SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

Giải pháp giúp GVMN tư học hiệu quả.

 


Do đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, Trường Mầm non cần nâng cao chất lượng tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường bằng các giải pháp sau:

Thứ nhất,nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tự học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường. Cần phải tuyên truyền, giáo dục để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thấy rõ được việc tự học có vị trí, ý nghĩa quan trọng, giữ vai trò chủ đạo. Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tác dụng của việc tự học sẽ giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có thái độ và hành vi học tập đúng đắn, tự giác, tích cực suy nghĩ, tìm tòi, khám phá tri thức để hoàn thành các nhiệm vụ học tập, vững vàng trong công tác chuyên môn. Trong các buổi sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phải thường xuyên lồng ghép đưa nội dung tự học cho cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải chủ động, tích cực trong tìm tòi, với một ý chí và quyết tâm bền bỉ, dẻo dai, tinh thần sáng tạo, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học; có nhận thức, thái độ, động cơ đúng đắn, có niềm tin vào chính mình, say mê hứng thú để trau đồi tri thức, tìm tòi phương pháp học tập, tự học phù hợp với khả năng nhận thức của mình, không máy móc, thụ động trong hoạt động tự học, không khuất phục trước những khó khăn trong quá trình học tập, rèn luyện. Để quá trình tự học đạt hiệu quả cao thì cần phải gắn việc tự học với nhiều phong trào thi đua trong nhà trường, có khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt.
Thứ hai, đưa nội dung tự học vào quy chế làm việc, thi đua, khen thưởng trong Nhà trường. Cần nghiên cứu, xây dựng,ban hành các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; trong đó nội dung tự học là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non; xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu của thực tiễn của địa phương tạo môi trường để mỗi cán bộ, giáo viên có điều kiện cống hiến, phát huy trí tuệ. Đồng thời, cũng phải xây dựng được cơ chế phù hợp nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên sáng tạo trong công việc. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên khích lệ kịp thời việc tự học của giáo viên tạo động lực và có những hỗ trợ cần thiết để giáo viên, kiên trì với mục tiêu và đạt được kết quả như mong đợi, tránh trường hợp chán nản, bỏ cuộc giữa chừng
Thứ ba, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc tự học. Hằng năm, Nhà trường cần kịp thời bổ sung vào Thư viện các tài liệu theo nhu cầu của giáo viên, như: tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, sách chuyên đề, tập san, báo; các thiết bị có kết nối internet để hỗ trợ cho việc tra cứu thông tin; hệ thống máy tính, máy in trong phòng tự học; bàn ghế sạch sẽ, ngăn nắp.
Thứ tưlập kế hoạch cụ thể, chi tiết việc tự học của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường theo năm học. Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường phối, kết hợp với tổ trưởng chuyên môn các khối và giáo viên cốt cán trong nhà trường để lập kế hoạch cụ thể quá trình tự học, tự nghiên cứu tài liệu về những nội dung cần thiết theo tuần, theo tháng trong năm học. Kế hoạch cần chi tiết, cụ thể mục đích, nhiệm vụ, vấn đề nào là trọng tâm, cốt lõi, phân công người phụ trách, nhắc nhở về thời gian, cách thức, điều kiện thực hiện.
Thứ nămtổ chức, thực hiện kế hoạch tự học trong Nhà trường. Tổ chức hoạt động tự học một cách hợp lý, khoa học, có chất lượng, hiệu quả. Tự học bao gồm các hoạt động chủ yếu như: Đọc và nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chuyên môn; chuẩn bị nội dung bài dạy; tiếp thu những phương pháp, hình thức đổi mới trong giáo dục trẻ ở trên thế giới và trong khu vực; nghiên cứu nội dung bồi dưỡng thường xuyên trong năm; tìm tòi ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng giáo án và giảng dạy, nghiên cứu bài dạy theo nhóm; nghiên cứu để mở rộng kiến thức; theo đuổi đam mê; làm các đề tài nghiên cứu khoa học có đầu tư, chất lượng. Có thể sử dụng các hình thức, như: tự học ở nhà, học tập theo nhóm nhỏ, trao đổi nhóm chuyên môn theo khối, tự học tập trung cả tập thể.
Thứ sáu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà trường, của tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán trong việc tự học.Theo đó, những đối tượng này cần đi đầu trong, là tấm gương sáng trong việc tự học. Đặc biệt, Ban Giám hiệu cần kiên trì đổi mới trong cách quản lý giáo dục, khơi dậy những động lực, quyết tâm thực hiện đến cùng của giáo viên, nhân viên Nhà trường; đồng thời, xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh, đoàn kết, tương trợ nhau trong Nhà trường, tạo điều kiện phát huy dân chủ, kích thích tập thể giáo viên, nhân viên chủ động, tích cực trong quá trinh tự học, tự rèn luyện và xây dựng nhà trường.

Hy vọng rằng, những giải pháp trình bày ở trên sẽ được lãnh đạo Nhà trường áp dụng hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng của việc tự học, qua đó phát triển đội ngũ giáo viên và xây dựng Nhà trường thành cộng đồng học tập, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở Trường Mầm non trong giai đoạn hiện nay./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates