SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

45 Module Bồi dưỡng thường xuyên cấp Tiểu học
45 Module Bồi dưỡng thường xuyên cấp Tiểu học

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu hoc

Mật khẩu mở module: 123456

Module TH 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

Module TH 2: Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Module TH 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

Module TH 4: Môi trường dạy học lớp ghép

Module TH 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

Module TH 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Module TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Module TH 8: Thư viện trường học thân thiện

Module TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

Module TH 10: Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói

Module TH 11: Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động

Module TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Module TH 13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

Module TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Module TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH 18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

Module TH 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Module TH 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

Module TH 22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Module TH 23: Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin

Module TH 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 25: Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét

Module TH 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét)

Module TH 29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Module TH 30: Hướng dẫn áp dụng Nghiên cứu khoa học sư  phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế Việt Nam

Module TH 31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày

Module TH 32: Dạy học phân hoá ở tiểu học

Module TH 33: Thực hành dạy học phân hoá ở tiểu học

Module TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Module TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Module TH 36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

Module TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Module TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Module TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Module TH 40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học

Module TH 41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

Module TH 42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học

Module TH 43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học ở tiểu học

Module TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates