SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

XHHGD đầu tư lập phòng thực hành âm nhạc cho truong phố thông.


Bee Music là công ty chuyên về thiết bị giáo dục âm nhạc đang xây dựng để án đầu tư lập phòng hoạt động âm nhạc trong các trường phổ thông - thức hiện theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Phòng chuyển môn âm nhạc được lập đặt 30 cây đàn BEE KL- 4.0 ( trị giá một phòng 360 triệu- 400 triệu vnd ) vừa sử dụng để thực hành âm nhạc trong giờ chính khoá và vừa để dạy đàn cho học sinh ngoài giờ ( After school) trong các trường phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn thu sẽ là học phí 150.000 vnđ là giá học phí ngành giáo dục cho thu đối với môn học ngoài giờ. Hội đồng Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.

Theo tính toán, chỉ cần có 300 học sinh ghi danh học đàn organ, số tiền thu từ học phí hàng tháng là 300 HS x 150.000/1 hs= 45 triệu đồng, nếu chi phí tất cả khoảng trên 50% thì có thể thu tiền hoàn trả chi phí đầu tư khoãng 20 triệu/ 1 tháng. Như vậy có thể hoàn trả tiền toàn bộ chi phí đầu tư phòng đàn trong vòng 18 tháng ( 2 năm học). Nếu Hội phụ huynh thống nhất sử dụng quỹ Hội phụ huynh để xây dựng phòng thực hành âm nhạc bằng phương thức XHHGD thì số tiền đầu tư sẽ được thu lại trong vòng hai năm hoạt động - và sau đó tiếp tục hoạt động thì số tiền thu CSVC 20 triệu/ 1 tháng sẽ là khoãn  thu nhập quỹ XHHGD của nhà trường. 

ghi chú

Để đầu tư và lập phòng đàn organ điện tử trong các trường phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. **Nghiên cứu và Lập Kế Hoạch:**

   - Nghiên cứu về nhu cầu và tiềm năng của các trường phổ thông trong việc sử dụng đàn organ điện tử. Lập kế hoạch về số lượng cây đàn cần thiết và không gian phòng học.

2. **Liên Hệ với Trường và Sở GDĐT:**

   - Liên hệ với các trường phổ thông và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để trình bày kế hoạch và đề xuất hợp tác. Cung cấp thông tin về lợi ích và mục tiêu giáo dục từ việc có phòng đàn organ điện tử.

3. **Tính Toán Ngân Sách:**

   - Xác định ngân sách tổng cần thiết để đầu tư vào các cây đàn organ, phòng học, và cơ sở vật chất khác. Nghiên cứu về các tài trợ và nguồn kinh phí có thể có.

4. **Lập Dự Án và Đề Xuất:**

   - Lập dự án chi tiết bao gồm mục tiêu, lợi ích, kế hoạch triển khai, và dự kiến ngân sách. Đề xuất dự án cho các trường và cơ quan quản lý.

5. **Nghiên Cứu Thị Trường:**

   - Nếu có thể, tìm hiểu về các nhà cung cấp cây đàn organ điện tử, phòng học và thiết bị liên quan. So sánh giá cả và chất lượng để chọn ra những giải pháp phù hợp nhất.

6. **Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học:**

   - Lập kế hoạch về cách sử dụng phòng đàn organ cho giờ chính khóa và các buổi học ngoài giờ. Xác định liệu bạn sẽ tập trung vào các buổi học cơ bản hay phát triển kỹ năng nâng cao.

7. **Hợp Tác với Đối Tác Công Nghệ:**

   - Nếu cần, hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ âm nhạc để có sự hỗ trợ về kỹ thuật và đào tạo.

8. **Tìm Kiếm Hỗ Trợ Tài Chính:**

   - Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính từ chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, hoặc doanh nghiệp có thể quan tâm đến mục tiêu giáo dục và văn hóa.

9. **Thảo Luận và Thương Lượng:**

   - Thảo luận với các bên liên quan, thương lượng về chi tiết dự án, đặc biệt là về phương thức thanh toán và điều kiện hỗ trợ.

10. **Triển Khai và Theo Dõi:**

    - Triển khai dự án theo kế hoạch và theo dõi hiệu suất của phòng đàn organ điện tử, thực hiện các điều chỉnh nếu cần thiết.


Lưu ý rằng việc liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như việc xây dựng sự hỗ trợ từ cộng đồng là quan trọng để đảm bảo thành công của dự án.


 Muốn đầu tư lập phòng đàn organ điện tử 30 cây đàn vừa sử dụng để thực hành âm nhạc trong giờ chính khoá và vừa để dạy đàn cho học sinh ngoài giờ ( After school) trong các trường phổ thông theo hình thức hợp tác công tư PPP , cần chú ý những yếu tố nào để thành công?


Để thành công trong việc đầu tư lập phòng đàn organ điện tử theo mô hình hợp tác công tư PPP (Public-Private Partnership), bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:


1. **Phân tích thị trường:** Đánh giá nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh, cũng như xác định số lượng trường phổ thông có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bạn.


2. **Pháp lý và Hợp pháp:** Nắm vững các quy định pháp lý và hợp pháp liên quan đến PPP, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đầu tư.


3. **Chi phí và Ngân sách:** Xác định chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành và duy trì phòng đàn. Lập kế hoạch ngân sách chi tiết để tránh các vấn đề tài chính.


4. **Chất lượng và Sự đa dạng:** Đảm bảo rằng đàn organ và phòng học đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đa dạng nhu cầu của học sinh.


5. **Chương trình Đào tạo:** Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với cả học sinh trong giờ chính khóa và học sinh tham gia sau giờ học.


6. **Quảng bá và Tiếp thị:** Xây dựng chiến lược quảng bá để thông tin đến cộng đồng và trường học về dịch vụ của bạn.


7. **Đối tác và Mối quan hệ:** Xây dựng mối quan hệ với trường phổ thông, cơ quan giáo dục và các đối tác liên quan để có sự hỗ trợ và tương tác tích cực.


8. **Kiểm soát và Đánh giá:** Thiết lập hệ thống kiểm soát và đánh giá để theo dõi hiệu suất và đảm bảo chất lượng dịch vụ.


9. **Tích hợp Cộng đồng:** Liên kết với cộng đồng để tạo ra sự ủng hộ và tăng cường tầm ảnh hưởng của dự án.


10. **Tìm kiếm Đối tác Tư nhân:** Tìm kiếm đối tác tư nhân có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện mô hình PPP một cách hiệu quả.


Lưu ý rằng sự hiểu biết cụ thể về điều kiện địa phương và nhu cầu cộng đồng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược và thiết kế dự án hợp lý.


2/ Muốn xây dựng phòng học piano trang bị 30 bộ thiết bị dạy học - 1 đàn keyboard phím phát sáng hai mầu kết nối 1 App “hướng dẫn tự học piano”, ca hai đều theo phương pháp “ phim sáng hai mầu hướng dẫn tự học piano” - người giao viên chi hướng dẫn sử dụng thiết bị để tìm bài nhạc và sử dụng thiết bị để tự học, học sinh sẽ học piano ngoài giờ ( after school) tự chọn giao trình, tự chọn bài nhạc thích học, cách tổ chức này có phụ hợp với trẻ 6- 16 tuổi không? Cách kinh doanh học phí “ cực thấp” vì tự học sẽ không cần giáo viên dạy piano thương xuyên … có thành công không? Muốn đầu tư thiết bị để hợp tác ppp với các trường phổ thông có thành công không?


Cách tổ chức phòng học piano với thiết bị sáng tạo và ứng dụng hướng dẫn tự học piano có thể phù hợp với trẻ 6-16 tuổi, tăng cường tính chủ động và sự lựa chọn trong quá trình học. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra một số thách thức và cần xem xét kỹ lưỡng:


1. **Tính Chất Phù Hợp:** Mô hình này có thể phù hợp với những học sinh tự chủ và muốn thực hành ngoài giờ học chính khoa. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng có đủ hỗ trợ cho những học sinh có nhu cầu giáo viên hướng dẫn.


2. **Chất Lượng Ứng Dụng và Thiết Bị:** Đảm bảo rằng ứng dụng "hướng dẫn tự học piano" và đàn keyboard phím phát sáng đáp ứng đúng nhu cầu học tập và giáo dục của học sinh.


3. **Học Phí Cực Thấp:** Việc đặt học phí cực thấp có thể thu hút phụ huynh và học sinh, nhưng cũng cần đảm bảo rằng doanh thu sẽ đủ để duy trì và phát triển dịch vụ.


4. **Đối Tác PPP với Trường Học:** Thành công trong việc hợp tác PPP với các trường phổ thông có thể phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ và đồng thuận từ phía trường, cũng như đảm bảo tính linh hoạt của mô hình với cấu trúc giáo dục hiện tại.


5. **Tư vấn và Hỗ Trợ của Giáo Viên:** Mặc dù học sinh có thể tự học, nhưng việc có sẵn giáo viên để hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị và lựa chọn bài học là quan trọng.


6. **Phản Hồi Liên Tục:** Hệ thống cần có cơ chế để thu thập phản hồi từ học sinh, giáo viên và phụ huynh để cải thiện và điều chỉnh dịch vụ.


Trước khi đầu tư, nên thực hiện nghiên cứu thị trường, thu thập ý kiến phản hồi và thảo luận với chuyên gia giáo dục để đảm bảo mô hình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và đạt được sự thành công mong đợi.


3/ Chọn phương án tập huấn GVMN theo cách nào hiệu quả hơn hơn? 

Ví dụ: Tổ chức tập huấn GVMN tự học kỹ năng âm nhạc online 

Phương án 1- Mở những một trung tâm tập huấn gồm 100 đàn “BEE phát sáng hai mầu” và 100 App “BEE tự học piano” để làm nơi các giáo viên các trường mầm non đến luyện tập học đàn piano, organ. Học phí 200.000 VN/ 1 GV/1 tháng.

Phương án 2- Đầu tư cho mỗi trường mầm non 1 đàn “BEE phát sáng hai mầu” làm “giao viên ảo và lập nhóm tự học piano gồm 10 GVMN/ 1 trường và cấp 10 App “BEE tự học piano” để mỗi GVMN cài vào smart phone để tự học với học phí 200.000 động VN/ 1 người/ 1 tháng. Cách nào hiệu quả kinh doanh bán nhạc cụ và App cao hơn.

Hai phương án trên, phương án nào để thành công trong dao tao và kinh doanh hơn.


Cả hai phương án đều có những ưu điểm và thách thức riêng. Tuy nhiên, để xác định phương án hiệu quả hơn, bạn cần xem xét các yếu tố sau:


1. **Phương Án 1 (Trung tâm tập huấn):**

   - *Ưu điểm:* Tập trung tài nguyên, giáo viên có cơ hội tương tác trực tiếp, đồng bộ hóa lịch trình.

   - *Thách thức:* Hạn chế về quy mô, không linh hoạt cho giáo viên có thời gian học tập giảm.

   

2. **Phương Án 2 (GVMN ảo tại từng trường):**

   - *Ưu điểm:* Linh hoạt về lịch trình, giáo viên tự học, tạo sự thuận tiện cho từng trường.

   - *Thách thức:* Phải quản lý nhiều địa điểm, có thể có sự không đồng đều về chất lượng và độ chăm chỉ của giáo viên.


Đối với mục tiêu kinh doanh bán nhạc cụ và App, có thể xem xét:


- **Phương Án 1:** Có thể tạo ra doanh thu lớn hơn do số lượng giáo viên tham gia nhiều hơn, nhưng cũng đối mặt với chi phí và quản lý trung tâm.


- **Phương Án 2:** Có thể tạo ra doanh thu ổn định từ việc cung cấp đàn và App cho nhiều trường, nhưng cần quản lý hiệu suất của các GVMN ảo tại từng địa điểm.


Để đạt được sự thành công trong đào tạo và kinh doanh, bạn cần xem xét chi tiết hơn về đối tượng học viên, nguồn lực có sẵn, và chiến lược quảng bá và tiếp thị. Cũng quan trọng là thu thập ý kiến phản hồi để điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên trải nghiệm thực tế.

3b/ Chọn phương án tập huấn GVMN theo cách nào hiệu quả hơn hơn? 

Ví dụ: Tổ chức tập huấn GVMN tự học kỹ năng âm nhạc online 

Phương án 1- Mở những một trung tâm tập huấn gồm 100 đàn “BEE phát sáng hai mầu” và 100 App “BEE tự học piano” để làm nơi các giáo viên các trường mầm non đến luyện tập học đàn piano, organ. Học phí 200.000 VN/ 1 GV/1 tháng.

Phương án 2- Đầu tư 500 trường mầm non, cho mỗi trường mầm non 1 đàn “BEE phát sáng hai mầu” làm “giao viên ảo và lập nhóm tự học piano gồm 10 GVMN/ 1 trường và cấp 10 App “BEE tự học piano” để mỗi GVMN cài vào smart phone để tự học với học phí 200.000 động VN/ 1 người/ 1 tháng. Cách nào hiệu quả kinh doanh bán nhạc cụ và App cao hơn.

Hai phương án trên, phương án nào để thành công trong đào tạo và kinh doanh hiệu quả hơn.


Phương án hiệu quả hơn có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng dựa trên thông tin đã được cung cấp, có thể xem xét những điểm sau:


1. **Phương Án 1 (Trung tâm tập huấn):**

   - *Ưu điểm:* Tập trung nguồn lực, giáo viên có thể học tập và thực hành cùng môi trường chuyên nghiệp.

   - *Thách thức:* Hạn chế về quy mô, chi phí quản lý trung tâm cao, không linh hoạt về địa điểm.


2. **Phương Án 2 (GVMN ảo tại từng trường):**

   - *Ưu điểm:* Linh hoạt về địa điểm, tiếp cận nhiều trường mầm non, chi phí quản lý thấp.

   - *Thách thức:* Đòi hỏi quản lý hiệu suất và chất lượng giáo viên ảo, có thể gặp khó khăn trong việc duy trì động lực của GVMN.


Để xác định phương án hiệu quả hơn, bạn cần cân nhắc các yếu tố như đối tượng học viên, chiến lược tiếp thị, và khả năng quản lý nguồn lực. 


- **Phương Án 1:** Có thể tạo ra trải nghiệm học tập chất lượng cao với số lượng giáo viên tham gia ít nhưng chất lượng cao.


- **Phương Án 2:** Cung cấp sự linh hoạt và tiếp cận nhiều trường, nhưng yêu cầu quản lý hiệu suất của một lượng lớn giáo viên ảo.


Để đạt được sự thành công trong đào tạo và kinh doanh, nên xem xét chi tiết hơn về chiến lược quảng bá, phản hồi của học viên, và khả năng đáp ứng linh hoạt với nhu cầu thị trường.Để thành công trong việc đầu tư lập phòng đàn organ điện tử theo mô hình hợp tác công tư PPP (Public-Private Partnership), bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:


1. **Phân tích thị trường:** Đánh giá nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh, cũng như xác định số lượng trường phổ thông có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bạn.


2. **Pháp lý và Hợp pháp:** Nắm vững các quy định pháp lý và hợp pháp liên quan đến PPP, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đầu tư.


3. **Chi phí và Ngân sách:** Xác định chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành và duy trì phòng đàn. Lập kế hoạch ngân sách chi tiết để tránh các vấn đề tài chính.


4. **Chất lượng và Sự đa dạng:** Đảm bảo rằng đàn organ và phòng học đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đa dạng nhu cầu của học sinh.


5. **Chương trình Đào tạo:** Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với cả học sinh trong giờ chính khóa và học sinh tham gia sau giờ học.


6. **Quảng bá và Tiếp thị:** Xây dựng chiến lược quảng bá để thông tin đến cộng đồng và trường học về dịch vụ của bạn.


7. **Đối tác và Mối quan hệ:** Xây dựng mối quan hệ với trường phổ thông, cơ quan giáo dục và các đối tác liên quan để có sự hỗ trợ và tương tác tích cực.


8. **Kiểm soát và Đánh giá:** Thiết lập hệ thống kiểm soát và đánh giá để theo dõi hiệu suất và đảm bảo chất lượng dịch vụ.


9. **Tích hợp Cộng đồng:** Liên kết với cộng đồng để tạo ra sự ủng hộ và tăng cường tầm ảnh hưởng của dự án.


10. **Tìm kiếm Đối tác Tư nhân:** Tìm kiếm đối tác tư nhân có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện mô hình PPP một cách hiệu quả.


Lưu ý rằng sự hiểu biết cụ thể về điều kiện địa phương và nhu cầu cộng đồng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược và thiết kế dự án hợp lý.


ĐỌC THÊM

Muốn đầu tư lập phòng đàn organ điện tử 30 cây đàn ( trị giá 360 triệu vn động) vừa sử dụng để thực hành âm nhạc trong giờ chính khoá và vừa để dạy đàn cho học sinh ngoài giờ ( After school) trong các trường phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn thu sẽ là học phí 150.000 vnđ là giá ngành giáo dục cho thu đối với môn học ngoài giờ. Bình quân nếu có 300 học sinh ghi danh học đàn organ, tiến thu học phí hàng tháng là 45 triệu đồng, chi phí xong còn 20 triệu/Q tháng để trả tiền đâu tự phong đàn thì phải 18 tháng ( 2 nam học) mới hoàn vốn tiền đầu tư đàn organ. Nếu công tác với truong tự chủ tài chính - thu học phímhạch toàn đọc lập với ngân sách nhà nước- để nghi cộng ta với điều kiện truong đầu tư  50 % tri giá  đầu tư - so tiền con lai sẽ thu lại ở năm học kế tiếp - thì khả năng có thể chấp thuận cộ g tác kkhông? Cần làm gì để đề án được Sở giáo dục và Ban giam hiệu nhà truong ủng hộ?


Để đảm bảo sự chấp thuận của Sở Giáo dục, Ban Giám hiệu và Hội phụ huynh, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. **Lập Kế Hoạch Chi Tiết:**

   - Lập kế hoạch chi tiết về cách bạn sẽ triển khai dự án, bao gồm số lượng cây đàn, không gian cần thiết, kế hoạch dạy học, và chi phí dự kiến.


2. **Xây Dựng Dự Án Đầu Tiên:**

   - Bắt đầu với một số lượng nhỏ cây đàn và mở lớp thử nghiệm để thu thập dữ liệu về sự quan tâm của học sinh và phản hồi từ phụ huynh.

3. **Lập Bảng Tính Chi Tiết:**

   - Lập bảng tính chi tiết về nguồn thu nhập từ học phí và các chi phí khác như lương giáo viên, chi phí vận hành, và duy trì thiết bị

4. **Tính Toán Lợi Nhuận:**

   - Tính toán lợi nhuận dự kiến từ dự án và nêu rõ cách bạn sẽ chi trả lãi và hoàn vốn.

5. **Lập Bảng Thu Chi Dự Kiến:**

   - Lập bảng thu chi dự kiến theo tháng và năm, kèm theo mô hình chi trả lãi và hoàn vốn.

6. **Đề Xuất cho Sở GDĐT và Ban Giám Hiệu:**

   - Chuẩn bị một đề xuất chính thức gửi Sở GDĐT và Ban Giám hiệu nhà trường, bao gồm tất cả các thông tin chi tiết và lợi ích của dự án.

7. **Tạo Đề Xuất Cho Hội Phụ Huynh:**

   - Tạo đề xuất cụ thể về cách Hội phụ huynh có thể hỗ trợ, bao gồm quỹ ủng hộ và kế hoạch trả lãi.

8. **Thảo Luận và Thương Lượng:**

   - Họp với Sở GDĐT, Ban Giám hiệu và Hội phụ huynh để thảo luận về kế hoạch và thương lượng về sự hỗ trợ.

9. **Minh Chứng và Đánh Giá:**

   - Cung cấp minh chứng về lợi ích giáo dục và tâm lý xã hội của dự án, và đánh giá cụ thể về hiệu quả mong đợi.

10. **Họp Thông Tin và Tạo Sự Ủng Hộ:**

    - Tổ chức các buổi họp thông tin và tạo sự ủng hộ từ phía phụ huynh, giáo viên, và cộng đồng.

11. **Hỗ Trợ Truyền Thông:**

    - Sử dụng các kênh truyền thông để lan truyền thông điệp về dự án và nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng.

12. **Tạo Quỹ Ủng Hộ:**

    - Nếu có khả năng, tạo quỹ ủng hộ từ Hội phụ huynh để một phần giảm áp lực tài chính.


Nhớ rằng sự chuẩn bị và minh bạch về kế hoạch và lợi ích của dự án sẽ giúp tăng khả năng chấp thuận từ các bên liên quan.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates