SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

Học nhạc lý thực hành cho người học piano ( 44 bài trên App “ BEE Tự Học Piano”)

 NỘI DUNG 44 BÀI LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI HỌC PIANO

       Có sẵn trong App BEE TỰ HỌC PIANO được download miển phí để học thử 44 bài phần cơ bản

  
                     Bài 1 : Làm quen với đàn piano.
                     Bài 2 : Khuông nhạc - Khoá Sol
                     Bài 3:  Trường độ nốt nhạc.
                     Bài 4: Tempo & Metronome
                     Bài 5: Các nốt cao & nốt thấp trên khoá Sol.
                     Bài 6: Khoá Fa.
                     Bài 7: Dấu lặng.
                     Bài 8: Ô nhịp & Số chỉ nhịp.
                     Bài 9: Dầu nối & Dấu luyến
                     Bài 10: Dấu chấm.
                     Bài 11: Dấu hoá.
                     Bài 12: Liên ba.
                     Bài 14: Âm giai.
                     Bài 15: Âm giai có một dầu thăng.
                     Bài 16: Âm giai có một dấu giáng
                     Bài 17: Âm giai có hai dầu thăng.
                     Bài 18: Âm giai có hai dấu giáng.
                     Bài 19: Âm giai có ba dầu thăng.
                     Bài 20: Âm giai có ba dấu giáng.
                     Bài 21: Quãng.
                     Bài 22: Hợp âm.
                     Bài 23: Các hợp âm phổ biến trong âm giai Đô trưởng & La thứ
                     Bài 24: Các mẫu đệm tay trái phổ biến - Nhịp 4/4.
                     Bài 25: Các hợp âm phổ biến trong âm giai Sol trưởng & Mi thứ.
                     Bài 26: Các mẫu đệm tay trái phổ biến - Nhịp 2/4.
                     Bài 27: Các hợp âm phổ biến trong âm giai Fa trưởng & Rê thứ.
                     Bài 28: Các mẫu đệm tay trái phổ biến - Nhịp 3/4.
                     Bài 29: Các hợp âm phổ biến trong âm giai Rê trưởng & Si thứ.
                     Bài 30: Các mẫu đệm tay trái phổ biến - Nhịp 6/8.
                     Bài 31: Các hợp âm phổ biến trong âm giai Si giáng trưởng & Sol thứ.
                     Bài 32: Các hợp âm phổ biến trong âm giai La trưởng & Fa thăng thứ trưởng.
                     Bài 34: 8va, 8 vb
                     Bài 35: Staccato.
                     Bài 36: Cường độ nhấn phím.
                     Bài 37: Hợp âm bảy.
                     Bài 38: Hợp âm đảo.
                     Bài 39: Đệm đàn piano.
                     Bài 40: Rải hợp âm.
                     Bài 41: Các mẫu đệm phổ biến trong nhịp 4/4.
                     Bài 42: Các mẫu đệm phổ biến trong nhịp 2/4.
                     Bài 43: Các mẫu đệm phổ biến trong nhịp 3/4.
                     Bài 44: Các mẫu đệm phổ biến trong nhịp 6/8.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates