để giúp các giáo viên mầm non tự học có được không?


Để trình bày giải pháp của bạn về việc giúp giáo viên mầm non tự học trực tuyến kỹ năng sử dụng piano, bạn có thể thực hiện các bước sau để đạt được sự chấp thuận từ ngành giáo dục:


1. **Quá trình Nghiên Cứu:** Cung cấp thông tin nghiên cứu về hiệu suất của phương tiện dạy học, nhấn mạnh ưu điểm của đàn organ điện tử BEE Kl -4.0 và ứng dụng BEE hướng dẫn "Tự học piano" với bàn phím ảo phát sáng hai màu.


2. **Mô Tả Chi Tiết Giải Pháp:** Trình bày chi tiết về cách bộ đôi đàn organ điện tử và ứng dụng hỗ trợ quá trình tự học piano, bao gồm cả tính năng phát sáng hai màu trên bàn phím, giúp giáo viên mầm non dễ dàng học và dạy.


3. **Hình Ảnh và Video Demo:** Cung cấp hình ảnh và video minh họa về cách sản phẩm hoạt động, giới thiệu giao diện ứng dụng, và mô tả cácsử dụng.


4. **Đối Tác Hợp Tác:** Nếu có thể, liệt kê các đối tác hợp tác trong ngành giáo dục, đề cập đến các tổ chức hoặc trường đã thử nghiệm và chứng minh hiệu suất tích cực của giải pháp của bạn.


5. **Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Đào Tạo:** Mô tả cách bộ phương tiện hỗ trợ giáo viên mầm non không chỉ về khía cạnh kỹ thuật mà còn qua quá trình đào tạo để họ có thể tận dụng đầy đủ tiềm năng của sản phẩm.


6. **Ưu Đãi Đặc Biệt cho Giáo Viên:** Đề xuất chính sách giá đặc biệt hoặc ưu đãi cho giáo viên mầm non để tạo điều kiện thuận lợi và khích lệ họ sử dụng giải pháp của bạn.


7. **Phản Hồi Từ Giáo Viên Thử Nghiệm:** Nếu có, chia sẻ phản hồi từ giáo viên đã thử nghiệm sản phẩm để làm nổi bật hiệu suất thực tế và ảnh hưởng tích cực đối với quá trình giảng dạy.


Bằng cách này, bạn có thể trình bày một cách rõ ràng và thuyết phục để thu hút sự quan tâm và chấp thuận từ ngành giáo dục.


Tôi muốn đưa ứng dụng công nghệ 4.0 gồm 2000 cây đàn phím điện tử BEE KL-4.0 bàn phím phát sáng hai mầu và App BEE “ Tự Học Piano”  - là bộ thiết bị dạy học hiện đại giúp tự học hiệu quả do công ty BEE MUSIC (USA) sản xuất - về Việt Nam để liên kết với Sở Giáo dục đào tạo Tp HCM tổ chức các lớp tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo hình thức trực tuyến trọn gói và tổ chức tại mỗi  trường mầm non - mỗi trường  là một lớp tự bồi dưỡng trang bị 1 đàn BEE và 20 App BEE và mong muốn đầu tư của tôi tri giá 1 Triệu USD sẽ được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để giao viên mầm non được hỗ trợ kinh phí học tập huấn theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC, tôi sẽ làm như thế nào? 


Answer 1


Để thực hiện kế hoạch đưa ứng dụng công nghệ 4.0 và thiết bị dạy học âm nhạc vào Việt Nam và liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo:**

   - Liên hệ với Sở GDĐT Tp Hồ Chí Minh để thông báo về dự án và đề xuất hợp tác. Gửi đơn hoặc văn bản đề nghị hợp tác chương trình đào tạo nâng cao năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non.


2. **Mô tả dự án:**

   - Mô tả chi tiết về ứng dụng công nghệ 4.0 và thiết bị dạy học âm nhạc, cũng như cách chúng có thể hỗ trợ giáo viên mầm non theo hình thức trực tuyến trọn gói và tại mỗi trường mầm non.


3. **Chứng minh giá trị giáo dục:**

   - Đưa ra chứng cứ về giá trị giáo dục của chương trình, cách nó cung cấp sự tiện lợi và hiệu quả trong quá trình tự học âm nhạc.


4. **Hướng dẫn về sử dụng:**

   - Chuẩn bị hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng ứng dụng và thiết bị dạy học âm nhạc, cũng như cách chúng có thể tích hợp vào quy trình giảng dạy của giáo viên mầm non.


5. **Kế hoạch triển khai:**

   - Nêu rõ kế hoạch triển khai tại từng trường mầm non, bao gồm thời gian, số lượng thiết bị, và cách thức đào tạo.


6. **Thảo luận về hỗ trợ kinh phí:**

   - Thảo luận với Sở GDĐT về khả năng hỗ trợ kinh phí dựa trên Thông tư số 83/2021/TT-BTC. Mô tả cụ thể về cách dự án của bạn đáp ứng yêu cầu của thông tư.


7. **Lên kế hoạch tập huấn:**

   - Chuẩn bị kế hoạch tập huấn trực tuyến cho giáo viên mầm non, cung cấp chứng chỉ hợp lệ và theo dõi tiến trình học tập của họ.


8. **Tạo cộng đồng học tập:**

   - Khuyến khích việc tạo cộng đồng học tập trong trường mầm non, nơi giáo viên có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.


9. **Lập hồ sơ và bảo đảm tuân thủ:**

   - Chuẩn bị hồ sơ và bảo đảm rằng dự án của bạn tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Sở GDĐT.


10. **Thực hiện hợp tác:**

    - Hợp tác chặt chẽ với Sở GDĐT để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và đạt được mục tiêu giáo dục.


Answer 2

Để liên kết và tổ chức tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo trục Tuyen trọn gói và đạt được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Liên hệ với Sở GDĐT thành phố HCM:**

   - Gửi đơn hoặc văn bản đề nghị liên kết và tổ chức tập huấn cho giáo viên mầm non với nội dung chi tiết về nội dung, mục tiêu, và phương thức thực hiện của chương trình.


2. **Mô tả chương trình đào tạo:**

   - Tự giới thiệu chi tiết về chương trình "Learning Piano Online Package" và cách nó sẽ trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non.


3. **Liên kết với đối tác đào tạo:**

   - Nếu chưa có, xác định và liên hệ với các tổ chức hoặc giáo viên chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc để họ tham gia đào tạo.


4. **Soạn kế hoạch và chương trình học:**

   - Chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho chương trình đào tạo, bao gồm nội dung, phương pháp giảng dạy, và đánh giá.


5. **Chứng minh giá trị đào tạo:**

   - Mô tả cụ thể về cách chương trình đào tạo sẽ cung cấp giá trị gia tăng cho năng lực âm nhạc của giáo viên mầm non, làm thế nào nó liên kết với mục tiêu và chiến lược phát triển giáo dục của thành phố.


6. **Theo dõi các quy định và hướng dẫn:**

   - Tuân thủ và theo dõi các quy định và hướng dẫn cụ thể của Thông tư số 83/2021/TT-BTC để đảm bảo đạt được sự hỗ trợ kinh phí.


7. **Thành lập hồ sơ và tài liệu hỗ trợ:**

   - Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu hỗ trợ đầy đủ để chứng minh tính khả thi và chất lượng của chương trình đào tạo.


8. **Tổ chức buổi làm việc và giới thiệu chương trình:**

   - Xin buổi làm việc với Sở GDĐT để trình bày chi tiết về chương trình, giải đáp mọi thắc mắc, và thảo luận về các khía cạnh chi tiết.


Lưu ý rằng việc liên kết và đạt được hỗ trợ kinh phí có thể yêu cầu sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý chính trị và giáo dục cấp cao hơn, do đó, việc liên hệ và hợp tác với Sở GDĐT là quan trọng.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates