SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Kết luận thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến Đề án 1436 và Chương trình 775

 Kết luận thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến Đề án 1436 và Chương trình 775

Thứ 5, 05/05/2022 | 18:29:16  759 lượt xem
BPO - Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa ban hành Thông báo số 45/TB-T.Tr kết luận về thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến Đề án 1436 và Chương trình 775 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước.

Đối tượng thanh tra là: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Nội dung thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 (Đề án 1436). Thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 775).

Thời kỳ thanh tra: Đề án 1436: từ năm 2016-2020 và Chương trình 775: từ năm 2017-2020.

Đoàn đã thanh tra về công tác quản lý nhà nước; việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, mua sắm tài sản công. Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra 25/458 dự án/gói thầu. Tại các dự án/gói thầu được kiểm tra, các chủ đầu tư cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án, thực hiện mua sắm. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số sai sót cần được xem xét khắc phục trong thời gian tới. Đó là việc áp giá vật liệu, thiết bị trong dự toán chưa sát giá thị trường (cao hơn) làm tăng dự toán không đúng quy định, công tác thẩm định dự toán công trình có chất lượng thấp; chưa chấp hành đầy đủ các quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu; chuyển nhượng thầu trái quy định; gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không đúng quy định. 

Đối với Dự án xây dựng 8 phòng học lầu Trường Tiểu học Lê Văn Tám do Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Phú Riềng làm chủ đầu tư và dự án xây dựng khối 10 phòng học lầu và các hạng mục phụ Trường tiểu học Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng làm chủ đầu tư đã thực hiện việc gia hạn hợp đồng thi công công trình không phù hợp với nội dung của hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật.

Về công tác lập, thẩm định dự toán công trình, dự toán mua sắm: Công tác lập dự toán chưa tốt, một số đơn vị tư vấn áp giá vật liệu chưa sát giá thị trường làm tăng chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng không đúng quy định với số tiền là 1.288.120.443 đồng. Trong đó, phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước 768.381.835 đồng và đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khi thanh, quyết toán số tiền 519.738.608 đồng.

Chất lượng công tác thẩm định dự toán chưa tốt dẫn đến chưa phát hiện kịp thời các sai sót này của các đơn vị tư vấn, từ đó dẫn đến các sai phạm về tài chính. Các sai phạm này xuất phát từ sai phạm của các nhà thầu tư vấn (tư vấn lập dự toán công trình, tư vấn thấm định giá thiết bị) nên cần xem xét xử phạt vi phạm hành chính một số nhà thầu để xảy ra sai sót với giá trị lớn.

Công tác lập, thẩm định dự toán công trình liên quan đến phần thiết bị ở hầu hết các dự án đều chưa phù hợp quy định của Nhà nước được quy định tại Điều 80, Điều 83, Điều 86, Luật Xây dựng và Điều 30, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Việc Phòng Tài chính - Kế hoạch một số huyện (Lộc Ninh, Phú Riềng, Đồng Phú) thực hiện thẩm định giá thiết bị làm cơ sở cho đơn vị tư vấn lập dự toán công trình vừa không đúng về chức năng, vừa có sai sót về giá trị, vì vậy cần xem xét xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị này.

Đối với gói thầu của 2 đợt mua sắm “Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 các trường vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2020” do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư có sai sót giá trị trong dự toán mua sắm. Nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị tư vấn thẩm định giá một số thiết bị không chính xác (cao hơn giá thị trường) dẫn đến việc Sở GD&ĐT xác định dự toán mua sắm không chính xác. Đồng thời, Sở Tài chính không tổ chức thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán mua sắm mà chỉ căn cứ vào nội dung trình của Sở GD&ĐT để trình UBND tỉnh phê duyệt, do đó đã không phát hiện ra các sai sót này. Các sai sót này trước hết thuộc về trách nhiệm của Sở GD&ĐT với vai trò chủ đầu tư và Sở Tài chính với vai trò là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt; của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCValue với vai trò là đơn vị thẩm định giá cho chủ đầu tư.

Đối với 2 gói thầu thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung, nguyên nhân của sai sót là do đơn vị tư vấn thẩm định giá một số thiết bị không chính xác (cao hon giá thị trường) dẫn đến việc Tổ mua sắm tập trung xác định dự toán mua sắm không chính xác và Sở Tài chính không tổ chức thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Trách nhiệm này thuộc về Tổ mua sắm tập trung, Sở Tài chính và Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín với vai trò là đơn vị thẩm định giá cho Tổ mua sắm tập trung.

Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu, Thông báo kết luận nêu rõ: Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu đã thực hiện việc chuyển nhượng trái phép toàn bộ phần khối lượng mà công ty phải thực hiện cho Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Minh Tuấn. Đây là hành vi vi phạm khoản 8, Điều 89, Luật Đấu thầu 2014, cần phải xử phạt hành chính theo quy định.

Một số dự án chủ đầu tư không thực hiện việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia là vi phạm Điều 8, Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, sai sót này không làm ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu cũng như chất lượng công trình nên cần rút kinh nghiệm đối với các chủ đầu tư (Ban QLDA huyện Bù Đăng và Phòng Kinh tế thị xã Phước Long).

Việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Phú thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (đối với dự án Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm đạt chuẩn nông thôn mới) là chưa đúng theo quy định tại Điều 104, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Việc này cần kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Từ kết quả trên, Thông báo kết luận đã đưa ra các biện pháp thực hiện. Trong đó, giao Giám đốc Sở GD&ĐT: Trên cơ sở số liệu báo cáo từ các đơn vị được Đoàn thanh tra tổng hợp tại báo cáo này, Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Đề án 1436 giai đoạn I (2016-2020) và kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2021-2025). Tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ 6 tháng và hàng năm. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đổi mới cơ chế, chính sách phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập, góp phần giải quyết các nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất các trường học. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá Đề án 1436, Chương trình 775 và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT định kỳ đúng theo quy định. Rút kinh nghiệm đối với việc xác định giá dự toán không chính xác của 2 đợt mua sắm như đã nêu trên. 

Giao Giám đốc Sở Tài chính: Rút kinh nghiệm đối với việc không tổ chức thẩm định giá thiết bị trong dự toán mua sắm tài sản công mà chỉ căn cứ vào nội dung trình của Sở GD&ĐT, của Tổ mua sắm tập trung để trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị giáo dục đối với 2 gói thầu do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư và 2 gói thầu thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung do Tổ mua sắm tài sản tập trung thực hiện dẫn tới các sai sót về tài chính như đã nêu.

Chỉ đạo Thanh tra sở xem xét xử phạt vi phạm hành chính do có sai phạm trong công tác thẩm định giá đối với Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCValue và Công ty Cổ phần thẩm định giá Trung Tín.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ các quy định của pháp luật, chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Hiếu do thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái phép; phạm vi cấm: trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thời gian cấm: Sở KH&ĐT xác định tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi sai phạm để xác định cụ thể thời gian cấm theo quy định.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh công tác lập, thẩm định dự toán công trình; lập, thẩm định dự toán mua sắm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Chỉ đạo Thanh tra sở xem xét, xử phạt vi phạm hành chính do có sai phạm trong công tác lập dự toán đối với: Công ty TNHH MTV Toàn Vinh, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Bình.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc là chủ đầu tư các dự án/gói thầu: Chấn chỉnh lại công tác quản lý dự án, nhất là việc kiểm tra lại chất lượng của hồ sơ thiết kế - dự toán công trình do các đơn vị tư vấn lập. 

Khi xem xét lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu, phải lưu ý về năng lực, uy tín của nhà thầu. Không lựa chọn các nhà thầu thiếu năng lực hoặc có vi phạm trong việc thực hiện các hợp đồng tư vấn trong thời gian vừa qua.

Nghiêm túc thực hiện việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả trúng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Lập kế hoạch và tự kiểm tra phần mua sắm thiết bị trường học đối với các dự án/gói thầu còn lại mà Đoàn thanh tra 2485/QĐ-UBND chưa kiểm tra trong năm 2022 và báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo giám đốc các Ban QLDA:

  • Ban QLDA huyện Bù Đăng: Xác định lại việc kéo dài thời gian thi công là bao nhiêu ngày do nguyên nhân khách quan, bao nhiêu ngày do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu trong dự án xây dựng khối 10 phòng học lầu và các hạng mục phụ Trường tiểu học Nghĩa Trung để tiến hành xử phạt theo quy định. Đối với lỗi do nguyên nhân chủ quan cần tiến hành xử phạt vi phạm hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định hiện hành; đồng thời, tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân thuộc Ban QLDA trong việc ký kết phụ lục gia hạn thời gian thi công công trình không đúng quy định. Rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra việc chuyển nhượng thầu trái quy định của Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Hiếu.
  • Ban QLDA huyện Phú Riềng: Lập thủ tục xử phạt vi phạm hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định hiện hành đối với nhà thầu xây dựng trong dự án xây dựng 8 phòng học lầu Trường tiểu học Lê Văn Tám.

Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án/gói thầu: Trên cơ sở các sai sót về tài chính đã được Đoàn thanh tra chỉ ra, nộp số tiền chênh lệch vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.1051433.00000 của Thanh tra tỉnh Bình Phước mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước chờ xử lý theo quy định và giảm trừ giá trị hợp đồng khi thanh toán với tổng số tiền là 1.288.120.443 đồng (trong đó thu hồi của các chủ đầu tư nộp ngân sách nhà nước là 768.381.835 đồng và chủ đầu tư phải giảm trừ khi thanh, quyết toán là 519.738.608 đồng).

Thanh Ngọc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates