SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

TPHCM: Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ trong năm học 2023-2024


TPHCM hướng dẫn về thu học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2023-2024


Các em học sinh mầm non ngoài công lập (quận Tân Phú) trong giờ học

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 22/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM có văn bản hướng dẫn về thu học phí, giá dịch vụ và việc thực hiện kê khai giá đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2023-2024.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị UBND TP Thủ Đức, UBND các quận huyện và các cơ sở giáo dục ngoài công lập xác định mức thu học phí và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục để làm cơ sở đối chiếu theo đúng quy định.

Về mức thu học phí, nghiêm túc thực hiện đúng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 8 Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tỷ lệ tăng học phí không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học, xã hội.

Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở thực hiện kê khai giá theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 13/12/2022 của UBND Thành phố về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn TPHCM bao gồm: Mức thu học phí năm học 2023-2024; Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023-2024; Mức thu học phí dự kiến toàn cấp học. Các hành vi vi phạm quy định về kê khai giá được xử lý theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn.

Về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh: thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 23/2022/NQ- HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại TPHCM kể từ năm học 2022-2023. Hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 của HĐND Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố: tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 25942/HD-SLĐTBXH ngày 5/8/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình, khảo sát, xét duyệt danh sách, phương thức, thủ tục chi trả và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. 

Sở GD-ĐT đề nghị UBND TP Thủ Đức, UBND các quận huyện; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT ngoài công lập trực thuộc Sở thực hiện rà soát và báo cáo gởi về Sở Sở GD-ĐT trước ngày 15/9/2023.

M.Hiệp

Ngày 25-8, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT công lập và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2023-2024.

Theo đó, về mức thu và hướng dẫn sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tạm thời chưa thu học phí, chờ hướng dẫn của các cấp cho năm học mới. 

Về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí), Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của học sinh để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể, đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, phù hợp với tình hình thực tế năm học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích thu, công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. 

Bên cạnh đó, thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định do UBND TPHCM ban hành, trừ các hoạt động được tổ chức trong hè (có quy định mức thu cụ thể).

Các trường thực hiện các nội dung thu theo quy định của Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND (ngày 12-7-2023) của HĐND TPHCM về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2023-2024.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, các mức thu quy định tại Nghị quyết 04 là mức thu tối đa. Trường học căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh để thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

TPHCM: Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ trong năm học 2023-2024 ảnh 1

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) trong ngày tựu trường năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, TPHCM quy định một số nội dung thu đặc thù so với năm học 2022-2023.

Trong đó, khoản thu “Tiền công trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết số 04/2021 của HĐND TPHCM” trong năm học 2023-2024 là số chênh lệch còn lại sau khi trừ đi số tiền ngân sách thành phố hỗ trợ so với tiền lương trên hợp đồng lao động, nhưng không được vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết số 04/2023 của HĐND TPHCM. 

Với khoản thu “Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số” gồm các nội dung như sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý thẻ, phần mềm học trực tuyến, nhà trường căn cứ nhu cầu của phụ huynh và học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực giáo viên và đơn giá cung cấp dịch vụ để tính toán mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức trần tối đa theo quy định.

Với khoản thu “Tiền tổ chức thực hiện Đề án trường thực hiện chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, Sở GD-ĐT có ý kiến đối với mức thu của trường theo phân cấp quản lý và không vượt quá mức thu tối đa được quy định. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates