SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

Hè 2022 thầy cô ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ học bồi dưỡng ra sao?

 


03/05/2022 18:41
  Ly Ly
0:000:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thành phố hè năm 2022.Các trường THCS ở Hải Phòng gấp rút lên kế hoạch ôn tập cho học sinh thi lớp 10

Ngày 28/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra Kế hoạch số 1296/KH-SGDĐT về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố hè năm 2022.

Theo đó, kế hoạch có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Nội dung bồi dưỡng

Trang bị những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục, rèn luyện nhân cách nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của ngành. 

Tổ chức các hoạt động và động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bồi dưỡng chuyên môn theo từng bậc học, cấp học (xem nội dung đầy đủ tại đây).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Thành phố Hồ Chí Minh được bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2022. (Ảnh: Ly Ly)

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Thành phố Hồ Chí Minh được bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2022. (Ảnh: Ly Ly)

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non năm học 2021-2022 (theo Công văn số 2687/SGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án tổ chức tập huấn, bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bồi dưỡng giáo viên dạy các môn Tin học và Công nghệ, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên cho cán bộ quản lý và giáo viên của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hoạt động nghề nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ như bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường phổ thông, quản lý tổ chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên… cho các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

Hình thức bồi dưỡng

Bồi dưỡng theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng, thông qua các lớp bồi dưỡng tập trung kết hợp với các sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; tổ chức hội thảo đơn vị trường, cụm trường; tổ chức tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý, giảng dạy… 

Kết hợp bồi dưỡng trong hè và tự bồi dưỡng trong năm học theo nhu cầu của giáo viên, của cơ sở giáo dục.

Đội ngũ giảng viên, hướng dẫn viên


Trường ép học sinh đi học bồi dưỡng hè mới cho vào đội tuyển học sinh giỏi

Đội ngũ giảng viên, hướng dẫn viên lớp cốt cán cấp Thành phố: thực hiện theo Quyết định điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đội ngũ giảng viên, hướng dẫn viên của các lớp cấp quận và các đơn vị trường, trung tâm trực thuộc sở: là những người đã tham gia lớp tập huấn cốt cán do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đối tượng và thời gian bồi dưỡng

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp học, bậc học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. 

Thời gian trọng tâm bồi dưỡng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2022, kết hợp với bồi dưỡng trong năm học.

Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Theo ngành học, bậc học: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc các ngành học do các Phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8/2022 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu thực tế của Thành phố.

Theo yêu cầu cụ thể của các cơ sở giáo dục (thuộc thành phố Thủ Đức, các quận-huyện và các đơn vị trực thuộc): 

Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong hè và cả năm học phù hợp với đặc điểm từng ngành học, bậc học thuộc địa phương, đơn vị. 

Chú trọng bồi dưỡng những nội dung thiết thực nhằm giúp giáo viên giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại về kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy, đồng thời chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 20/03/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022; căn cứ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng hàng năm của đơn vị.

Tài liệu tham khảo:

https://hcm.edu.vn/thong-bao/tin-khan-ke-hoach-boi-duong-can-bo-quan-ly-giao-vien-nhan-vien-nganh-giao-duc-v/ctfull/41012/68420


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates