SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

Việc lồng ghép các hoạt động ca hát, vận động theo nhạc, sử dụng nhạc cụ gõ đơn giản có thể kết hợp hiệu quả với nội dung STEAM trong các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non.


 Việc lồng ghép các hoạt động ca hát, vận động theo nhạc, sử dụng nhạc cụ gõ đơn giản có thể kết hợp hiệu quả với nội dung STEAM trong các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non. Sau đây là cách các hoạt động âm nhạc này phù hợp với các thành phần khác nhau của mô hình STEAM:


1. Khoa học: Khám phá sóng âm thanh - Trẻ mẫu giáo có thể tìm hiểu về khoa học âm thanh khi chơi nhạc cụ. Họ có thể thử nghiệm với các nhạc cụ gõ khác nhau và quan sát cách âm thanh được tạo ra, hiểu các khái niệm như độ rung và cao độ.


2. Công nghệ: Sáng tạo âm nhạc kỹ thuật số - Giới thiệu các công cụ hoặc ứng dụng âm nhạc kỹ thuật số cơ bản cho phép trẻ em sáng tạo và soạn nhạc kỹ thuật số. Sự tích hợp công nghệ này khuyến khích họ khám phá cách điều khiển âm thanh và hiểu cách sử dụng công nghệ trong sản xuất âm nhạc.


3. Kỹ thuật: Tạo nhạc cụ - Trẻ mẫu giáo có thể tham gia vào các thử thách kỹ thuật bằng cách tạo ra các nhạc cụ đơn giản bằng vật liệu có thể tái chế. Hoạt động này thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề, tính sáng tạo và hiểu biết về cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.


4. Nghệ Thuật: Thể Hiện Sáng Tạo - Ca hát, nhảy múa và vận động theo nhạc tạo cơ hội thể hiện nghệ thuật và sáng tạo. Trẻ mẫu giáo có thể khám phá các động tác khiêu vũ khác nhau và sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ cảm xúc và nhịp điệu của âm nhạc mà chúng gặp phải.


5. Toán học: Mô hình Nhịp điệu - Các hoạt động âm nhạc liên quan đến các mô hình và trình tự, giúp củng cố các khái niệm toán học. Trẻ mẫu giáo có thể vỗ tay, dậm chân hoặc sử dụng nhạc cụ gõ để khám phá các mẫu nhịp điệu và hiểu các khái niệm toán học cơ bản như lặp lại và đếm.


Bằng cách tích hợp các hoạt động âm nhạc này với nội dung của STEAM, giáo viên mầm non có thể mang đến trải nghiệm học tập toàn diện và đắm chìm cho trẻ. Sự tích hợp thúc đẩy sự tò mò, tư duy phản biện và hiểu sâu hơn về các khái niệm STEAM khác nhau đồng thời nuôi dưỡng khả năng thể hiện nghệ thuật và khả năng sáng tạo của các em. Ngoài ra, các hoạt động này thúc đẩy tương tác xã hội và tinh thần đồng đội khi trẻ hợp tác tạo ra âm nhạc và khiêu vũ cùng nhau.


Integrating activities that involve singing, moving to music, and using simple percussion instruments can effectively blend with STEAM's contents in educational activities for preschool children. Here's how these musical activities align with the different components of the STEAM model:


1. Science: Exploring Sound Waves - Preschoolers can learn about the science of sound while playing with musical instruments. They can experiment with different percussion instruments and observe how sound is produced, understanding concepts like vibration and pitch.


2. Technology: Digital Music Creation - Introduce basic digital music tools or apps that allow children to create and compose their music digitally. This technology integration encourages them to explore sound manipulation and understand how technology is used in music production.


3. Engineering: Creating Musical Instruments - Preschoolers can engage in engineering challenges by creating simple musical instruments using recyclable materials. This activity promotes problem-solving, creativity, and understanding of how engineering principles can be applied in everyday life.


4. Arts: Creative Expression - Singing, dancing, and moving to music provide opportunities for artistic expression and creativity. Preschoolers can explore different dance movements and create art inspired by the emotions and rhythms of the music they encounter.


5. Mathematics: Rhythmic Patterns - Musical activities involve patterns and sequences, which help reinforce mathematical concepts. Preschoolers can clap, stomp, or use percussion instruments to explore rhythmic patterns and understand basic mathematical concepts like repetition and counting.


By integrating these musical activities with STEAM's contents, preschool teachers can provide a well-rounded and immersive learning experience for children. The integration fosters curiosity, critical thinking, and a deeper understanding of various STEAM concepts while nurturing their artistic expression and creativity. Additionally, these activities promote social interaction and teamwork as children collaborate in making music and dance together. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates