SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Trường học ĐBSCL chọn SGK lớp 1 theo tiêu chí nào?


Quốc Ngữ - 28/05/2020, 06:35 GMT+7 | Giáo dục
Giáo viên tỉnh Tiền Giang tham gia hội nghị giới thiệu SGK lớp 1.Giáo viên tỉnh Tiền Giang tham gia hội nghị giới thiệu SGK lớp 1.
Theo số liệu thống kê từ các địa phương, việc lựa chọn SGK lớp 1 khá đa dạng. Một số địa phương chọn sách rải đều trong 5 bộ sách được Bộ thẩm định; nhưng cũng có địa phương chọn 1 bộ sách duy nhất. 
Theo thống kê, tỷ lệ chọn bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam tỉnh Kiên Giang 80%; Bến Tre 90%; Trà Vinh 91%. 
Ở bộ sách Cánh diều của của NXB Đại học Sư phạm, địa phương có tỷ lệ chọn cao như Long An 100%; Tiền Giang 75,86% (trong đó môn Tiếng Việt 77%, Toán 77%, Đạo đức 77%, Tự nhiên xã hội 76,4%, Giáo dục thể chất 75,9%, Hoạt động trải nghiệm 75,9%, Âm nhạc 74,9%, Mĩ thuật 72,8%). Tỉnh Hậu Giang 77% (trong đó SGK môn Tiếng Việt tỷ lệ 77%, Toán 77%, Tự nhiên và Xã hội 76,6%).
Tại TP Cần Thơ, qua thống kê cho thấy số trường chọn bộ sách Cánh diều khoảng 25%; còn lại khoảng 75% trường chọn các bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam. 
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, tỉnh cũng đã hoàn thành chọn SGK lớp 1. Toàn tỉnh Tiền Giang có 191 trường TH tham gia lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 ở 8 bộ môn. Ở môn Tiếng Việt, Toán và Đạo đức, mỗi môn có 147 trường chọn bộ sách Cánh Diều; 44 trường chọn sách Chân trời sáng tạo. 
Môn Tự nhiên và Xã hội có 146 trường chọn bộ sách Cánh Diều; 45 trường chọn sách Chân trời sáng tạo. Môn Mỹ thuật có 139 trường chọn bộ sách Cánh Diều; 46 trường chọn sách Chân trời sáng tạo; 5 trường chọn sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; 1 trường chọn sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
Môn Âm nhạc có 143 trường chọn bộ sách Cánh Diều; 43 trường chọn sách Chân trời sáng tạo; 5 trường chọn sách Cùng học để phát triển năng lực. 
Môn Giáo dục thể chất có 145 trường chọn bộ sách Cánh Diều; 44 trường chọn sách Chân trời sáng tạo; 2 trường chọn sách Cùng học để phát triển năng lực. Môn Hoạt động trải nghiệm có 145 trường chọn bộ sách Cánh Diều; 46 trường chọn sách Chân trời sáng tạo.
Theo ông Từ Ngọc Văn, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Đồng Tháp), toàn tỉnh có 301 trường thực hiện lựa chọn SGK lớp 1 với 301 Hội đồng chọn sách. Tất cả hội đồng chọn SGK thực hiện đúng theo Thông tư số 01 của Bộ GD&ĐT và Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông do UBND tỉnh ban hành.
Đối với địa phương có 100% số trường chọn 1 bộ sách (Cánh Diều) như tỉnh Long An, theo Sở GD&ĐT đây là lựa chọn của giáo viên (hơn 70%). Sau khi nghiên cứu, thẩm định và lấy ý kiến, đa số các trường và giáo viên chọn bộ sách này vì nội dung được trình bày dễ hiểu, học sinh dễ tiếp thu... 
Theo đó, bộ SGK lớp 1 Cánh Diều được thống nhất sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Long An trong năm học 2020 - 2021 gồm 7 môn học và 1 hoạt động giáo dục với 8 sách. Cụ thể: Tiếng Việt 1; Giáo dục thể chất; Tự nhiên và xã hội 1; Toán 1; Đạo đức 1; Hoạt động trải nghiệm 1; Âm nhạc 1; Mỹ thuật 1.
Còn tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), sau khi lựa chọn, các trường thống nhất chọn bộ sách Cánh Diều. Theo ông Đoàn Văn Trí, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, việc chọn sách được triển khai cho các trường và giáo viên lựa chọn trên tinh thần khách quan, nghiêm túc. Sau khi lựa chọn các trường báo cáo Phòng để tổng hợp, gửi Sở GD&ĐT. Phòng tôn trọng ý kiến và sự lựa chọn của các trường và giáo viên…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates