Mục tiêu tổng quát của Chương trình 775 là hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú; hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh, trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú; sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi…

Đề án 1436 hướng tới bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Lãnh đạo từ “thấp” đến “cao” đều phải chịu trách nhiệm

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ ra hàng loạt các vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện Chương trình 775 và Đề án 1436.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) cùng Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng các trường có liên quan chịu trách nhiệm đối với việc chậm tham mưu; không ban hành văn bản hướng dẫn; đề xuất mua sắm không phù hợp; duyệt dự toán giá gói thầu một số vật tư thiết bị vượt giá cơ quan chức năng công bố; duyệt mua sắm trang thiết bị không phù hợp dẫn đến sử dụng không hiệu quả gây lãng phí; theo dõi, quản lý trang thiết bị thiếu chặt chẽ, chậm báo cáo đề xuất điều chuyển tài sản thiết bị đã mua sắm nhưng chưa sử dụng và các khuyết điểm, tồn tại trong chấp hành trình tự, thủ tục đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, đấu thầu xây dựng, nghiệm thu khối lượng xây lắp, nghiệm thu thiết bị mua sắm tại các công trình, dự án, gói thầu được thanh tra.

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng GDĐT, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Hiệu trưởng các trường liên quan chịu trách nhiệm đối với các khuyết điểm, sai phạm trong đề xuất, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị không đúng quy định, không bám sát nhu cầu sử dụng, không đúng quy định về tiêu chuẩn thiết bị; duyệt dự toán giá gói thầu một số vật tư thiết bị vượt giá được cơ quan chức năng công bố; trách nhiệm trong việc chấp hành trình tự, thủ tục về đấu thầu; nghiệm thu thanh toán một số hạng mục công trình xây dựng không chính xác.

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông, Trưởng phòng GDĐT, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Hiệu trưởng các trường liên quan chịu trách nhiệm đối với các khuyết điểm, sai phạm khi đề xuất, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị không đúng quy định về tiêu chuẩn, chưa ghi chép phản ánh thiết bị đã mua vào sổ sách theo dõi tài sản; thẩm định trình duyệt dự toán giá gói thầu một số vật tư thiết bị vượt giá được cơ quan chức năng công bố; trách nhiệm trong việc chấp hành trình tự, thủ tục về đấu thầu.

Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng GDĐT chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, khuyết điểm trong việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu không phù hợp với việc phân bổ kinh phí mua sắm; Hiệu trưởng các trường có liên quan chịu trách nhiệm về việc thực hiện trình tự thủ tục trong việc lựa chọn nhà thầu mua sắm.

Đơn vị thẩm định giá mua sắm thiết bị, nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát, quản lý dự án, tư vấn xét thầu chịu trách nhiệm trực tiếp theo quy định của Nhà nước và cam kết trong hợp đồng ký với chủ đầu tư đối với các sai phạm được chỉ ra.

Các nhà thầu xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các giá trị nghiệm thu thanh toán sai thực tế thi công, sai giá trị thiết bị lắp đặt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng TTĐT Điện Biên 

Thiếu kinh phí, thiếu kiểm tra, giám sát 

Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, những vi phạm, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân cả chủ quan và khách quan.

Một là, kinh tế Điện Biên kém phát triển, thu ngân sách trên địa bàn không đáng kể, 90% chi ngân sách hàng năm được Trung ương trợ cấp nên việc cân đối nguồn kinh phí ngân sách địa phương cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ an sinh xã hội gặp nhiều khó khăn.

Hai là, kinh phí Trung ương phân bổ cho Chương trình 775 chưa đủ theo kế hoạch được phê duyệt; Đề án 1436 Trung ương không có nguồn kinh phí riêng để thực hiện; việc yêu cầu bố trí lồng ghép các nguồn vốn, trong khi các nguồn vốn đầu tư công của địa phương được phân bổ, bố trí cho các công trình, dự án theo giai đoạn đã gây ra khó khăn trong bố trí nguồn vốn, tổ chức triển khai thực hiện.

Ba là, công tác quản lý, công bố giá cả hàng hóa trên thị trường của các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, chưa kịp thời gây khó khăn khi xác định cơ sở so sánh lựa chọn quyết định mua sắm.

Bốn là, các dự án đầu tư xây dựng phần lớn là các công trình duy tu, sửa chữa, cải tạo các khu nhà ăn, nhà bếp, nhà nội trú của các trường; nhiều hạng mục công việc nhỏ lẻ, do vậy việc lập, khảo sát, xác định khối lượng dự toán một số hạng mục chưa được chính xác; năng lực một số đơn vị tư vấn được chủ đầu tư thuê còn hạn chế, dẫn đến chất lượng hồ sơ, trình tự, thủ tục tư vấn cho chủ đầu tư còn nội dung sai sót.

Năm là, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, thường trực Chương trình 775 và Đề án 1436 là Sở GDĐT chưa chủ động phối kết hợp với các sở, ngành liên quan như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn và triển khai các nội dung theo kế hoạch; không tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập và đề xuất phân bổ kinh phí ngân sách đầu tư.

Sáu là, công tác lập, đề xuất nhu cầu và danh mục thiết bị cần đầu tư mua sắm chưa được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ từ các cơ sở trường học; chưa gắn trách nhiệm của người đề xuất mua sắm, người quyết định mua sắm với hiệu quả sử dụng trang thiết bị, dẫn tới một số đơn vị mua sắm một số thiết bị vượt quá định mức quy định, không phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, quy mô, số lượng học sinh của các trường.

Bảy là, việc chấp hành các quy định trong đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, đấu thầu của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có những nội dung chưa đúng, chưa đảm bảo; năng lực một số cán bộ của chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm công, lĩnh vực đấu thầu còn hạn chế.

Tám là, công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư chưa sâu sát, chưa thường xuyên dẫn tới chưa phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, vi phạm…

“Sở GDĐT, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đề xuất, thẩm định và quyết định việc mua sắm trang thiết bị giáo dục (phải gắn với nhu cầu thực tiễn, điều kiện sử dụng, đúng thông số kỹ thuật và có trong danh mục quy định), nhằm khắc phục tình trạng trang thiết bị được mua sắm từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau dẫn đến trùng lặp, sử dụng không hiệu quả gây lãng phí”, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị.
Thái Minh