SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với xu thế phát triểnBí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh trao Giấy khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 21/9, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Nguyễn Bảo Quốc.

Phối hợp quản lý và giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Bắc Nam cho biết, sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 đến nay, đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc quận về việc cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nhằm tập trung chăm lo cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của từng đơn vị. Cụ thể, cấp ủy các trường học đã lãnh đạo Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm đã làm tốt việc phối hợp với phụ huynh trong quản lý và giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh, kết hợp đồng bộ môi trường giáo dục giữa gia đình - nhà trường và xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Bắc Nam, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các trường học trên địa bàn tập trung chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ - giáo viên - nhân viên. Công tác phát triển đảng viên ngày càng được quan tâm thực hiện, số lượng đảng viên là giáo viên và nhân viên trong ngành giáo dục tăng hàng năm, hiện nay đạt tỷ lệ 37,6% (vượt 7,6% so với chỉ tiêu quận đề ra). Cấp ủy trong các trường học phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thực sự đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Bên cạnh đó, công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại Quận 10 được đầu tư thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo theo chu kỳ qui định. Đến nay, có 90% trường mầm non, 100% trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục; 25% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 2 trường được công nhận trường tiên tiến, hội nhập quốc tế…

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Bắc Nam cho biết, quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo từ những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết; từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh.

Bên cạnh đó, đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo cho các cơ sở giáo dục và đào tạo quận; Tăng cường công tác quản lý, phát hiện, can thiệp sớm tình trạng bạo lực học đường... nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh tại các trường trên địa bàn quận. Ngoài ra, thực hiện đổi mới quản lý trên cơ sở đối mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh. Đánh giá giáo viên và đánh giá cán bộ quản lý qua chất lượng học tập của học sinh và chất lượng dạy học của giáo viên…

Phát triển năng lực tin học, ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế cho học sinh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Bảo Quốc ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành Giáo dục Đào tạo Quận 10 trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Bảo Quốc đề nghị Ngành Giáo dục và Đào tạo quận cần nghiêm túc triển khai và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, giáo dục hướng nghiệp, rèn luyện thể chất và giáo dục pháp luật; tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển năng khiếu người học; tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển năng lực tin học, ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế cho học sinh.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; củng cố và nâng cao năng lực bộ máy quản lý giáo dục; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giáo dục. Ngoài ra, tiếp tục đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đẩy mạnh thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, tăng thêm trường đạt chuẩn quốc gia, trường thực hiện chương trình chất lượng cao, “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”; tăng cường quản lý và hỗ trợ hoạt động giáo dục của các trường quốc tế và cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, nhất là cập nhật, bổ sung những chủ trương, chính sách quy định mới về giáo dục và đào tạo theo tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý; giáo viên cần nâng cao trình độ năng lực, uy tín; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong cán bộ, giáo viên gắn liền với các phong trào thi đua của ngành. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với xu thế phát triển; đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức nghiên cứu khoa học; đa dạng việc vận động khuyến học, khuyến tài; phấn đấu có nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, tiến tiến hội nhập…

Ngoài ra, vận động các nguồn lực xã hội cùng tham gia thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, nhất là chăm lo, hỗ trợ  và bảo trợ tài năng trẻ từ khi còn ngồi ghế nhà trường; điều kiện vật chất hỗ trợ cho các hoạt động dạy và học

Dịp này, UBND Quận 10 tặng Giấy khen cho 32 tập thể và 20 cá nhân thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2023.

Long Hồ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates