SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

 


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Giáo dục mầm non đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Nói đến giáo dục mầm non Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”

Thế kỷ XXI, thế kỷ của nền văn minh và trí tuệ, giáo dục mầm non cũng cần có chuyển biến mới về chất lượng. Việc đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học được đặt ra không chỉ đối với bậc học mầm non mà là trong toàn bộ hệ thống giáo dục. Trong đó nhân tố quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là  đội ngũ giáo viên. Bởi lẽ để trẻ có thể phát triển toàn diện, có nhân cách tốt hay không đều phụ thuộc vào việc chăm sóc trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non. Giáo dục trẻ không chỉ thông qua lời nói, cử chỉ hay một hành động đơn thuần nào đó của con người mà vấn đề là ở chất lượng của một quá trình chăm sóc giáo dục  trẻ của đội ngũ giáo viên mầm non trong các nhà trường. Trước tình hình đó, việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một yêu cầu cấp bách, là điều kiện tiên quyết nhằm khẳng định sự tồn tại và xây dựng “thương hiệu” của nhà trường. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng được xem như là một “nút bấm” tạo sự chuyển biến cho cả hệ thống giáo dục quốc dân.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non vì vậy bất kỳ người quản lý nào đều suy nghĩ “làm thế nào để trường mầm non trở thành một nhà trường phát triển tốt?”. Muốn thế trước hết phải có đội ngũ mạnh, vững về chuyên môn và điều đó không thể bỏ qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. 

Trên thực tế hiện nay, đội ngũ giáo viên mầm non đều được đào tạo theo đúng chuyên môn của ngành học. Song do trình độ tiếp thu, năng lực, năng khiếu, điều kiện của mỗi giáo viên một khác: một số giáo viên giáo viên trẻ mới ra trường lại có con nhỏ nên việc thích ứng với chương trình mới còn chậm chạp, qua loa, chưa đồng bộ; một số giáo viên theo học các lớp đào tạo của hệ liên kết, tại chức nên phương pháp dạy trẻ còn nhiều hạn chế, nghệ thuật và kinh nghiệm giảng dạy chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới, dẫn đến chất lượng giáo dục chưa đồng đều. Bên cạnh đó phụ huynh thiếu quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc không có nhiều thời gian để chăm sóc giáo dục con. Mặt khác cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế do diện tích toàn trường quá hẹp, chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt chất lượng giáo dục, tiếp cận đổi mới giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện là hết sức cần thiết.

Với trách nhiệm của một nhà giáo, một cán bộ quản lý tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Đầu tư cho chuyên môn, chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Đó là lý do tôi mạnh dạn chọn đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non”.

 

 

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lý luận.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu để khắc phục những hạn chế trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên. 

Theo từ điển giáo dục, bồi dưỡng (nghĩa hẹp) là trang bị thêm những kiến thức, thái độ, kỹ năng nhằm mục đích nâng cao và hoàn thiện năng lực hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể. Bồi dưỡng (nghĩa rộng) là quá trình giáo dục, đào tạo nhằm hình thành nhân cách và những phẩm chất riêng biệt của nhân cách theo định hướng mục đích đã chọn. Bồi dưỡng là quá trình tác động của chủ thể giáo dục đến đối tượng được giáo dục, làm cho đối tượng được bồi dưỡng tăng thêm năng lực, phẩm chất và phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

“Chuyên môn” là tổ hợp các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thực hành mà con người tiếp thu được qua đào tạo để có khả năng thực hiện một loạt công việc trong phạm vi một ngành nghề nhất định theo phân công của xã hội. Chuyên môn sư phạm là một ngành khoa học về lĩnh vực giáo dục đào tạo, có nội dung và phương pháp sư phạm riêng biệt, chuyên môn sư phạm đòi hỏi các nhà giáo dục của mình còn phải biết truyền thụ tri thức nghề nghiệp cho học sinh. Đối với giáo viên mầm non, ở góc độ chuyên môn, họ là người hiểu rõ về công việc chăm sóc - giáo dục trẻ mà mình phụ trách ở trường mầm non. Yêu nghề, yêu trẻ, có kỹ năng lựa  chọn những phương pháp giảng dạy hay, chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao nhất.

 

* Mục đích của việc bồi dưỡng giáo viên:

            - Bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường là công việc mang tính chiến lược, phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng cao. Mặt khác, công tác bồi dưỡng giáo viên mang tính cấp bách bởi nhà trường phải thực hiện ngay những yêu cầu của năm học, những chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới chương trình, phương pháp dạy học…

          - Công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn nghiệp vụ của tất cả giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tham gia vào các hoạt động bồi dưỡng sẽ giúp cho giáo viên thuận lợi khi tiếp cận với chương trình mới, có thái độ tích cực với những thay đổi nhanh chóng của thời đại.

          - Bồi dưỡng dưới nhiều hình thức phong phú đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại trường sẽ góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ khuyến khích giáo viên làm việc chăm chỉ, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

          - Khi tham gia bồi dưỡng một cách thường xuyên, bài bản sẽ góp phần nâng cao ý thức, tính sáng tạo trong phương pháp dạy, những kỹ năng và thói quen tự học của giáo viên. Qua bồi dưỡng giúp cho giáo viên đánh giá được khả năng hoàn thành công việc và sự tiến bộ trong công tác của bản thân.

Để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, người giáo viên cần phải luôn luôn rèn luyện đạo đức, tự học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sư phạm, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, nhu cầu học tập của trẻ và yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay. Điều đó khẳng định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non là hết sức quan trọng, người cán bộ quản lý phải có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. 

2. Thực trạng.

2.1. Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang. 

- Ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động chuyên môn, thúc đẩy chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn có trình độ chuyên môn khá vững vàng, tích cực chịu khó học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ đựơc giao. Giáo viên trong nhà trường “yêu nghề, mến trẻ”, nhiệt tình chịu khó học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Bản thân tôi nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để xây dựng kế hoạch chuyên môn kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2.2. Khó khăn:

- Môi trường học tập chật hẹp về diện tích, số trẻ trên lớp theo quy định còn quá tải là một trong những khó khăn rất lớn trong việc chăm sóc giáo dục trẻ (888,2 m2 trong đó: diện tích phòng học là 55m2/ phòng; sân chơi quá nhỏ chỉ có: 400 m2 ). 

- Đội ngũ giáo viên trình độ mặc dù đã đạt chuẩn và trên chuẩn nhưng đào tạo theo hệ tại chức, liên kết nên việc cập nhật chương trình mới còn phần nào hạn chế. Một số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về cách dạy và học “Lấy trẻ làm trung tâm”. Các hoạt động còn mang nặng cung cấp kiến thức, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. 

- Bài soạn đưa ra mục đích yêu cầu còn chung chung, hệ thống câu hỏi đóng, thiếu tính gợi mở, hình thức tổ chức bị khô cứng, xử lý tình huống sư phạm chưa thật sự linh hoạt, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động còn hạn chế.

- Nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ vẫn chưa cao do không có buổi dành riêng cho sinh hoạt chuyên môn (việc sinh hoạt chuyên môn thực tế là vào các buổi chiều khi đã trả hết trẻ hoặc vào các ngày nghỉ), khi tham gia sinh hoạt chuyên môn giáo viên trong tổ còn chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến riêng của mình.

Năm học 2015-2016, nhà trường nhận chăm sóc giáo dục 582 trẻ từ 2 đến 6 tuổi. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là 35 đồng chí, trong đó: Ban giám hiệu có 3 đồng chí ; Giáo viên có: 23 đồng chí; Nhân viên có: 9 đồng chí. Trình độ chuyên môn của giáo viên: Đại học: 20 đồng chí; Cao đẳng: 03 đồng chí. 

Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non, tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng trình độ chuyên môn  nghiệp vụ của giáo viên thông qua việc đánh giá năng lực sư phạm thực tiễn và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viện mầm non, kết quả khảo sát cụ thể như sau:

BẢNG KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ CMNV CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Biểu 1: Đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

 

 

STT

 

Tiêu chuẩn

Đánh giá, xếp loại

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

1

Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế văn hoá xã hội và giáo dục của địa phương nơi công tác.

8

10

5

 

2

Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho trẻ lứa tuổi mầm non.

8

11

4

 

3

Kiến thức về hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

7

9

7

 

4

Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.

9

12

2

 

5

Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.

8

9

6

 

6

Kỹ năng quản lý lớp học.

13

10

 

 

7

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

10

8

5

 

Biểu 2: Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.

 

STT

 

Nội dung

Số giáo viên/tỷ lệ%

Đạt

Chưa đạt

1

Kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo hướng đổi mới, đảm bảo “lấy trẻ làm trung tâm”.

13/23=56%

10/23=44%

2

Tham gia các đợt Hội giảng

17/23=74%

6/23=26%

3

Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện

1. Tốt

KTTD:1/23=4,3%

KTCĐ:10/23=43%

2. Khá:

KTTD:6/23=26%

KTCĐ:13/23=57%

TB:0

Yếu:0

4

Thi giáo viên dạy giỏi các cấp 

CTr: 18/23=78%

CTP: 8/23=35%

CTr:5/23=21%

CTP:15/23=65%

5

Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

19/23=83%

4/23=17%

6

Trang trí sắp xếp lớp, tạo môi trường học tập cho trẻ.

16/23=70%

7/23=30%

7

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

13/23=57%

10/23=43%

3. Các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

Đối với giáo viên mầm non, bồi dưỡng là phải bám sát mục tiêu cơ bản của giáo dục mầm non hiện nay và hướng tới những đổi mới của giáo dục mầm non. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, bản thân tôi đã nghiên cứu tài liệu, bám sát thực tế của nhà trường, học hỏi kinh nghiệm quản lý trường bạn để đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non cụ thể như sau:

3.1. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch chuyên môn:  

Việc xây dựng kế hoạch chuyên môn là không thể thiếu trong quá trình giáo dục trẻ của mỗi giáo viên trong trường mầm non.  Song việc xây dựng kế hoạch như thế nào cho phù hợp với trình độ chuyên môn chung của giáo viên trong trường để đạt kết quả cao là việc làm không đơn giản. 

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2015-2016 là xây dựng “trường học mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, năm học tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả, sáng tạo, cụ thể hóa cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong phong trào “Xây dựng mô hình vườn rau sạch cho bé” và cuộc vận động “Mỗi giáo viên đăng ký giúp đỡ một đồng nghiệp cùng tiến bộ”, gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học các cấp đã chỉ đạo và hướng dẫn từ đó tôi đã xây dựng kế hoạch chuyên môn: kế hoạch tháng; kế hoạch tuần, cụ thể hóa kế hoạch chuyên môn sát với tình hình của trường.

 

Ví dụ :  Xây dựng lịch trình hoạt động ngoài trời:

Do diện tích nhà trường nhỏ hẹp, học sinh đông nhưng không vì thế mà chúng tôi cắt xén bớt các hoạt động của trẻ, để khắc phục khó khăn này. Tôi đã cùng các đồng chí trong tổ chuyên môn thông nhất thời gian biểu hoạt động của nhà trường hợp lý.

Tôi sắp xếp thời khoá biểu của các tổ, lớp so le nhau, chỉ đạo các lớp chia lớp khi tổ chức hoạt động học, hoạt động ngoài trời. Làm như thế sẽ giảm tải được số học sinh tham gia hoạt động ngoài trời cùng một lúc mà vẫn đảm bảo hoạt động.

Có thể nói, việc xây dựng kế hoạch chuyên môn tốt cho ta được nhiều kết quả cao trong việc nâng cáo chất lượng giảng dạy cũng như kết quả giáo dục trẻ mầm non. Giúp cho giáo viên không bị gò bó trong quá trình dạy trẻ lĩnh hội kiến thức. Khi thực hiện việc “đổi mới” sinh hoạt chuyên môn của trường, tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm nhỏ như sau:

1. Xây dựng kế hoạch chuyên môn sát với nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành, nhà trường và địa phương. Kế hoạch chuyên môn phải cụ thể chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng giai đoạn hoạt động.

2. Tổ trưởng chuyên môn phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình như là một “Hiệu trưởng nhỏ” trong việc chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động một cách toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học phân công trách nhiệm một cách hợp lý theo năng lực, sở trường của từng thành viên trong tổ, phát huy tối đa năng lực của giáo viên.

4. Xây dựng nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn đa dạng và phong phú, đáp ứng được những vấn đề đổi mới trong giáo dục hiện nay cũng như phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.

          3.2. Bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp:

Bên cạnh những tác động tích cực thì nền kinh tế thị trường cũng tác động tiêu cực tới giáo dục mầm non và tới quá trình bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non. Những biểu hiện coi trọng lợi ích vật chất dẫn đến việc xem nhẹ các giá trị tinh thần đã làm méo mó mối quan hệ giữa cô và trò. Cá biệt đã có sự phân biệt đối xử giữa các trẻ trong một lớp, đã có hiện tượng việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phụ thuộc một phần vào lợi ích vật chất của cha mẹ trẻ đối với giáo viên mầm non. Những hành động lệch chuẩn đó đã làm mất bình đẳng trong giáo dục trẻ, dễ gây tổn thương cho trẻ.

Do vậy công tác bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên là một việc làm rất quan trọng và cần thiết bởi lẽ: phẩm chất chính trị có vững vàng, tư tưởng chính trị có tốt thì người giáo viên mới “yêu nghề, mến trẻ”, tận tụy với công việc, yên tâm công tác. Đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên có tốt thì hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non mới giỏi, mới thương yêu trẻ như con của mình và xứng đáng là người mẹ hiền thứ hai của trẻ .Vậy làm sao để đội giáo viên có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt? từ suy nghĩ đó tôi đã có những biện pháp bồi dưỡng cụ thể như sau:

Thứ nhất: Vào đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho các cán bộ giáo viên được tham gia học tập lớp bồi dưỡng chính trị hè, cho giáo viên ký cam kết với nhà trường theo chuẩn nghề nghiệp, tuyên truyền đến 100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 20/10, 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 19/5...

Thứ hai: Trong các cuộc họp hội đồng định kỳ hàng tháng nhà trường luôn tổ chức học tập, triển khai đầy đủ mọi thông tư, chỉ thị, quyết định của ngành và cấp trên. Triển khai các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, điều lệ giáo viên mầm non, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người giáo viên mầm non, những điều giáo viên được làm và không được làm, đặc biệt chú ý đến vấn đề vi phạm đạo đức nhà giáo....thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên. 

Thứ ba: Tổ chức cho toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về pháp luật, những đổi mới trong ngành giáo dục. Xây dựng tủ sách pháp luật tại trường, khuyến khích giáo viên thường xuyên đọc báo, chú trọng tới báo Đảng, báo giáo dục thời đại, các tạp chí mầm non... 

Thứ tư: Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ trong năm (5/9, 15/9, 20/10, 20/11, 8/3, 1/6...), chú trọng các hoạt động ngoại khóa của cô và trò, thông qua đó giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho giáo viên. Với cương vị là chủ tịch công đoàn nhà trường tôi đã tích cực tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo trong các dịp lễ, tết.  Kịp thời nắm bắt tư tưởng của đội ngũ để có biện pháp uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, gây mất đoàn kết nội bộ. Giải quyết tốt các tình huống xảy ra trong nhà trường.

Thứ năm: Thực hiện nghiêm túc, công khai công tác kiểm tra, đánh giá, tổ chức xét thi đua dựa theo các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, đưa lĩnh vực phẫm chất chính trị, đạo đức, lối sống là một trong những lĩnh vực quan trọng để xét thi đua hàng tháng, học kỳ và năm học.

Bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên  phải được xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên là lâu dài trong sự nghiệp giáo dục. Việc học tập, tự học tập để nâng cao nhận thức phải thực hiện thường xuyên, liên tục, trở thành nền nếp. Góp phần tạo ra những giáo viên mầm non thực sự năng động, sáng tạo, có đức, có tài, xứng đáng với câu ca “Cô là cô dạy giỏi, cháu là học trò ngoan”.  

3.3. Bồi dưỡng nâng cao kĩ năng sư phạm cho giáo viên mầm non:

    Dạy học là hoạt động đặc thù cần nhiều kỹ năng. Chính vì vậy, người giáo viên mầm non cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng sư phạm để đáp ứng với thực tế đổi mới ngày càng cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Một giáo viên giỏi phải có hệ thống kỹ năng sư phạm được chuyên môn hóa cao, sâu sắc và luôn thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi tiến hành bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cần thiết cho đội ngũ giáo viên tại trường, tôi đã thực hiện việc tách rời, cụ thể hóa từng kỹ năng sư phạm để bồi dưỡng cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất.

- Kỹ năng sư phạm bắt buộc: Lợi thế của cô giáo mầm non chính là biết hát, biết múa và đọc truyện, biết cách sử dụng biến tấu nhạc cụ, biết cách làm đồ chơi… Đây là những kỹ năng bắt buộc các cô giáo tương lai cần nắm một cách thành thạo nếu muốn duy trì con đường “cô nuôi dạy trẻ”. Trong các cuộc thi do ngành phát động nhà trường luôn tham gia và có giải cao, bên cạnh đó còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức thi đua giữa các tổ chuyên môn, hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 20/10, 20/11, 8/3...vừa tạo được không khí vui vẻ, vừa là dịp để mỗi giáo viên rèn luyện năng khiếu , trau dồi chuyên môn của mỗi giáo viên trong nhà trường.

- Trau dồi kỹ năng giao tiếp và ứng xử với trẻ nhỏ: Một cô giáo mầm non dạy tốt là người luôn có trình độ chuyên môn và lòng yêu nghề. Là người yêu thương con trẻ giống như người mẹ thứ 2 của chúng. Chính bởi vậy, tôi luôn yêu cầu đội ngũ giáo viên cần thường xuyên trau dồi nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình trong cách ứng xử với trẻ nhỏ, học được cách giao tiếp với trẻ, thực sự hiểu trẻ, luôn là tấm gương cho trẻ noi theo. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất và thường xuyên được sử dụng xuyên suốt quá trình dạy học. 

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh của trẻ: Thiết lập mối quan hệ thân thiện cùng động nghiệp, phụ huynh học sinh rất quan trọng đối với giáo viên mầm non. Những mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh tốt đẹp sẽ giúp cho công việc trở nên nhẹ nhàng, sẽ làm cho bản thân họ thấy yêu nơi mà mình công tác gắn bó hơn, làm việc hiệu quả hơn và hơn tất cả là bạn sẽ thấy yêu con trẻ hơn. Do vậy chúng tôi có biện pháp kiểm tra, giám sát chéo lẫn nhau giữa các giáo viên trong lớp, cạnh lớp, bên cạnh đó Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra đột xuất, định kỳ. Viết phiếu xin ý kiến của phụ huynh đối với công tác quản lý và 100% giáo viên trong toàn trường, từ đó rút kinh nghiệm, làm cơ sở cho công tác đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm.  

- Kỹ năng soạn giáo án và tổ chức các trò chơi : Với nghề sư phạm mầm non không chỉ là sáng đến lớp rồi tối đi về mà còn đòi hỏi những giáo viên mầm non phải soạn trước giáo án kỹ càng, lựa chọn trò chơi, hoạt động cụ thể cho các con từng ngày để trẻ không thấy nhàm chán và giúp trẻ phát triển tốt một cách toàn diện. Là một giáo viên sư phạm giỏi cần phải biết cách đổi mới phương pháp giảng dạy mỗi ngày. Ban giám hiệu nhà trường lên lịch duyệt giáo án hàng tháng cho giáo viên theo tổ chuyên môn, đưa nội dung soạn giáo án vào sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, bồi dưỡng kỹ năng soạn giáo án và tổ chức trò chơi vào các đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh.

- Kỹ năng sơ cứu và hướng dẫn trẻ khi có những tai nạn xảy ra: Để chỉ đạo tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường, bản thân tôi đã cùng BGH đưa việc rèn kỹ năng sống cho trẻ vào các hoạt động, yêu cầu giáo viên cần trợ giúp các em biết cách xử lý những tình huống thường gặp trong cuộc sống như làm sao khi bị đứt tay, bị lạc đường...dùng những trò chơi đóng giả y tá để trẻ có thể hình dung được sự việc xảy ra và cách giải quyết, từ đó nâng dần ý thức tự lập cho trẻ. Mời giảng viên về nói chuyện với giáo viên về công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường, rèn kỹ năng sơ cứu cho giáo viên.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính: Nhà trường động viên, tạo điều kiện cho giáo viên trong nhà trường tự học để có chứng chỉ về tin học, mở mở các lớp bồi dưỡng tại trường để những giáo viên biết sử dụng thành thạo hướng dẫn những giáo viên chưa thành thạo CNTT. Đến nay 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có chứng chỉ về tin học, khai thác thông tin trên mạng internet, sử dụng thành thạo CNTT trong các hoạt động giảng dạy.

3.4. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

Trong công tác quản lý chỉ đạo tôi đặc biệt chú ý đến hoạt động tổ chức bồi dưỡng chuyên môn phong phú về chất lượng, đa dạng về hình thức để mang lại hiệu quả cao. Đây là một hoạt động rất quan trọng đối với giáo viên mầm non, bởi vì mỗi hoạt động mang một đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và nghe qua hội thảo. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề như sau:

 

* Chỉ đạo thực hiện chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy:

             Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy thì cần có những biện pháp sát thực đưa ra để việc thực hiện đổi mới phương pháp có hiệu quả, thời gian thực hiện trong năm học. Đổi mới phương pháp giáo dục là quá trình chuyển từ phương pháp giáo dục coi “giáo viên là trung tâm” thành phương pháp giáo dục coi “ trẻ là trung tâm”. Vì thế giáo viên cần lựa chọn phương pháp giáo dục chủ yếu nhằm giúp trẻ được trải nghiệm khám phá về sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó trẻ rút ra ý kiến nhận xét để cô giáo nhận ra và điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp. 

Lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động chuyên môn, kế hoạch năm, tháng tuần, Ban giám hiệu duyệt, sau đó tổ chức sinh hoạt chuyên môn với hội đồng giáo viên thông qua kế hoạch và thống nhất chương trình giảng dạy. Duyệt kế hoạch bài soạn 2 lần/tháng (ngày mùng 5 và 15 hàng tháng) để bồi dưỡng giáo viên cách xây dựng mạng hoạt động theo từng chủ đề, lên kế hoạch khai thác triệt để nội dung bài dạy.

Chỉ đạo các lớp phải có kế hoạch tuần, hàng ngày dán ở cửa lớp cho phụ huynh nắm được. Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm” cô là người hướng dẫn, gợi mở dựa trên hiểu biêt, hứng thú, nhu cầu của trẻ mà đưa ra nội dung bài dạy phù hợp, phát huy khả năng tư duy sáng tạo của trẻ.

* Bồi dưỡng thông qua dự giờ, hội giảng:

Trước đây mỗi khi đi dự hội giảng, một số giáo viên đi dự giờ chưa có ý thức nghiêm túc ghi chép không đầy đủ nên kết quả hội giảng không cao. Tôi đã mạnh dạn tham mưu, cải tiến lại cách tổ chức như sau: 

- Cho giáo viên đăng ký một hoạt động tự chọn, bắt thăm một hoạt động bất kỳ trong chương trình phù hợp với chủ đề.

- Xây dựng lịch tham gia hội giảng, thành phần đi dự là Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môm và 1-2 giáo viên trong trường.

- Rút kinh nghiệm ngay sau khi dự giờ, phân tích ngay mặt mạnh, mặt yếu, những ưu điểm cần phát huy và chỉnh sửa kịp thời những tồn tại trong tiết dạy trên quan điểm góp ý nhẹ nhàng, tế nhị, tạo bầu không khí thoải mái đối với giáo viên được đánh giá dự giờ. 

- Yêu cầu giáo viên tổ chức hoạt động, người dự đều ghi chép đầy đủ vào sổ dự giờ để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động sau.

- Chỉ đạo các tổ bồi dưỡng chuyên môn cho các thành viên trong tổ mình, thông qua các tiết dự giờ lẫn nhau. Quan tâm đầu tư cho những hoạt động hội giảng, tránh khoán trắng cho giáo viên tự tổ chức.

Từ những hình thức này sẽ tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện của đồng nghiệp để rút ra những tồn tại cần khắc phục. Sau mỗi hoạt động  là những bài học không chỉ cho chính người giảng dạy mà cho tất cả thành viên trong hội đồng sư phạm, những lời góp ý sâu sắc, chính xác, chân thành và đầy tinh thần xây dựng, luôn được tôn trọng, xem xét hưởng ứng

* Bồi dưỡng thông qua chuyên đề:

Hoạt động chuyên đề là hoạt động cơ bản, giúp giáo viên trực tiếp giảng dạy tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong chuyên môn. Qua mỗi lần tổ chức hoạt động chuyên đề, tôi thấy chất lượng giảng dạy của người giáo viên được nâng lên, phát huy được năng lực, sáng kiến của mỗi giáo viên, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong toàn trường.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức học chuyên đề theo năm học như: chuyên đề phát triển vận động, chuyên đề làm quen với chữ viết, hoạt động khám phá khoa học.... hướng dẫn thống nhất giáo viên về hồ sơ sổ sách, xây dựng kế hoạch chủ đề, tháng, tuần. Hướng dẫn các chuyên đề mới của năm học. Thống nhất việc trang trí lớp theo chủ điểm quy định, xây dựng các tiết mẫu để giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm, học tập. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức chuyên đề, giáo dục mầm non mới theo kế hoạch của trường đề ra như: hoạt động khám phá khoa học, hoạt động làm quen với toán, hoạt động tạo hình...Khi thực hiện chuyên đề, tôi thực hiện nguyên tắc:

- Chọn những giáo viên có năng khiếu chuyên môn về từng chuyên đề để xây dựng những hoạt động mẫu. 

- Quan tâm tới việc cho giáo viên tự làm đồ dùng tận dụng tối đa đồ dùng dạy học để phục vụ cho chuyên đề.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện của giáo viên sau khi tổ chức chuyên đề có hướng bổ sung kịp thời.

- Cho nhiều giáo viên được dự và đúc kết rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, tiếp tục cho giáo viên thực hiện đại trà đồng thời tiến đến công tác kiểm tra và đánh giá chuyên đề, để bổ sung những khiếm khuyết giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai sót của mình.

Qua chuyên đề giúp giáo viên trực tiếp giảng dạy tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động, hơn nữa giáo viên còn bộc lộ được năng lực và trình độ chuyên môn. Từ đó giáo viên trong nhà trường có cơ hội học tập, trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm hay trong giảng dạy cũng như trong việc chăm sóc trẻ.

* Bồi dưỡng thông qua tổ chuyên môn:

Bồi dưỡng giáo viên qua tổ chuyên môn là biện pháp hiệu quả nhất. Tổ chuyên môn là nơi giáo viên gắn bó giúp đỡ nhau hiệu quả nhất vì ban giám hiệu không thể cùng một lúc sinh hoạt đều ở các tổ. Do đó xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh là một biện pháp không thể thiếu.

          Bước lựa chọn và sắp xếp đội ngũ cần phải nghiên cứu và bố trí phù hợp, ngay  từ đầu năm khi phân lớp BGH nhà trường đã chú ý phân công giáo viên hợp lý trong các tổ. Tổ chuyên môn nào cũng có giáo viên có năng lực làm nòng cốt hướng dẫn tổ. Ngoài ra khi chon tổ trưởng tôi chú ý chọn giáo viên có năng lực, nhiệt tình, năng động, có khả năng tập hợp giáo viên  .

          Để buổi sinh hoạt tổ chuyên môn đạt kết quả cao tôi đã thực hiện nguyên tắc:  Dự họp tổ chuyên môn để nắm vững tình hình tổ chức và thực hiện của các thành viên trong tổ. Ký duyệt và chỉnh sửa kế hoạch sinh hoạt tổ kịp thời chính xác để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ. Tạo điều kiện cho các tổ trưởng tổ phó các tổ được tham gia vào các lớp tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý, bồi dưỡng tổ trưởng, tổ phó phương pháp bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ về cách trình bày, cách giải quyết vấn đề chuyên môn, phát động làm đồ dùng, đồ chơi theo từng chủ đề. 

* Khi sinh hoạt tổ chuyên môn cần đảm bảo các bước thực hiện sau:

Bước 1. Các thành viên trong tổ đưa ra những vấn đề còn vướng mắc trong khi thực hiện chương trình để cùng giải quyết.

Bước 2. Tổ trưởng cùng các thành viên trong tổ xây dựng các ý tưởng thiết kế hoạt động theo hình thức hợp tác nhóm.

Bước 3. Giáo viên thể hiện ý tưởng các hoạt động của tổ xây dựng.
          Bước 4. Các thành viên trong tổ nhận xét, rút kinh nghiệm.

Bước 5. Các lớp thực hiện hoạt động ở lớp với sự phù hợp các điều kiện của lớp.

Riêng giáo án hội giảng, kiến tập của mỗi giáo viên trong từng tổ, tôi yêu cầu đánh máy, sau đó tôi đóng thành quyển xếp theo thứ hạng (Tốt, Khá, Đạt yêu cầu, Yếu) coi như quyển nhật kí chuyên môn của các tổ để cho giáo viên nào băn khoăn vướng mắc đọc lại bổ trợ chuyên môn cho chính mình.

* Tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên:

Công tác bồi dưỡng thường xuyên giúp nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ giáo viên, nâng cao nhận thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. Vì vậy tôi luôn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả cao tôi đã tiến hành như sau:

- Trước hết phải làm cho giáo viên nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của bồi dưỡng thường xuyên. Công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chưa xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng, kết quả đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và tình hình thực tiễn của nhà trường.

- Xác định rõ đối tượng cần bồi dưỡng thường xuyên, nội dung bồi dưỡng đã chú trọng vào các mô-đun trong nội dung bồi dưỡng 1, 2, 3. Tôi đã tích cực tham mưu, đề xuất nội dung bồi dưỡng xuất phát từ nhu cầu của giáo viên, để bù đắp những kiến thức, kỹ năng còn thiếu, còn yếu cũng như đáp ứng nhu cầu được bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên. 

- Sử dụng trang mạng “kết nối trường học” để tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý, đảm bảo việc bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân; phát huy hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường.

Kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng thường xuyên được nâng cao, góp phần không nhỏ phát triển chuyên môn trong nhà trường. Năm học 2015-2016, 100% cán bộ giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên theo đúng kế hoạch, 100% giáo viên tham gia đầy đủ công tác bồi dưỡng thường xuyên Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ đi học”. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đều đạt khá, tốt trở lên, không có giáo viên nào đạt trung bình. Được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

3.5. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên qua công tác kiểm tra nội bộ:

Kiểm tra nội bộ trường học là một việc rất quan trọng, qua công tác kiểm tra sẽ đánh giá toàn diện tất cả các mặt hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong từng năm học. Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên theo đúng quy trình đã tác động cho đội ngũ giáo viên ý thức chấp hành các nội quy về quy chế chuyên môn. Vì vậy, với cương vị là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đầy đủ, chi tiết, đặc biệt lưu ý công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo định kỳ và thường xuyên kiểm tra đột xuất để giáo viên luôn có ý thức tự giác thực hiện nội dung nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nhà trường ngày một tốt hơn.

* Nội dung kiểm traKiểm tra về thực hiện nề nếp qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách (kế hoạch giáo dục trẻ mầm non , sổ chuyên đề, sổ theo dõi trẻ, sổ ghi chép cá nhân về các buổi bồi dưỡng chuyên môn…). Kiểm tra phương pháp dạy của các hoạt động, cách trang trí lớp, ứng dụng CNTT trong dạy học, thực hiện các cuộc vận động và phong tào thi đua... 

* Phương pháp kiểm traKiểm tra dự giờ có báo trước, đột xuất về các tiết dạy cũng như hoạt động, thông qua phiếu dự giờ. 

* Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá: Trong công tác kiểm tra đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng và dân chủ. Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.

* Thời gian kiểm traTrong một tháng giáo viên phải được dự giờ lẫn nhau 3-4 hoạt động. Trong một học kỳ mỗi giáo viên phải được kiểm tra 2- 3 lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo viên về chuyên môn. Kiểm tra đa dạng các chuyên đề trong một năm học (căn cứ vào nhiệm vụ năm học).

* Kết quả kiểm tra: - 100% giáo viên lên lớp có giáo án soạn bài đầy đủ, tích cực sử dụng các đồ dùng dạy học bằng nguyên vật liệu sẵn có. Sinh hoạt tổ chuyên môn được tiến hành thường xuyên theo đúng kế hoạch, có tính hiệu quả cao. 

- Trình độ, năng lực sư phạm của giáo viên được nâng lên rõ rệt, đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp tăng: năm học 2014-2015 có 08 giáo viên đạt GVDG cấp thành phố; năm học 2015-2016 có 16 giáo viên đạt GVDG cấp thành phố; 

- 100% = 23 giáo viên được kiểm tra theo chuyên đề ( Tốt 15, khá: 8); 30% = 07 giáo viên được kiểm tra toàn diện (Xuất sắc: 3, khá: 4). Tổng số dự giờ các tiết dạy và hoạt động của giáo viên từ tháng 9/2015 đến tháng 04/2016 là: 181 hoạt động (Xếp loại tốt: 86Xếp loại khá: 93Xếp loại đạt yêu cầu: 2). Với những giáo viên có nhiều thành tích, nhà trường có biện pháp động viên khích lệ kịp thời vừa tạo không khí thi đua vừa không gây căng thẳng, áp lực cho giáo viên.

Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những ưu điểm, tồn tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường 

3.6. Tổ chức tốt hoạt động thi đua khen thưởng:

Hoạt động thi đua khen thưởng không thể không có khi thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã phát động các phong trào thi đua theo tháng, chủ đề…Chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục: Tổ chức hội giảng, dự giờ theo chuyên đề; Bồi dưỡng công tác tự học, tự bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sự sáng tạo linh hoạt cho giáo viên. Việc đánh giá, khen thưởng là động lực thúc đảy giáo viên hoàn thành tốt hơn, đạt được kết quả cao hơn.

* Tổ chức hội thi:  Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Vì vậy, phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học. Trong năm học 2015-2016, nhà trường đã tổ chức và tham gia có hiệu quả các Hội thi, kết quả:

- Trường, lớp “Xanh - sạch - đẹp”: Đạt Tốt : 8/12 lớp; đạt khá 4/12 lớp.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 21/23 = 91,3% giáo viên đạt.

- Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 16/16 = 100% giáo viên đạt.

- Hội thi “triển lãm đồ dùng đồ chơi và tranh vẽ của trẻ” cấp thành phố đạt giải nhì.

- Hội thi “Ngày hội thể thao các trường mầm non thành phố Bắc giang”: đạt giải nhất cụm chuyên môn số 01 và giải nhì cấp thành phố  

Qua các hội thi rút ra được nhiều kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, học sinh thể hiện những tài năng của mình và có sự học hỏi lẫn nhau; Năng lực sư phạm được nâng lên rõ rệt. Sau mỗi hội thi đạt giải, nhà trường động viên khích lệ bằng nhiều biện pháp để giúp giáo viên phấn trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Chỉ đạo lớp điểm: Chỉ đạo điểm là đòn bẩy phong trào, là cơ sở để nâng cao năng lực chuyện môn và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Từ đó để nhân ra diện rộng về chất lượng giáo dục trong toàn trường. Trong năm học 2015-2016, nhà trường đã chỉ đạo mỗi tổ chuyên môn có 01 lớp điểm. Điểm toàn diện về chất lượng giáo dục như MGL A3, MGN B1, MGB C1, Nhà trẻ D1. Lớp điểm về chuyên đề “Giáo dục phát triển vận động”: MGL A4, MGN B2, MGB C2, NT D2. Với các lớp chỉ đạo điểm nhà trường đã có kế hoạch chỉ đạo, đầu tư về cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Công tác chỉ đạo trang trí lớp, tạo môi trường giáo dục thân thiện. Chỉ đạo việc thực hiện tổ chức các hoạt động, xây dựng bộ hồ sơ, giáo án tốt như  MGL A2, MGN B3, MGB C3. 

Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương:  

Đồ dùng đồ chơi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ mầm non, nó là phương pháp hữu hiệu để truyền thụ kiến thức cho trẻ.Vì trẻ lứa tuổi này “học mà chơi, chơi mà học”. Qua vui chơi trẻ có thể tiếp thu kiến thức của bài học nhanh nhất, lớn nhất, phát huy được tính tò mò, ham hiểu biết, giúp trẻ nảy sinh nhiều ý tưởng sáng tạo. Tôi đã thực hiện:

- Hướng dẫn cho giáo viên tận dụng một số phế liệu, vật sẳn có tại địa phương để làm ra đồ dùng, đồ chơi đẹp mắt cho các cháu, phục vụ dạy học và vui chơi của trẻ.

Hàng tháng quy định mỗi giáo viên làm và sử dụng 2-3 bộ đồ dùng đồ chơi, những tháng cao điểm (tháng 10,11, 12, 02, 03, 05) thì làm 5 bộ đồ chơi theo chủ đề năm học.

- Dự giờ đột xuất nếu giáo viên nào lên lớp không có đồ dùng dạy học xếp loại kém về thực hiện quy chế chuyên môn và quy định này được đưa vào tiêu chuẩn xếp loại giáo viên hàng tháng.

- Tổ chức và tham gia Hội thi “Triển lãm tranh vẽ của trẻ và đồ dùng tự làm của giáo viên” cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh.

* Kết quả: Khi tổ chức các hoạt động có chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi việc truyền thụ kiến thức cho các cháu dễ dàng hơn, trẻ tích cực hoạt động hơn. Làm và sử dụng có hiệu quả hơn 800 bộ đồ dùng đồ chơi. Tham gia Hội thi “Triễn lãm tranh vẽ của trẻ và đồ dùng tự làm của giáo viên” đạt giải nhì cấp thành phố.

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân để truyền đạt cho giáo viên, sự đồng thuận của tập thể sư phạm nhà trường. Sau một năm thực hiện đề tài, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đã có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Về tư tưởng, phẩm chất chính trị : 100% giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ. Có lối sống trung thực, nội bộ nhà trường đoàn kết, nhất trí cao. Giáo viên được phụ huynh tin yêu, kính trọng, yên tâm và tin tưởng gửi con em tại trường.

- Về nội dung sinh hoạt chuyên môn: Giáo viên sẵn sàng tham gia vào việc dạy thực hành để được trao đổi chuyên môn mà không còn e ngại. Giáo viên biết cần trao đổi những gì khi họp chuyên môn. Đặc biệt sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên đã mạnh dạn vận dụng các kinh nghiệm học được từ động nghiệp vào dạy học hàng ngày.

- Về kĩ năng lập kế hoạch dạy học và kỹ năng sư phạm: Giáo viên đã có sự chuyên tâm hơn rất nhiều về chất lượng bài soạn, có kỹ năng sư phạm khéo léo, sáng tạo, thu hút trẻ. Không có hiện tượng giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn và vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Về hình thức, phương pháp dạy học: Nhiều giáo viên tiếp cận nhanh với phương pháp dạy học mới và áp dụng một cách linh hoạt, dạy học theo hướng ‘‘lấy trẻ làm trung tâm’’. Giáo viên đã thay đổi về cách thức tổ chức các hoạt động cho trẻ, biết cách khai thác những kiến thức đã học và vốn hiểu biết thực tế của trẻ tại lớp nên có phương pháp dạy học phù hợp.

- Về chất lượng giáo dục của nhà trường: Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao đã quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Chất lượng các hoạt động mũi nhọn trong chuyên đề được duy trì đạt kế hoạch. Nhà trường tạo được niềm tin đối với phụ huynh, nhiều năm liền đạt tập thể LĐTT và TTXS, được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2014. Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục đề nghị UBND Tỉnh tặng cờ thi đua. Kết quả được thể hiện biểu khảo sát chất lượng như sau :

Biểu 1: Đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

S

TT

 

Tiêu chuẩn

Đánh giá, xếp loại

Đầu năm

Đánh giá, xếp loại

Cuối năm

SX

Khá

TB

Kém

SX

Khá

TB

Kém

1

Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế văn hoá xã hội và giáo dục của địa phương nơi công tác.

8

10

5

0

13

10

0

0

2

Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho trẻ lứa tuổi mầm non.

8

11

4

0

15

8

0

0

3

Kiến thức về hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

7

9

7

0

10

10

3

0

4

Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.

9

12

2

0

13

10

0

0

5

Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.

8

9

6

0

12

9

2

0

6

Kỹ năng quản lý lớp học.

13

10

0

0

18

5

0

0

7

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

10

8

5

0

12

10

1

0

Biểu 2: Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.

S

TT

 

Nội dung

Số giáo viên/tỷ lệ %

Số giáo viên/tỷ lệ %

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

1

Kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo hướng đổi mới, đảm bảo “lấy trẻ làm trung tâm”.

13/23=56%

10/23=44%

20/23=87%

3/23=13%

2

Tham gia các đợt Hội giảng

17/23=74%

6/23=26%

21/23=91%

2/23=9%

3

Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện

1. Tốt

KTTD:1/23=4,3%

KTCĐ:10/23=43%

2. Khá:

KTTD:6/23=26%

KTCĐ:13/23=57%

 

TB: 0

Yếu: 0

1. Tốt

KTTD:3/23=13%

KTCĐ:15/23=65%

2. Khá:

KTTD:4/23=17%

KTCĐ:8/23=35%

 

TB: 0

Yếu: 0

4

Thi giáo viên dạy giỏi các cấp 

CTr: 18/23=78%

CTP: 8/23=35%

CTr:5/23=21%

CTP:15/23=65%

CTr: 20/23=87%

CTP: 16/23=70%

CTr:3/23=13%

CTP:7/23=30%

5

Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

19/23=83%

4/23=17%

23/23=100%

0

6

Trang trí sắp xếp lớp, tạo môi trường học tập cho trẻ.

16/23=70%

7/23=30%

19/23=83%

4/23=17%

7

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

13/23=57%

10/23=43%

20/23=87%

3/23=13%

III. KẾT LUẬN

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển giáo dục. Trong nhà trường đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, do đó tìm ra những biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một việc làm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là một hướng đi đúng đắn và đóng vai trò thiết thực của người cán bộ quản lý trong tình hình hiện nay nhằm đưa đội ngũ giáo viên mạnh về số lượng, vững về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đó là việc làm thường xuyên lâu dài của lãnh đạo nhà trường.

Hơn nữa mục tiêu của giáo dục mầm non là giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Muốn đạt được mục tiêu này không có con đường nào khác là phải bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy học. Giáo viên phải thường xuyên học hỏi, cập nhập thông tin trình độ để có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của trẻ, chính vì vậy việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là cơ hội để giáo viên có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Song việc bồi dưỡng cần phải có kế hoạch cụ thể, sát thực, có như vậy mới mang lại hiệu quả cao. 

Như vậy việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phải là một quy trình khép kín, từ bồi dưỡng lý luận đến thực tiễn là quá trình lâu dài và không thể nóng vội được. Phải kiên trì thường xuyên mới đào tạo được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ để giảng dạy tốt đào tạo những nhân tài cho đất nước để góp phần đáp ứng với yêu cầu của giáo dục, có thế mới đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có tài, có đức để sau này giúp ích và phục vụ cho đất nước. 

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non của tôi tuy không phải là vấn đề mới nhưng luôn mang tính thực tiễn cao và có tầm quan trọng hàng đầu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Với đề tài này theo tôi không chỉ áp dụng có hiệu quả ở trường mầm non Ngô Quyền mà còn có thể áp dụng cho các trường mầm non trong phạm vi toàn thành phố Bắc giang.

1. Bài học kinh nghiệm.

1.1. Việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên phải thực hiện đúng kế hoạch, xuyên suốt quá trình năm học. Thường xuyên thăm lớp dự giờ, nắm chắc năng lực của giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng đúng hướng.

1.2.  Người quản lý, nhất là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn phải linh hoạt, nhạy bén về chuyên môn, nghiệp vụ. Tự bồi dưỡng lý luận và học tập kinh nghiệm, luôn đầu tư suy nghĩ cải tiến chỉ đạo chuyên môn cho phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Kịp thời nắm bắt những đổi mới về giáo dục mầm non để vận dụng sáng tạo công tác bồi dưỡng giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ.

1.3. Cần giúp giáo viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn. Khi xây dựng nội dung bồi dưỡng cần phải xác định được rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy mà giáo viên đang cần tháo gỡ, biết kết hợp các nguyên tắc đảm bảo chức năng quản lý, nhằm thực hiện có hiệu quả trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. 

1.4.  Chủ động phối hợp với tổ chuyên môn tăng cường dự giờ, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn, từ đó rút kinh nghiệm cho giáo viên đưa ra những giải pháp bổ xung và thống nhất quy trình thực hiện. Thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giờ học tập kinh nghiệm đồng nghiệp của trường bạn trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

1.5. Có biện pháp bồi dưỡng đội ngũ luôn học tập không ngừng, nâng cao phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phương pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

2. Kiến nghị, đề xuất.  

2.1. Đối với Phòng GD&ĐT:

- Tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp trên cho giáo viên mầm non có buổi sinh hoạt chuyên môn vào một buổi chiều trong tuần để giáo viên không phải sinh hoạt ngoài giờ, nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Đề xuất Phòng giáo dục tổ chức nhiều hơn nữa các buổi thảo luận về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học để giáo viên các trường có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

2.2. Đối với nhà trường:

- Đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các lớp. Tích cực tham mưu để xây dựng trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia.

- Tăng cường cho giáo viên trong trường tham quan, học tập kinh nghiệm chuyên môn trường bạn trong và ngoài tỉnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates