SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Bộ sách giáo khoa Cánh diều chiếm xấp xỉ 1/3 thị phần cả nước

 GDVN- Toàn quốc hiện có khoảng 14.000 trường Tiểu học; gần 500.000 giáo viên Tiểu học, trong đó có khoảng 100.000 giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã phê duyệt 05 bộ với tổng số 46 quyển sách giáo khoa lớp 1 của 9 môn học và hoạt động giáo dục để các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn, đưa vào giảng dạy (sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều là 1 trong số 46 quyền sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt vừa qua). 

Tất cả các quyển sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được các nhà trường tổ chức cho giáo viên, tổ bộ môn nghiên cứu đề xuất, thành lập hội đồng đánh giá và quyết định lựa chọn phù hợp với điều kiện triển khai thực hiện tại trường. 

Điều này cho thấy thành công bước đầu của chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, không còn sự độc quyền trong xuất bản, phát hành sách giáo khoa như trước đây.

Ảnh nguồn sachcanhdieu.com

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức soạn thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Nghị quyết 88: "Cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh".

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoasử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn"

Ngày 30/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương chọn sách giáo khoa lớp 1 phục vụ kịp thời năm học 2020-2021. 

Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Thông tư số 25/2020/TT-GDĐT hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện theo đúng Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn quốc hiện có khoảng 14.000 trường Tiểu học; gần 500.000 giáo viên Tiểu học, trong đó có khoảng 100.000 giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 năm học 2020-2021 (trực tiếp lựa chọn sách giáo khoa lớp 1). 

Thực hiện theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông các nhà trường đã tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo đúng quy định và kết quả lựa chon các bộ sách giáo khoa cụ thể như sau:

Thùy Linh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates