SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Một số kiến thức về tổ chức trường tiểu học

 Căn cứ Điều 33 Luật giáo dục 2019 quy định về cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:

- Trường tiểu học;

- Trường trung học cơ sở;

- Trường trung học phổ thông;

- Trường phổ thông có nhiều cấp học.


Căn cứ tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 11/7/2020) quy định trường tiểu học có các phòng học bộ môn sau đây:

- Khoa học - Công nghệ (sử dụng chung cho các môn học Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Công nghệ)

- Tin học

- Ngoại ngữ

- Âm nhạc

- Mĩ thuật,

- Đa chức năng


Căn cứ tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 11/7/2020) quy định diện tích làm việc tối thiểu phòng học bộ môn được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh tại trường tiểu học như sau:

Đối với phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2;

Đối với phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2.


Căn cứ Điều lệ Trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT) quy định về lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường như sau:

Học sinh đ­ược tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.

Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học. Biên chế giáo viên một lớp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ở những địa bàn đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học. Số lượng học sinh và số lớp trình độ trong một lớp ghép phù hợp năng lực dạy học của giáo viên và điều kiện địa phương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates