Lan dau tien phat dong cuoc thi xay dung thiet bi day hoc so hinh anh 1Các thành viên ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Chiều nay, 6/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất, năm 2022.

Cuộc thi nhằm khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo xây dựng thiết bị dạy học số nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học đồng thời bổ sung nguồn tư liệu, thiết bị dạy học có chất lượng, xây dựng và phát triển kho học liệu số về thiết bị dạy học số có chất lượng.

Đối tượng dự thi là các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam. Các cá nhân chưa đủ 18 tuổi khi tham dự cuộc thi phải được sự đồng ý của người giám hộ. Thành viên liên quan của ban tổ chức không được dự thi.

Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả. Một nhóm tác giả không quá ba thành viên.

Sản phẩm dự thi là thiết bị dạy học được xây dựng/thiết kế/số hóa để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên môi trường số phục vụ cho công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên.

[Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nguồn bài giảng, học liệu số]

Cụ thể, các tác phẩm dự thi gồm tư liệu dạy học (bộ tranh ảnh, video clip); phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo; thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác được trên máy tính; các sản phẩm không thuộc các nhóm trên nhưng có thể sử dụng trên môi trường số để tăng cường sự trải nghiệm của người học và có thể thay thế thiết bị dạy học truyền thống.

Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ và sư phạm, phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở và Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông.

Sản phẩm có thể thay thế các thiết bị dạy học truyền thống hoặc những thiết bị thí nghiệm/dụng cụ thí nghiệm không thể sử dụng được trong lớp học.

Sản phẩm dự thi không vi phạm các quy định Luật sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan (nếu có).

Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/8.

Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại đây: https://tbdhs.moet.gov.vn/home./.