SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Giải hấp chuyển đổi từ chơi organ sang chơi piano cho giáo viên nhạc mầm non, tiểu học.

 


Chuyển đổi cách sử dụng đàn organ của các giáo viên phổ thông - su dung nhạc đệm có sẵn (Fingered chord mode) trên đàn - chuyển sang chơi kỹ thuật ngón piano để đệm hát cho học sinh đòi hỏi một chương trình đào tạo có hệ thống. Dưới đây là các bước cần làm để phát triển chương trình đào tạo chuyển đổi này:


1. **Đánh giá các kỹ năng hiện tại**: Bắt đầu bằng cách đánh giá các kỹ năng chơi đàn hiện tại của giáo viên, bao gồm mức độ thành thạo của họ trong chế độ bấm hợp âm và hiểu biết của họ về lý thuyết âm nhạc cơ bản.


2. **Giới thiệu về chơi đàn piano**: Giới thiệu với giáo viên về đàn piano và cách bố trí của đàn, bao gồm cách sắp xếp các phím, nốt trắng và đen, cũng như khái niệm về thang âm và quãng.


3. **Lý thuyết âm nhạc cơ bản**: Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc, bao gồm các chủ đề như nốt nhạc, nhịp điệu, ký hiệu chính, hợp âm và thang âm.


4. **Cách đặt tay và tư thế**: Dạy cách đặt tay và tư thế thích hợp khi chơi piano để đảm bảo giáo viên hình thành thói quen tốt ngay từ đầu.


5. **Tiến trình hợp âm**: Hướng dẫn giáo viên cách cấu tạo và chơi các hợp âm cơ bản và các tiến trình hợp âm thường dùng trong đệm hát.


6. **Chơi giai điệu**: Giới thiệu những giai điệu đơn giản và hướng dẫn giáo viên cách chơi những giai điệu đó trên đàn piano khi đệm cho trẻ hát.


7. **Đệm theo nhịp điệu**: Tập trung vào các kỹ thuật đệm theo nhịp điệu, hướng dẫn giáo viên cách thêm nhịp điệu và biến thể vào cách chơi của họ.


8. **Nghe và Biểu cảm**: Giúp giáo viên phát triển kỹ năng nghe và biểu cảm trong phần đệm piano để thích ứng với nhu cầu của người hát.


9. **Luyện tập và xây dựng tiết mục**: Khuyến khích luyện tập thường xuyên, cung cấp các bài tập và dần dần giới thiệu các bài hát phức tạp hơn để đệm.


10. **Cơ hội thực hiện**: Tổ chức cơ hội cho giáo viên thực hành đồng hành cùng trẻ em trong môi trường thực tế, chẳng hạn như trong các sự kiện của lớp học hoặc trường học.


Thời gian để giáo viên học piano phụ thuộc vào nền tảng âm nhạc trước đây của họ, sự tận tâm luyện tập và mức độ phức tạp của các kỹ năng mà họ muốn đạt được. Đối với những giáo viên đã có kinh nghiệm với đàn organ, quá trình chuyển đổi sang đàn piano có thể suôn sẻ hơn vì họ đã có một số quen thuộc với bàn phím và lý thuyết âm nhạc. Tuy nhiên, để chơi piano thành thạo thường đòi hỏi phải luyện tập nhất quán trong vài tháng.


Có, có thể tổ chức đào tạo trực tuyến cho giáo viên học piano. Nhiều nền tảng trực tuyến cung cấp các bài học piano, hướng dẫn và tài nguyên tương tác có thể hỗ trợ việc học. Hướng dẫn ảo, bài học qua video và bài tập tương tác có thể là công cụ hiệu quả để giáo viên phát triển kỹ năng piano từ xa. Kết hợp đào tạo trực tuyến với thực hành trên đàn piano hoặc keyboard tại địa điểm của họ có thể dẫn đến việc học thành công và chuyển sang đệm piano để hát.


Transitioning from using the built-in accompaniment (Fingered chord mode) on a keyboard to playing the piano in the normal mode for accompanying children to sing requires a systematic training program. Here are the steps to develop this transformational training program:


1. **Assessment of Current Skills**: Begin by assessing the teachers' current keyboard skills, including their proficiency in fingered chord mode and their understanding of basic music theory.


2. **Introduction to Piano Playing**: Introduce teachers to the piano and its layout, including the arrangement of keys, white and black notes, and the concept of scales and intervals.


3. **Basic Music Theory**: Provide a foundational understanding of music theory, covering topics such as notes, rhythm, key signatures, chords, and scales.


4. **Hand Placement and Posture**: Teach proper hand placement and posture for piano playing to ensure teachers develop good habits from the start.


5. **Chord Progressions**: Teach teachers how to form and play basic chords and common chord progressions used in accompaniment.


6. **Melodic Playing**: Introduce simple melodies and teach teachers how to play them on the piano while accompanying the singing of children.


7. **Rhythmic Accompaniment**: Focus on rhythmic accompaniment techniques, showing teachers how to add rhythm and variation to their playing.


8. **Listening and Expression**: Help teachers develop their listening skills and expressiveness in piano accompaniment to adapt to the needs of the singers.


9. **Practice and Repertoire Building**: Encourage regular practice, provide exercises, and gradually introduce more complex songs for accompaniment.


10. **Performance Opportunities**: Organize opportunities for teachers to practice accompanying children in real settings, such as during class or school events.


The time it takes for teachers to learn piano depends on their prior musical background, dedication to practice, and the complexity of skills they aim to achieve. For teachers who already have experience with the organ, the transition to piano might be smoother since they already have some familiarity with keyboards and music theory. However, becoming proficient in piano playing generally requires consistent practice over several months.


Yes, it is possible to organize online training for teachers to learn piano. Many online platforms offer piano lessons, tutorials, and interactive resources that can facilitate learning. Virtual instruction, video lessons, and interactive exercises can be effective tools for teachers to develop their piano skills remotely. Combining online training with hands-on practice on a piano or keyboard at their location can lead to successful learning and transition to piano accompaniment for singing.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates