SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Tăng cường cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

 Hải Bình - 24/03/2021, 13:59 GMT+07 | Bạn đọc

Bộ GD&ĐT tham mưu với Chính phủ về nguồn kinh phí xây dựng trường, lớp để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới và hỗ trợ giáo dục dân tộc, củng cố và phát triển hệ thống các trường nội trú, bán trú; bảo đảm trang thiết bị dạy học theo Chương trình và sách giáo khoa mới; phê duyệt giá thiết bị dạy học tối thiểu, hệ số vận chuyển cho các tỉnh để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình GDPT mới trên địa bàn thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí các nguồn vốn nhằm hỗ trợ các địa phương có điều kiện khó khăn như: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020. Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020…

Bộ GD&ĐT cũng ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho trường học.

Theo đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung: Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có;

Bảo đảm ngân sách địa phương chi cho giáo dục đào tạo; dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ; khuyến khích, huy động đến mức cao nhất mọi nguồn lực, các nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Để tạo điều kiện cho các địa phương sớm có kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học phục vụ cho việc thực hiện Chương trình GDPT mới, Bộ GD&ĐT đã ban hành các Thông tư Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo lộ trình thực hiện đổi mới GDPT. Việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn về mua sắm thiết bị của Bộ GD&ĐT. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ quan tâm tới các tỉnh vùng núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và tỉnh còn khó khăn để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình GDPT mới.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates