SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

Để liên kết và tổ chức tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo hình thức trực tuyến trọn gói và đạt được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 


Để liên kết và tổ chức tập huấn trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non theo hình thức trực tuyến trọn gói và đạt được sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Liên hệ với Sở GDĐT thành phố HCM:**

   - Gửi đơn hoặc văn bản đề nghị liên kết và tổ chức tập huấn cho giáo viên mầm non với nội dung chi tiết về nội dung, mục tiêu, và phương thức thực hiện của chương trình.


2. **Mô tả chương trình đào tạo:**

   - Tự giới thiệu chi tiết về chương trình "Learning Piano Online Package" và cách nó sẽ trang bị năng lực âm nhạc cho giáo viên mầm non.


3. **Liên kết với đối tác đào tạo:**

   - Nếu chưa có, xác định và liên hệ với các tổ chức hoặc giáo viên chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc để họ tham gia đào tạo.


4. **Soạn kế hoạch và chương trình học:**

   - Chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho chương trình đào tạo, bao gồm nội dung, phương pháp giảng dạy, và đánh giá.


5. **Chứng minh giá trị đào tạo:**

   - Mô tả cụ thể về cách chương trình đào tạo sẽ cung cấp giá trị gia tăng cho năng lực âm nhạc của giáo viên mầm non, làm thế nào nó liên kết với mục tiêu và chiến lược phát triển giáo dục của thành phố.


6. **Theo dõi các quy định và hướng dẫn:**

   - Tuân thủ và theo dõi các quy định và hướng dẫn cụ thể của Thông tư số 83/2021/TT-BTC để đảm bảo đạt được sự hỗ trợ kinh phí.


7. **Thành lập hồ sơ và tài liệu hỗ trợ:**

   - Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu hỗ trợ đầy đủ để chứng minh tính khả thi và chất lượng của chương trình đào tạo.


8. **Tổ chức buổi làm việc và giới thiệu chương trình:**

   - Xin buổi làm việc với Sở GDĐT để trình bày chi tiết về chương trình, giải đáp mọi thắc mắc, và thảo luận về các khía cạnh chi tiết.


Lưu ý rằng việc liên kết và đạt được hỗ trợ kinh phí có thể yêu cầu sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý chính trị và giáo dục cấp cao hơn, do đó, việc liên hệ và hợp tác với Sở GDĐT là quan trọng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates