SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

Các nhạc sĩ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

music.edu.vn


Các nhạc sĩ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các nhạc sĩ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có rất nhiều nhạc sĩ và giáo viên đã góp phần vào sự nghiệp giáo dục âm nhạc cho học sinh phổ thông ở Việt Nam. Trong số đó, những nhạc sĩ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo là những người trực tiếp biên soạn chương trình và sách giáo khoa Âm nhạc, cũng như tham gia nghiên cứu, chỉ đạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc trong toàn quốc...

Các nhạc sĩ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàng Long- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Có rất nhiều nhạc sĩ và giáo viên đã góp phần vào sự nghiệp giáo dục âm nhạc cho học sinh phổ thông ở Việt Nam. Trong số đó, những nhạc sĩ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo là những người trực tiếp biên soạn chương trình và sách giáo khoa Âm nhạc, cũng như tham gia nghiên cứu, chỉ đạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc trong toàn quốc...

Dưới đây là các nhạc sĩ (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) đã công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, và một số đóng góp của họ trong sự nghiệp giáo dục Âm nhạc cho học sinh phổ thông ở Việt Nam (thứ tự các nhạc sĩ được xếp theo năm sinh).

TT

Họ tên

(Ngày sinh)

Đơn vị công tác

Đóng góp tiêu biểu

1

Nguyễn Minh Toàn

(9-8-1931)

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Bồi dưỡng Giáo viên, Ban Nghiên cứu cải cách Sư phạm: từ 1975 đến khi nghỉ hưu (1991).

-Nghiên cứu về công tác sư phạm trong nhà trường, phương hướng triển khai giáo dục Âm nhạc và Mĩ thuật ở trường phổ thông.

-Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mẫu giáo, Cao đẳng và Đại học.

2

Phan Trần Bảng

(1-9-1033)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: từ 1972 đến khi nghỉ hưu (1993).

-Nghiên cứu về nội dung và phương pháp giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Đồng tác giả và chủ biên một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 1984-1994.

-Tác giả một số cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Bài ca đi học, Cái bống, Cộc cách tùng cheng, Mùa sim chín, Nghé ơi, Trường em xinh làng em đẹp, ...

3

Hàn Ngọc Bích

(18-11-1940)

Vụ Giáo dục Tiểu học: từ 1973 đến khi nghỉ hưu (2000).

-Chỉ đạo lĩnh vực giáo dục Âm nhạc ở Tiểu học.

-Đồng tác giả một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Rửa mặt như mèo, Đưa cơm cho mẹ đi cày, Tiếng chim trong vườn Bác, Em bay trong đêm pháo hoa, Tre ngà bên Lăng Bác, ...

-Được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

4

Nguyễn Hoành Thông

(5-5-1941)

Vụ Giáo viên, Vụ Giáo dục Trung học: từ 1978 đến khi nghỉ hưu (2001).

-Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc cho trường phổ thông.

-Chỉ đạo lĩnh vực giáo dục Âm nhạc ở Trung học cơ sở.

-Đồng tác giả một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Tạm biệt búp bê.

5

Hoàng Long

(18-6-1942)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: từ 1974 đến khi nghỉ hưu (2002).

-Nghiên cứu về nội dung và phương pháp giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Đồng tác giả và chủ biên một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 1984-1994.

-Chủ biên sách giáo khoa Âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 9, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả nhiều cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi (cùng Hoàng Lân): Đi học về, Em đi thăm miền Nam, Bác Hồ người cho em tất cả, Những bông hoa những bài ca, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Mùa hè ước mong, Chúng em cần hòa bình,..

-Được giải thưởng Nhà nước về Văn học- Nghệ thuật.

6

Hoàng Lân

(18-6-1942)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: từ 1982 đến 1996 (trước khi làm Hiệu trưởng trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội).

-Nghiên cứu về nội dung và phương pháp giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Đồng tác giả một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả nhiều cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Tác giả nhiều ca khúc thiếu nhi (cùng Hoàng Long).

-Được giải thưởng Nhà nước về Văn học- Nghệ thuật.

7

Lê Minh Châu

(20-8-1944)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: từ 1980 đến khi nghỉ hưu (2004).

-Nghiên cứu về nội dung và phương pháp giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Đồng tác giả một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả một số cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Quả địa cầu, Dàn đồng ca mùa hạ, ...

8

Hoàng Văn Yến

(28-10-1946)

Vụ Giáo dục Mầm non: từ 1991 đến khi nghỉ hưu (2006).

-Chỉ đạo lĩnh vực giáo dục Âm nhạc ở mầm non.

-Tác giả một số cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở mầm non.

-Tác giả một số ca khúc thiếu nhi.

9

Ngô Thị Nam

(5-4-1950)

Ban Nghiên cứu Cải cách sư phạm: từ 1981 đến 1985 (trước khi làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô).

-Nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục nghệ thuật ở phổ thông.

-Đồng tác giả một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả một số cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

10

Lê Đức Sang

(25-11-1952)

Vụ Giáo dục Tiểu học: từ 2000 đến nay.

-Chỉ đạo lĩnh vực giáo dục Âm nhạc ở Tiểu học.

-Đồng tác giả một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả một số cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Khúc ca tiểu học.

11

Bùi Anh Tú

(17-6-1959)

-Nhà xuất bản Giáo dục: từ 2000-2006.

-Vụ Giáo dục Trung học: từ 2006 đến nay.

-Biên tập sách giáo khoa Âm nhạc, sách giáo viên và nhiều loại sách về giáo dục Âm nhạc.

-Chỉ đạo lĩnh vực giáo dục Âm nhạc ở Trung học cơ sở.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Chim cúc cu, Tạm biệt mái trường, Mưa ơi đừng rơi...

12

Lê Anh Tuấn

(20-9-1968)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: từ 2002 đến nay.

-Nghiên cứu về nội dung và phương pháp giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Đồng tác giả một số cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, giai đoạn 2002-2006.

-Tác giả nhiều cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở phổ thông.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Giữ lại cho em, Tiếng chiêng mùa xuân...

13

Hoàng Công Dụng

(31-5-1970)

Vụ Giáo dục Mầm non: từ 2007 đến nay.

-Chỉ đạo lĩnh vực giáo dục Âm nhạc ở mầm non.

-Tác giả một số cuốn sách viết về giáo dục Âm nhạc ở mầm non.

-Tác giả ca khúc thiếu nhi: Xuân vui vui, Chòm tóc xinh...

 

Một số hình ảnh về các nhạc sĩ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Hàng trước: nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, cô Hồng Hà, nhạc sĩ Hoàng Long, Lê Anh Tuấn

Hàng sau: nhạc sĩ Hoàng Lân, Nguyễn Hoành Thông, cô Nguyễn Thị Hải

Các nhạc sĩ: Lê Minh Châu, Bùi Anh Tú, Hoàng Lân, Lê Đình Chiển, Hàn Ngọc Bích, Lê Anh Tuấn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates