SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

3 nội dung bồi dưỡng bắt buộc hàng năm với giáo viên mầm non

 3 nội dung bồi dưỡng bắt buộc hàng năm với giáo viên mầm non

Hải Bình

13/09/2019 23:20 (GMT+7)Ảnh minh họa/internet


Đây là chương trình nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với GVMN; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của GVMN với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non (GDMN) và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GVMN.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GVMN áp dụng đối với giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tại nhà trẻ, nhóm trẻ, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo, trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nội dung chương trình bồi dưỡng gồm:

Thứ nhất: Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học GDMN áp dụng trong cả nước (chương trình bồi dưỡng 1):

Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về chủ trương, chính sách phát triển GDMN, chương trình GDMN, các hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDMN.

Thứ 2: Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển GDMN theo từng thời kỳ của địa phương (chương trình bồi dưỡng 2):

Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển GDMN của địa phương, thực hiện chương trình GDMN, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

Thứ 3: Nội dung chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (chương trình bồi dưỡng 3)

GVMN chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định của Chương trình này.

Mỗi giáo viên thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên với thời lượng 120 tiết/năm học; 3 nội dung chương trình bồi dưỡng trên, mỗi chương trình khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng chương trình bồi dưỡng 1 và chương trình bồi dưỡng 2 phù hợp, nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng thường xuyên bắt buộc trong năm học của mỗi GVMN (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

Căn cứ nội dung chương trình bồi dưỡng 3, giáo viên tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.


Việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GVMN được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates