SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

Đào tạo giáo viên mầm non theo mô hình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) thay vì mô hình STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) có thể dẫn đến một số bất lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

 Đào tạo giáo viên mầm non theo mô hình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) thay vì mô hình STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) có thể dẫn đến một số bất lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ.


Mô hình STEM chủ yếu tập trung vào các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học cốt lõi, thường bỏ qua việc tích hợp nghệ thuật và sáng tạo vào quá trình học tập. Do đó, việc kết hợp nghệ thuật (A) trong mô hình STEAM có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho giáo dục mầm non:


1. **Phát triển Toàn diện**: Nghệ thuật nuôi dưỡng óc sáng tạo, trí tưởng tượng và biểu đạt cảm xúc, những điều cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.


2. **Tham gia và Động lực**: Các hoạt động dựa trên nghệ thuật có thể làm cho việc học trở nên hấp dẫn và thú vị hơn, tăng động lực tìm tòi và khám phá của trẻ.


3. **Học tập nâng cao**: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp nghệ thuật trong giáo dục có thể nâng cao khả năng nhận thức của trẻ em, bao gồm khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và lý luận không gian.


4. **Kỹ Năng Giao Tiếp và Ngôn Ngữ**: Các hoạt động nghệ thuật, chẳng hạn như kể chuyện, nhập vai và ca hát, có thể giúp phát triển kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ của trẻ.


5. **Nhận thức về Văn hóa**: Tiếp xúc với nghệ thuật từ các nền văn hóa khác nhau giúp trẻ phát triển nhận thức về văn hóa và đánh giá cao sự đa dạng.


6. **Giảm khoảng cách thành tích**: Việc tích hợp nghệ thuật vào giáo dục STEM đã cho thấy làm giảm khoảng cách thành tích, mang lại lợi ích cho trẻ em từ mọi hoàn cảnh.


7. **Sáng tạo và Đổi mới**: Nuôi dưỡng sự sáng tạo ngay từ khi còn nhỏ sẽ tạo nền tảng cho sự đổi mới và sáng tạo trong tương lai trong các lĩnh vực khác nhau.


Bằng cách loại bỏ nghệ thuật khỏi chương trình giáo dục của giáo viên mầm non, trẻ em có thể bỏ lỡ những cơ hội và trải nghiệm học tập quý giá này. Phương pháp STEAM nhấn mạnh vào một nền giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng cả kỹ năng kỹ thuật và nghệ thuật, tạo ra một môi trường học tập toàn diện và toàn diện hơn cho học viên nhỏ tuổi. Vì vậy, việc cung cấp đào tạo cho giáo viên mầm non theo mô hình STEAM có thể dẫn đến giáo dục mầm non cân bằng và phong phú hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ.


Training preschool teachers according to the STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) model rather than the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) model might lead to some disadvantages for children's overall development.


The STEM model focuses primarily on the core disciplines of science, technology, engineering, and mathematics, often neglecting the integration of arts and creativity into the learning process. However, incorporating the arts (A) in the STEAM model can bring various benefits to early childhood education:


1. **Holistic Development**: The arts foster creativity, imagination, and emotional expression, which are essential for the holistic development of young children.


2. **Engagement and Motivation**: Arts-based activities can make learning more engaging and enjoyable, increasing children's motivation to explore and discover.


3. **Enhanced Learning**: Research has shown that incorporating arts in education can enhance children's cognitive abilities, including problem-solving, critical thinking, and spatial reasoning.


4. **Communication and Language Skills**: Arts activities, such as storytelling, role-playing, and singing, can help develop children's communication and language skills.


5. **Cultural Awareness**: Exposure to arts from different cultures helps children develop cultural awareness and appreciation for diversity.


6. **Reduced Achievement Gap**: Integrating arts into STEM education has shown to reduce the achievement gap, benefiting children from all backgrounds.


7. **Creativity and Innovation**: Fostering creativity at an early age lays the foundation for future innovation and creativity in various fields.


By excluding the arts from the education of preschool teachers, children may miss out on these valuable learning opportunities and experiences. The STEAM approach emphasizes a well-rounded education that nurtures both technical and artistic skills, creating a more comprehensive and inclusive learning environment for young learners. Thus, providing training to preschool teachers following the STEAM model can lead to more balanced and enriched early childhood education, promoting children's overall growth and development.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates