SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học trực tuyến

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học trực tuyến  - Ảnh 1.


25/07/202316:38

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học.


Nội dung của học liệu đào tạo và khóa học trực tuyến phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo, có tính sư phạm, dễ dùng, đáp ứng được nhu cầu tự học của người học

Theo dự thảo, nguyên tắc đào tạo trực tuyến là bảo đảm chất lượng đào tạo theo yêu cầu của chương trình đào tạo đã được ban hành; bảo đảm công bằng trong tiếp cận, tham gia các hoạt động đào tạo, lấy lợi ích của người học làm trung tâm; bảo đảm an toàn thông tin, thông tin cá nhân và sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

Về nội dung đào tạo trực tuyến, dự thảo nêu rõ, thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định môn học, học phần trong các chương trình đào tạo của đơn vị thực hiện đào tạo trực tuyến trên cơ sở các quy định của Quy chế đào tạo các trình độ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung đào tạo trực tuyến có khối lượng, nội dung và cấu trúc kiến thức tương đương với các học phần thuộc chương trình đào tạo.

Yêu cầu tối thiểu về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến

Dự thảo quy định, phần mềm tổ chức đào tạo trực tuyến trực tiếp có chức năng tối thiểu sau: Giúp người học tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với người dạy và những người học khác trong cùng một không gian học tập. Giúp người dạy giảng bài trực tuyến trực tiếp; hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập và tương tác với người học thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ; chuyển tải học liệu đào tạo đến người học.

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến có chức năng tối thiểu gồm: Giúp người dạy lên kế hoạch dạy học trực tuyến, lưu trữ, chuyển tải học liệu đào tạo tới người học; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; theo dõi và hỗ trợ người học khai thác nội dung học tập từ học liệu đào tạo; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của người học.

Cho phép người học truy cập, khai thác nội dung học tập từ học liệu đào tạo; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của người dạy; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với người dạy và các người học khác trong cùng không gian học tập.

Đồng thời cho phép cơ sở đào tạo quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của người học và các hoạt động dạy của người dạy; hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý giáo dục.

Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến phải được triển khai trong kiến trúc tổng thể về chuyển đổi số của cơ sở đào tạo; phải có giải pháp đăng nhập tài khoản một lần (Single Sign-On); phải kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; giao diện phải thân thiện, dễ sử dụng.

Nội dung của học liệu đào tạo và khóa học trực tuyến phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo, có tính sư phạm, dễ dùng, đáp ứng được nhu cầu tự học của người học. Học liệu đào tạo và khóa học trực tuyến phải được tổ chức thẩm định trước khi đưa vào sử dụng.

Bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng và thực hiện các giải pháp bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến, có quy trình kiểm định chất lượng khóa học để đảm bảo nội dung khóa học đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của chương trình đào tạo đã ban hành.

Nội dung khóa học phải được thiết kế và cập nhật thường xuyên để bảo đảm phù hợp với nhu cầu của người học. Có giải pháp hỗ trợ và trả lời yêu cầu người học, người dạy; có cơ chế tiếp nhận và giải đáp ý kiến từ người học, người dạy và các tổ chức, cá nhân có liên quan để đo lường sự hài lòng người sử dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates