SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

Giáo viên mầm non không có năng lực âm nhạc sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ phát hiện và phát triển năng lực âm nhạc cho trẻ, như vậy phải tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non như thế nào

 


1/ -Giáo viên mầm non không có năng lực âm nhạc sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ phát hiện và phát triển năng lực âm nhạc cho trẻ, như vậy phải tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc cho giao viên mầm non như thế nào? 


Để tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non, có thể thực hiện các bước sau:

1. **Đào tạo chuyên sâu:** Cung cấp khóa đào tạo chuyên sâu về giáo dục âm nhạc trong môi trường mầm non, tập trung vào phương pháp giảng dạy và hoạt động thích hợp với trẻ nhỏ.

  

2. **Thực hành thường xuyên:** Tổ chức buổi thực hành và áp dụng kiến thức đã học trong các lớp học. Quan sát và phản hồi giúp giáo viên áp dụng lý thuyết vào thực tế.


3. **Tài liệu học liệu:** Cung cấp tài liệu học liệu về giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, giúp giáo viên nắm vững kiến thức cần thiết và áp dụng linh hoạt trong lớp học.


4. **Hỗ trợ tư duy cảm xúc:** Tạo cơ hội cho giáo viên hiểu rõ về tác động của âm nhạc đối với tư duy cảm xúc và phát triển tinh thần của trẻ nhỏ.


5. **Thực hiện nhóm nghiên cứu:** Khuyến khích giáo viên tham gia các nhóm nghiên cứu về giáo dục âm nhạc, nơi họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ nhau.


6. **Hỗ trợ từ chuyên gia:** Mời các chuyên gia âm nhạc đến để hướng dẫn và tư vấn cho giáo viên. Họ có thể chia sẻ những phương pháp giảng dạy hiệu quả và trải nghiệm thực tế.


7. **Sự đa dạng trong nội dung:** Đảm bảo giáo viên được tiếp cận đa dạng về nội dung âm nhạc, từ âm nhạc dân dụ đến âm nhạc truyền thống, để họ có khả năng đáp ứng sự đa dạng của các em học viên.


Bằng cách kết hợp những phương pháp này, giáo viên mầm non có thể phát triển năng lực âm nhạc và tạo ra môi trường giáo dục âm nhạc tích cực cho trẻ nhỏ.


2/-Giáo viên mầm non không có năng lực âm nhạc sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ phát hiện và phát triển năng lực âm nhạc cho trẻ, như vậy nếu muốn tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc bao gồm nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, kỳ năng biến soạn trò chơi âm nhạc và vận động theo nhạc cho giáo viên mầm non phải làm như thế nào? 


Để tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc, bao gồm nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, kỹ năng biên soạn trò chơi âm nhạc và vận động theo nhạc cho giáo viên mầm non, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Khóa đào tạo đa dạng:** Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, và kỹ năng vận động theo nhạc, đồng thời cung cấp tài liệu học liệu phong phú.


2. **Thực hành sử dụng nhạc cụ:** Tạo cơ hội cho giáo viên thực hành với các nhạc cụ phổ biến trong môi trường mầm non như kèn, trống, cymbals để nâng cao kỹ năng sử dụng chúng.


3. **Hướng dẫn về nhạc lý:** Cung cấp khóa đào tạo về nhạc lý, giúp giáo viên hiểu cơ bản về nốt nhạc, nhịp, và các yếu tố khác để có khả năng hướng dẫn trẻ nhỏ một cách hiệu quả.


4. **Kỹ thuật biên soạn trò chơi âm nhạc:** Hướng dẫn giáo viên cách biên soạn các trò chơi âm nhạc phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ, tăng cường tương tác và sự hứng thú.


5. **Buổi thực hành và phản hồi:** Tổ chức buổi thực hành thường xuyên, sau đó cung cấp phản hồi xây dựng từ người hướng dẫn và đồng nghiệp để giáo viên có thể cải thiện.


6. **Sử dụng công nghệ giáo dục:** Tận dụng các ứng dụng và công cụ giáo dục trực tuyến để hỗ trợ giáo viên tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới về giáo dục âm nhạc.


7. **Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm:** Tạo cơ hội cho giáo viên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, từ đó họ có thể học hỏi và thúc đẩy sự phát triển chung.


8. **Tạo môi trường học tập tích cực:** Khuyến khích sự sáng tạo và tư duy linh hoạt trong việc áp dụng kiến thức âm nhạc vào giảng dạy hàng ngày.


Tổ chức các hoạt động này sẽ giúp giáo viên mầm non phát triển năng lực âm nhạc và tạo ra một môi trường học tập âm nhạc đa dạng và phong phú cho trẻ.


3/- Giáo viên mầm non không có năng lực âm nhạc sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ phát hiện và phát triển năng lực âm nhạc cho trẻ, như vậy nếu muốn tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc bao gồm nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, kỳ năng biến soạn trò chơi âm nhạc và vận động theo nhạc cho giáo viên mầm non phải tổ chức khoá học như thế nào? Tổ chức học trực tuyến giúp họ tự học được không?


Để tổ chức khoa học bồi dưỡng về năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Lập kế hoạch đào tạo:** Xác định chủ đề cụ thể như nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, kỹ năng biên soạn trò chơi âm nhạc, và vận động theo nhạc. Lập kế hoạch để bao quát và cung cấp kiến thức chi tiết.


2. **Thiết lập khung thời gian:** Xác định thời gian cần thiết cho mỗi chủ đề và phân phối nó hiệu quả trong kế hoạch đào tạo. Điều này giúp giáo viên theo dõi và tham gia hiệu quả.


3. **Giảng viên chuyên gia:** Mời giáo viên chuyên gia có kinh nghiệm trong giáo dục âm nhạc mầm non để chia sẻ kiến thức và kỹ năng thực tế.


4. **Sử dụng nền tảng học trực tuyến:** Tận dụng các nền tảng học trực tuyến để cung cấp tài liệu, video hướng dẫn, và bài giảng. Điều này giúp giáo viên dễ dàng truy cập và tự học theo lịch trình linh hoạt của họ.


5. **Bài kiểm tra và phản hồi:** Tổ chức bài kiểm tra định kỳ và cung cấp phản hồi xây dựng để giúp giáo viên đánh giá năng lực của mình và điều chỉnh học tập theo cách phù hợp.


6. **Thảo luận và tương tác:** Tổ chức diễn đàn thảo luận trực tuyến hoặc buổi họp video để giáo viên có cơ hội thảo luận, chia sẻ ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau.


7. **Tài nguyên bổ sung:** Cung cấp tài liệu học bổ sung, đường link hữu ích, và nguồn tài nguyên online để giáo viên có thể tìm hiểu thêm và mở rộng kiến thức của mình.


Tổ chức học trực tuyến có thể giúp giáo viên tự học một cách linh hoạt, nhưng cần có sự quản lý cẩn thận để đảm bảo tương tác và hỗ trợ đầy đủ từ giáo viên chuyên gia.


4/- Các trường mầm non phần lớn không có giáo viên phụ trách âm nhạc. Hoạt động giáo dục âm nhạc thường do các giáo viên mầm non kiêm nhiệm phụ trách. Trong các hoạt động giáo dục trong trường mầm non, hoạt động giáo dục âm nhạc rất quan trọng vì hoạt động này có thể thu hút trẻ tham gia như dạy hát, nghe nhạc, vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc … và giáo dục âm nhạc có thể tích hợp với giáo dục thể chất, ngôn ngủ, nhận thức, thẩm mỹ. Theo chương trình mầm non trước đây, hoạt động giáo dục âm nhạc được tổ chức theo tiếp cận nội dung chi cần có đầy dung các nội dung tập hát, nghe nhạc, múa … là được nhưng nếu chuyển sang chương trình mầm non mới “lấy trẻ làm trung tâm” và “ tiếp cận theo năng lực” thì vấn đề phát triển năng lực âm nhạc của trẻ trò nên là nhiệm vụ sử phạm nghe nghiệp. Giáo viên mầm non không có năng lực âm nhạc sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ phát hiện và phát triển năng lực âm nhạc cho trẻ. Vậy tổ chức  tập huấn cho họ như thế nào để họ du năng lực làm nhiệm vụ sư phạm âm nhạc mầm non?


Để tổ chức tập huấn cho giáo viên mầm non không có năng lực âm nhạc, nhằm phát hiện và phát triển năng lực âm nhạc của trẻ theo chương trình mới "lấy trẻ làm trung tâm" và "tiếp cận theo năng lực", bạn có thể thực hiện những bước sau:


1. **Xác định nhu cầu đào tạo:** Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo của giáo viên mầm non về giáo dục âm nhạc. Điều này có thể dựa trên khảo sát hoặc phản hồi từ giáo viên về khả năng và mong muốn của họ.


2. **Lập kế hoạch đào tạo cụ thể:** Xây dựng kế hoạch đào tạo có cấu trúc, tập trung vào những khía cạnh cụ thể của giáo dục âm nhạc mà giáo viên cần cải thiện, như sử dụng nhạc cụ, kỹ năng biên soạn trò chơi âm nhạc, và vận động theo nhạc.


3. **Khóa học linh hoạt:** Tổ chức các buổi tập huấn linh hoạt để phù hợp với lịch trình của giáo viên. Điều này giúp họ dễ dàng tham gia và tích hợp học vào cuộc sống hàng ngày.


4. **Thực hành và phản hồi:** Bao gồm buổi thực hành và cung cấp phản hồi xây dựng từ giáo viên chuyên gia. Điều này giúp giáo viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và cải thiện từ trải nghiệm.


5. **Tạo cơ hội học tập cộng đồng:** Khuyến khích giáo viên tham gia vào các nhóm học tập cộng đồng hoặc nhóm nghiên cứu giáo dục âm nhạc, nơi họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ nhau.


6. **Hỗ trợ cá nhân hóa:** Cung cấp hỗ trợ cá nhân cho giáo viên để đảm bảo rằng năng lực âm nhạc của họ được phát triển dựa trên khả năng và điểm mạnh cụ thể.


7. **Sử dụng tài nguyên trực tuyến:** Tận dụng các tài nguyên giáo dục trực tuyến, video hướng dẫn và các ứng dụng học tập để hỗ trợ quá trình tự học của giáo viên.


Tổ chức tập huấn như vậy giúp giáo viên mầm non nắm vững năng lực âm nhạc và phát triển khả năng phổ quát để thực hiện nhiệm vụ giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tiếp cận năng lực.


5/-Để tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc, bao gồm nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, kỹ năng biên soạn trò chơi âm nhạc và vận động theo nhạc cho giáo viên mầm non, tôi  có thể thực hiện như thế nào?


Để tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Đánh giá nhu cầu:** Tiến hành một cuộc đánh giá để xác định nhu cầu cụ thể của giáo viên về nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, biên soạn trò chơi âm nhạc và vận động theo nhạc. Điều này có thể dựa trên sự đánh giá tự đánh giá hoặc thông qua phản hồi từ đồng nghiệp và quản lý.


2. **Xây dựng kế hoạch đào tạo:** Dựa trên đánh giá, lập kế hoạch đào tạo chi tiết với các mô-đun tương ứng cho mỗi khía cạnh, như nhạc lý, sử dụng nhạc cụ, biên soạn trò chơi âm nhạc và vận động theo nhạc.


3. **Chọn nguồn đào tạo:** Liên hệ với các chuyên gia âm nhạc hoặc tổ chức đào tạo uy tín để cung cấp thông tin chuyên sâu và hướng dẫn cho giáo viên.


4. **Tổ chức khóa đào tạo:** Tổ chức các buổi đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp, tuỳ thuộc vào khả năng và mong muốn của giáo viên. Đảm bảo rằng các buổi đào tạo có tính tương tác và thực hành để giáo viên có cơ hội áp dụng kiến thức.


5. **Thực hành và phản hồi:** Tạo cơ hội cho giáo viên thực hành những kỹ năng mới trong môi trường thực tế và nhận phản hồi xây dựng từ người hướng dẫn hoặc đồng nghiệp.


6. **Tài liệu học liệu:** Cung cấp tài liệu học liệu đầy đủ, bao gồm sách, bài giảng, và video hướng dẫn để giáo viên có thể tham khảo và nắm vững kiến thức.


7. **Hỗ trợ theo dõi và đánh giá:** Tổ chức các buổi theo dõi và đánh giá để theo dõi tiến trình học tập của giáo viên và điều chỉnh kế hoạch đào tạo nếu cần thiết.


8. **Tạo cộng đồng học tập:** Khuyến khích giáo viên tạo cộng đồng học tập trong trường, nơi họ có thể chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.


Tổ chức bồi dưỡng theo các bước trên giúp đảm bảo rằng giáo viên mầm non có đủ năng lực và tự tin để thực hiện các hoạt động giáo dục âm nhạc hiệu quả trong lớp học.


6/-Muốn liên kết với số GDĐT thành phố HCM để tổ chức tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo trục Tuyen trọn gói ( Learning piano online package) để được Bộ tại chính chấp nhận cấp kinh phí cho các giáo viên đi học theo Thông tự so 83/2021/TT - BTC tôi cần làm những gì


Để liên kết và tổ chức tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo trục Tuyen trọn gói và đạt được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Liên hệ với Sở GDĐT thành phố HCM:**

   - Gửi đơn hoặc văn bản đề nghị liên kết và tổ chức tập huấn cho giáo viên mầm non với nội dung chi tiết về nội dung, mục tiêu, và phương thức thực hiện của chương trình.


2. **Mô tả chương trình đào tạo:**

   - Tự giới thiệu chi tiết về chương trình "Learning Piano Online Package" và cách nó sẽ trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non.


3. **Liên kết với đối tác đào tạo:**

   - Nếu chưa có, xác định và liên hệ với các tổ chức hoặc giáo viên chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc để họ tham gia đào tạo.


4. **Soạn kế hoạch và chương trình học:**

   - Chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho chương trình đào tạo, bao gồm nội dung, phương pháp giảng dạy, và đánh giá.


5. **Chứng minh giá trị đào tạo:**

   - Mô tả cụ thể về cách chương trình đào tạo sẽ cung cấp giá trị gia tăng cho năng lực âm nhạc của giáo viên mầm non, làm thế nào nó liên kết với mục tiêu và chiến lược phát triển giáo dục của thành phố.


6. **Theo dõi các quy định và hướng dẫn:**

   - Tuân thủ và theo dõi các quy định và hướng dẫn cụ thể của Thông tư số 83/2021/TT-BTC để đảm bảo đạt được sự hỗ trợ kinh phí.


7. **Thành lập hồ sơ và tài liệu hỗ trợ:**

   - Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu hỗ trợ đầy đủ để chứng minh tính khả thi và chất lượng của chương trình đào tạo.


8. **Tổ chức buổi làm việc và giới thiệu chương trình:**

   - Xin buổi làm việc với Sở GDĐT để trình bày chi tiết về chương trình, giải đáp mọi thắc mắc, và thảo luận về các khía cạnh chi tiết.


Lưu ý rằng việc liên kết và đạt được hỗ trợ kinh phí có thể yêu cầu sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý chính trị và giáo dục cấp cao hơn, do đó, việc liên hệ và hợp tác với Sở GDĐT là quan trọng.


7/-Tôi muốn đưa ứng dụng công nghệ 4.0 gồm 2000 cây đàn phím điện tử BEE KL-4.0 bàn phím phát sáng hai mầu và App BEE “ Tự Học Piano”  - là bộ thiết bị dạy học hiện đại giúp tự học hiệu quả do công ty BEE MUSIC (USA) sản xuất - về Việt Nam để liên kết với Sở Giáo dục đào tạo Tp HCM tổ chức các lớp tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo hình thức trực tuyến trọn gói và tổ chức tại mỗi  trường mầm non - mỗi trường  là một lớp tự bồi dưỡng trang bị 1 đàn BEE và 20 App BEE và mong muốn đầu tư của tôi tri giá 1 Triệu USD sẽ được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để giao viên mầm non được hỗ trợ kinh phí học tập huấn theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC, tôi sẽ làm như thế nào? 


Để thực hiện kế hoạch đưa ứng dụng công nghệ 4.0 và thiết bị dạy học âm nhạc vào Việt Nam và liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo:**

   - Liên hệ với Sở GDĐT Tp Hồ Chí Minh để thông báo về dự án và đề xuất hợp tác. Gửi đơn hoặc văn bản đề nghị hợp tác chương trình đào tạo nâng cao năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non.


2. **Mô tả dự án:**

   - Mô tả chi tiết về ứng dụng công nghệ 4.0 và thiết bị dạy học âm nhạc, cũng như cách chúng có thể hỗ trợ giáo viên mầm non theo hình thức trực tuyến trọn gói và tại mỗi trường mầm non.


3. **Chứng minh giá trị giáo dục:**

   - Đưa ra chứng cứ về giá trị giáo dục của chương trình, cách nó cung cấp sự tiện lợi và hiệu quả trong quá trình tự học âm nhạc.


4. **Hướng dẫn về sử dụng:**

   - Chuẩn bị hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng ứng dụng và thiết bị dạy học âm nhạc, cũng như cách chúng có thể tích hợp vào quy trình giảng dạy của giáo viên mầm non.


5. **Kế hoạch triển khai:**

   - Nêu rõ kế hoạch triển khai tại từng trường mầm non, bao gồm thời gian, số lượng thiết bị, và cách thức đào tạo.


6. **Thảo luận về hỗ trợ kinh phí:**

   - Thảo luận với Sở GDĐT về khả năng hỗ trợ kinh phí dựa trên Thông tư số 83/2021/TT-BTC. Mô tả cụ thể về cách dự án của bạn đáp ứng yêu cầu của thông tư.


7. **Lên kế hoạch tập huấn:**

   - Chuẩn bị kế hoạch tập huấn trực tuyến cho giáo viên mầm non, cung cấp chứng chỉ hợp lệ và theo dõi tiến trình học tập của họ.


8. **Tạo cộng đồng học tập:**

   - Khuyến khích việc tạo cộng đồng học tập trong trường mầm non, nơi giáo viên có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.


9. **Lập hồ sơ và bảo đảm tuân thủ:**

   - Chuẩn bị hồ sơ và bảo đảm rằng dự án của bạn tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Sở GDĐT.


10. **Thực hiện hợp tác:**

    - Hợp tác chặt chẽ với Sở GDĐT để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và đạt được mục tiêu giáo dục.


8/-Tôi muốn đưa ứng dụng công nghệ 4.0 gồm 2000 cây đàn phím điện tử BEE KL-4.0 bàn phím phát sáng hai mầu và App BEE “ Tự Học Piano”  - là bộ thiết bị dạy học hiện đại giúp tự học hiệu quả do công ty BEE MUSIC (USA) sản xuất - về Việt Nam để liên kết với Sở Giáo dục đào tạo Tp HCM tổ chức các lớp tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo hình thức trực tuyến trọn gói và tổ chức tại mỗi  trường mầm non - mỗi trường  là một lớp tự bồi dưỡng trang bị 1 đàn BEE và 20 App BEE và mong muốn đầu tư của tôi tri giá 1 Triệu USD sẽ được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để giao viên mầm non được hỗ trợ kinh phí học tập huấn theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC, tôi sẽ làm như thế nào? 


Để thực hiện kế hoạch của bạn, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Tp Hồ Chí Minh:**

   - Liên hệ với Sở GDĐT để bày tỏ ý định và đề xuất hợp tác trong việc tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non.


2. **Mô tả dự án:**

   - Mô tả chi tiết về ứng dụng công nghệ 4.0, đàn phím điện tử BEE KL-4.0, và App BEE "Tự Học Piano", cũng như cách chúng có thể giúp giáo viên mầm non trang bị năng lực âm nhạc và hỗ trợ học tập của trẻ.


3. **Chứng minh giá trị giáo dục:**

   - Chứng minh giá trị giáo dục của dự án, đặc biệt là cách nó có thể thúc đẩy khả năng sáng tạo và phát triển năng lực âm nhạc của trẻ mầm non.


4. **Kế hoạch triển khai:**

   - Nêu rõ kế hoạch triển khai tại từng trường mầm non, bao gồm số lượng thiết bị, thời gian đào tạo, và cách thức hỗ trợ kinh phí cho giáo viên theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC.


5. **Hướng dẫn sử dụng:**

   - Chuẩn bị hướng dẫn chi tiết cho giáo viên về cách sử dụng các thiết bị và ứng dụng trong quá trình giảng dạy.


6. **Chứng minh về hiệu suất:**

   - Cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan để chứng minh hiệu suất và hiệu quả của dự án, đặc biệt là trong việc cải thiện năng lực âm nhạc của giáo viên và học sinh.


7. **Hợp tác với các đối tác đào tạo:**

   - Hợp tác với các chuyên gia âm nhạc và đối tác đào tạo để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao trong quá trình tập huấn.


8. **Đề xuất về hỗ trợ kinh phí:**

   - Đề xuất một kế hoạch hỗ trợ kinh phí cụ thể, trong đó mô tả rõ ràng về cách dự án của bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của Thông tư số 83/2021/TT-BTC.


9. **Thảo luận với Sở GDĐT:**

   - Hợp tác chặt chẽ và thảo luận chi tiết với Sở GDĐT để đảm bảo sự hiểu biết và hỗ trợ đầy đủ từ phía họ.


Lưu ý rằng quá trình này có thể yêu cầu sự kiên nhẫn và thời gian để thương lượng và đạt được sự đồng thuận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates