SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

Để sử dụng âm nhạc dạy trẻ mầm non theo phương pháp giáo dục STEAM, bạn có thể kết hợp như thế nào?

 


Để sử dụng âm nhạc dạy trẻ mầm non theo phương pháp giáo dục STEAM, bạn có thể kết hợp các loại hình khoa học và hoạt động âm nhạc như sau:


1. **Khám phá bài hát**: Giới thiệu cho trẻ nhiều bài hát từ các thể loại, văn hóa và khoảng thời gian khác nhau. Khuyến khích họ tích cực lắng nghe và thảo luận về những cảm xúc và câu chuyện được truyền tải qua âm nhạc.


2. **Nhịp điệu và khuôn mẫu**: Dạy các nhịp điệu và khuôn mẫu cơ bản thông qua vỗ tay, dậm chân hoặc sử dụng các nhạc cụ gõ đơn giản. Điều này giúp phát triển ý thức về thời gian và hiểu biết toán học của họ.


3. **Toán và Âm nhạc**: Kết nối các khái niệm toán học như đếm, mẫu và trình tự với các yếu tố âm nhạc. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nhịp điệu để khám phá các mẫu và nhịp điệu.


4. **Nhạc cụ**: Tạo cơ hội cho trẻ chơi các nhạc cụ đơn giản như trống, xylophones hoặc lắc. Điều này thúc đẩy khả năng sáng tạo, kỹ năng vận động và hiểu biết về mối quan hệ nhân quả của trẻ.


5. **Ca hát và Phát triển Ngôn ngữ**: Khuyến khích ca hát và kết hợp các bài hát liên quan đến chuyển động và cử chỉ để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ và duy trì trí nhớ.


6. **Khoa học về âm thanh**: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về âm thanh và rung động. Chứng minh các vật liệu khác nhau ảnh hưởng đến âm thanh như thế nào, chẳng hạn như bằng cách sử dụng trống có các vật liệu khác nhau trải dài trên mặt trống.


7. **Nghệ thuật và Âm nhạc**: Kết hợp âm nhạc với các hoạt động nghệ thuật, chẳng hạn như tạo ra các hình ảnh thể hiện âm nhạc qua hình vẽ, tranh vẽ hoặc ảnh ghép.


8. **Âm nhạc và Kể chuyện**: Sử dụng âm nhạc để nâng cao khả năng kể chuyện và trí tưởng tượng. Phát nhạc ở chế độ nền trong khi kể chuyện hoặc để trẻ tạo ra những câu chuyện âm nhạc của riêng mình.


9. **Khám phá âm nhạc văn hóa**: Khám phá âm nhạc từ các nền văn hóa khác nhau để nâng cao nhận thức và đánh giá đa văn hóa.


10. **Dự án âm nhạc STEAM**: Tích hợp âm nhạc vào các dự án STEAM, chẳng hạn như tạo nhạc cụ từ vật liệu tái chế hoặc sử dụng công nghệ để sáng tác và sắp xếp âm nhạc.


Hãy nhớ giữ cho các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, hấp dẫn và vui vẻ. Khuyến khích sự tham gia và khám phá tích cực để mang lại trải nghiệm học tập thú vị cho trẻ mẫu giáo trong môi trường giáo dục STEAM.


To use music to teach preschool children in a STEAM educational way, you can incorporate the following strategies and activities:


1. **Song Exploration**: Introduce children to a variety of songs from different genres, cultures, and time periods. Encourage them to listen actively and discuss the emotions and stories conveyed through the music.


2. **Rhythm and Patterns**: Teach basic rhythms and patterns through clapping, stomping, or using simple percussion instruments. This helps develop their sense of timing and mathematical understanding.


3. **Math and Music**: Connect mathematical concepts like counting, patterns, and sequencing with musical elements. For example, you can use rhythm to explore patterns and beats.


4. **Musical Instruments**: Provide opportunities for children to play simple musical instruments like drums, xylophones, or shakers. This fosters their creativity, motor skills, and understanding of cause-and-effect relationships.


5. **Singing and Language Development**: Encourage singing and incorporate songs that involve movement and gestures to support language development and memory retention.


6. **Science of Sound**: Introduce basic concepts of sound and vibrations. Demonstrate how different materials affect sound, such as by using a drum with different materials stretched over the top.


7. **Art and Music**: Combine music with art activities, such as creating visual representations of music through drawings, paintings, or collages.


8. **Music and Storytelling**: Use music to enhance storytelling and imagination. Play music in the background while telling a story or have children create their own musical stories.


9. **Cultural Music Exploration**: Explore music from various cultures to promote multicultural awareness and appreciation.


10. **STEAM Music Projects**: Integrate music into STEAM projects, such as creating musical instruments from recycled materials or using technology to compose and arrange music.


Remember to keep the activities age-appropriate, engaging, and fun. Encourage active participation and exploration to make the learning experience enjoyable for preschool children in a STEAM educational setting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates