SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Chương trình Sư phạm Âm nhạc Cao đẳng và Đại họcChương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình
:    Sư phạm Âm nhạc
Trình độ đào tạo
:    Cao đẳng
Ngành đào tạo
:    Sư phạm Âm nhạc
Hình thức đào tạo
:    Chính quy
TT
MÃ MH
TÊN MÔN HỌC
SỐ
TC
Môn học điều kiện
Tiến độ
TQ
HT
SH
1. Kiến thức giáo dục đại cương
42
1.1. Ngoại ngữ
5
1
GE4410
Tiếng Anh 1
3
1
2
GE4411
Tiếng Anh 2
2
 GE4410
2
1.2. Giáo dục quốc phòng
8
1
GE4150
Công tác quốc phòng, an ninh
2
 GE4149
3
2
GE4149
Đường lối quân sự của Đảng
3
2
3
GE4153
Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
3
 GE4150
4
1.3. Đại cương chung
23
1
GE4011
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
3
 GE4056
4
2
GE4017
Giáo dục học đại cương
2
1
3
GE4075
Giáo dục học trung học
2
 GE4017
2
4
GE4038A
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1
2
1
5
GE4038B
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2
3
 GE4038A
2
6
GE4039
Pháp luật Việt Nam đại cương
2
2
7
GE4111
Quản lý HCNN và QL ngành GD
2
4
8
GE4045
Tâm lý học đại cương
2
1
9
GE4078
Tâm lý học trung học
2
 GE4045
2
10
GE4005
TH Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
1
3
11
GE4056
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
 GE4038B
3
1.4. Giáo dục thể chất (chọn ít nhất 4 TC)
4
1
GE4331
Bơi lội
2
 GE4302
2
2
GE4328
Bóng bàn
2
 GE4302
2
3
GE4322
Bóng chuyền
2
 GE4302
2
4
GE4321
Bóng đá
2
 GE4302
2
5
GE4329
Bóng ném
2
 GE4302
2
6
GE4330
Bóng rổ
2
 GE4302
2
7
GE4323
Cầu lông
2
 GE4302
2
8
GE4327
Cờ vua
2
 GE4302
2
9
GE4302
Giáo dục thể chất 1
2
1
10
GE4324
Khiêu vũ thể thao
2
 GE4302
2
11
GE4326
Võ thuật Karatedo
2
 GE4302
2
12
GE4325
Võ thuật Vovinam
2
 GE4302
2
1.5. Đại cương tự chọn (chọn ít nhất 2 TC)
2
1
CM4107N
Giáo dục nghệ thuật
2
4
2
GE4407
Hình thành và phát triển kỹ năng mềm
2
2
3
GE4028
Lôgic học đại cương
2
4
4
GE4030
Mỹ học đại cương
2
5
5
GE4049
Tiếng việt thực hành
2
5
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
66
2.1. Kiến thức ngành
47
1
MU4100
Âm nhạc cổ truyền Việt Nam
2
4
2
MU4101
Chỉ huy dàn dựng hát tập thể
2
5
3
MU4189
Đệm đàn Organ
4
4
4
MU4177
Hình thức và thể loại âm nhạc
3
5
5
MU4119
Hòa âm 1
4
5
6
MU4121
Kí xướng âm 1
2
 MU4128
1
7
MU4122
Kí xướng âm 2
2
 MU4121
3
8
MU4128
Lí thuyết âm nhạc cơ bản
4
1
9
MU4184
Lịch sử âm nhạc TG và VN
3
3
10
MU4206
Múa cơ bản 1
2
5
11
MU4500
Nhập môn ngành sư phạm âm nhạc
1
1
12
MU4137
Organ 1
2
2
13
MU4139
Organ 2
2
 MU4137
3
14
MU4148
PPDH âm nhạc 1
4
3
15
MU4149
PPDH âm nhạc 2
2
5
16
MU4150
Thanh nhạc 1
2
 MU4128
2
17
MU4151
Thanh nhạc 2
2
 MU4150
3
18
MU4152
Thanh nhạc 3
2
 MU4151
4
19
MU4188
Ứng dụng CNTT trong dạy học âm nhạc
2
4
2.2. Thực hành, thực tập nghề nghiệp
14
1
GE4402
Kiến tập sư phạm
2
4
2
MU4401
Rèn luyện NVSPTX 1
2
2
3
MU4402
Rèn luyện NVSPTX 2
2
 MU4401
3
4
MU4403N
Rèn luyện NVSPTX 3
2
4
5
MU4698
Thực tập tốt nghiệp
6
 GE4402
6
2.3. Khóa luận tốt nghiệp (chọn 1 trong các nhóm)
5
2.3.1. Khóa luận tốt nghiệp
5
1
MU4298
Khóa luận tốt nghiệp
5
6
2.3.2. Thay thế khóa luận tốt nghiệp
5
1
MU4181N
Guitar cơ bản
3
6
2
MU4294
Thực hành sư phạm âm nhạc
2
6
Tổng số TCTL
108TC (BB: 97,TC: 5 + 6)


Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Music Education)
Trình độ đào tạo:        Đại học 
Thời gian đào tạo:       4 năm


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu chung 
Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr­ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên.
Mục tiêu cụ thể
Về phẩm chất đạo đức
Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức
Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ  và âm nhạc.
Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công tác dạy học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.
Về kỹ năng
- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.
- Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.
- Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhac soạn cho đàn Electric Keyboard.
- Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, đại học.
- Nắm đư­ợc phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc.
- Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.
- Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr­ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ. 
 Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm không ngừng nâng cao trình độ.
- Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc.
- Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung.
- Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
8
Tin học
2
Tư tưởng Hồ Chí minh
9
Tâm lý học                                  
3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
10
Giáo dục học
4
Ngoại ngữ
11
Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT
5
Giáo dục thể chất
12
Nghệ thuật học đại cương
6
Giáo dục quốc phòng
13
Cơ sở văn hoá Việt Nam
7
Phương pháp nghiên cứu khoa học


Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp     

Kiến thức cơ sở ngành


1
Lý thuyết âm nhạc  1
2
Lý thuyết âm nhạc  2

Kiến thức ngành


1
Ký X­ướng âm 1
9
Thanh nhạc 2
2
Ký Xư­ớng âm 2
10
Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 1
3
Ký X­ướng âm 3
11
Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 2
4
Ký Xư­ớng âm 4
12
Lý luận dạy học Âm nhạc
5
Hoà âm 1
13
Hát đồng ca, hợp x­ướng
6
Hoà âm 2
14
Phân tích tác phẩm âm nhạc 1
7
Hoà âm 3
15
Phân tích tác phẩm âm nhạc 2
8
Thanh nhạc 1Thực tập sư phạm


1
Thực tập sư phạm 1
2
Thực tập sư phạm 2
Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)
Lý thuyết âm nhạc 1 
Học phần bao gồm các nội dung: Nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ khái niệm về Âm thanh - Âm nhạc đến Quãng ở các giọng trưởng và thứ.
Lý thuyết âm nhạc 2
Học phần bao gồm các nội dung: Đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ Hợp âm đến Ký hiệu một số thủ pháp biểu diễn.
Ký xướng âm 1            
Hướng dẫn phương pháp đọc cao độ, trường độ của các bài tập âm nhạc một bè âm gam đô trưởng, gam la thứ; ký âm gam  trưởng có một dấu hoá; ký âm gam  thứ  có một dấu hoá.
Ký xướng âm 2            
Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc một bè. Ký xướng âm gam  trưởng có hai dấu hoá; ký xướng âm gam  thứ  có hai dấu hoá.
Ký xướng âm 3
Ký xướng âm gam  trưởng có ba dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có ba dấu hoá. Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc hai bè. 
Ký xướng âm 4            
Ký xướng âm gam  trưởng có bốn, năm dấu hoá; ký xướng âm gam  thứ  có bốn, năm dấu hoá. Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc hai bè. 
Hoà âm 1         
Học phần bao gồm các nội dung: Giới thiệu từ những khái niệm ban đầu về hợp âm đến nối tiếp thể đảo.
Hoà âm 2         
Tiếp theo cho đến hết Nối tiếp các Hợp âm 
Hoà âm 3         
Giới thiệu Ly điệu và Chuyển điệu cấp I. 
Phân tích tác phẩm âm nhạc 1           
Các phương tiện biểu hiện âm nhạc và khái niệm về phân tích tác phẩm âm nhạc; hình thức các loại đoạn đơn và đoạn phức; hình thức Biến tấu, Rondo, Sonate. 
Phân tích tác phẩm âm nhạc 2
Những kiến thức cơ bản để phân tích tác phẩm âm nhạc cụ thể; ph­ương pháp và quy trình phân tích tác phẩm âm nhạc. 
Thanh nhạc 1
Giới thiệu từ khái niệm thanh nhạc đến phương pháp hát cộng minh. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc thể một đoạn đơn đến hai đoạn đơn, âm vực dưới 2 quãng 8; Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc thể một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực dưới 2 quãng 8.
Thanh nhạc 2
Giới thiệu khái niệm hát liền giọng. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc về hát liền giọng, thể hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực trong khoảng 2 quãng 8; Giới thiệu khái niệm hát nhanh, hát nẩy. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc về hát nhanh, hát nẩy thể hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực trong 2 quãng 8. và trên 2 quãng 8.
Nhạc cụ 1        
Luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ 1 đến 2 dấu hoá với các tiết tấu: liền tiếng, ngắt tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm 3 nốt; 
Luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ 1 đến 2 dấu hoá với các tiết tấu khác nhau: liền tiếng, ngắt tiếng, rời tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): Hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm 3 nốt; Tempo cần đạt nốt đen từ 60-80 khi luyện chơi nốt móc kép.
Nhạc cụ 2
Nâng cao sự điêu luyện trong kỹ thuật:  biết phân câu nhạc, ý nhạc, đáp ứng được yêu cầu những chỗ ngắt, nghỉ, ngân, luyến láy, đặc biệt về cường độ mạnh nhẹ, sắc thái to nhỏ; sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể. 
Sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể. Sử dụng bộ nhớ để phối hợp với phần thu hoà thanh tự động cho các bài Piano cổ điển hoặc các phong cách âm nhạc khác.
Hát đồng ca, hợp xướng   
- Học phần giới thiệu các hình thức hát đồng ca, hợp xướng, giới thiệu vị trí, chức năng của các bè trong hát đồng ca, hợp xướng.
- Luyện tập kỹ năng về hát liền giọng, hát nảy và sử lý sắc thái, tình cảm một tác phẩm thuộc thể loại đồng ca, hợp xướng.
Lý luận dạy học âm nhạc   
Học phần trình bày từ  khái niệm về  phương pháp đến các phương pháp dạy học và giáo dục âm nhạc.
Thực tập sư phạm 1
Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 5 tuần tìm hiểu tình hình giáo dục ở địa phương, cơ cấu tổ chức của một trường học; làm công tác giáo dục ở một lớp  Chủ nhiệm; thực tập giảng dạy (day 02 tiết để giáo viên hướng dẫn đánh giá).
Thực tập sư phạm 2
Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 05 tuần để củng cố những hiểu biết về thực tế giáo dục ở địa phương, chức năng nhiệm vụ của Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại học lực của học sinh. Mỗi sinh viên phải giảng dạy 06 tiết với số giáo án phải soạn tối thiểu là 05.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates